Gradle ipuçları ve tarifleri

Gradle ve Gradle için Android eklentisi; Android uygulamanızı veya kitaplığınızı derlemeniz, derlemeniz ve paketlemeniz için esnek bir yol sunar. Bu sayfada her derlemeden en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olacak bazı yararlı ipuçları ve yapılandırmalar derlenmiştir. Derlemelerinizi daha hızlı hale getirmenin yollarını öğrenmek istiyorsanız Derleme Hızınızı Optimize Etme bölümünü okuyun.

Gradle'ı kullanmaya yeni başladıysanız Derlemenizi Yapılandırma başlıklı makaleyi okuyarak temel bilgileri öğrenin. Bu sayfada kullanılan özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android eklentisinin DSL referans belgelerini de inceleyebilirsiniz.

Projeleri ve kaynakları yönetin

Projenizin modüllerini ve kaynaklarını yönetmek için kullanabileceğiniz bazı yapılandırmalar aşağıda verilmiştir. Proje ve modül oluşturup yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Projelere Genel Bakış bölümünü okuyun.

Varsayılan kaynak grubu yapılandırmalarını değiştirme

Gradle'ın bir kaynak grubunun her bileşeni için dosya toplamak istediği yeri değiştirmek için modül düzeyindeki build.gradle dosyasında sourceSets blokunu kullanabilirsiniz.

Modern

android {
 ...
 sourceSets {
  // Encapsulates configurations for the main source set.
  main {
   // Changes the directory for Java sources. The default directory is
   // 'src/main/java'.
   java.srcDirs = ['other/java']

   // When you list multiple directories, Gradle uses all of them to collect
   // sources. You should avoid specifying a directory which is a parent to one
   // or more other directories you specify.
   res.srcDirs = ['other/res1', 'other/res2']

   // For each source set, you can specify only one Android manifest.
   // The following points Gradle to a different manifest for this source set.
   manifest.srcFile 'other/AndroidManifest.xml'
   ...
  }

  // Create additional blocks to configure other source sets.
  androidTest {

   // If all the files for a source set are located under a single root
   // directory, you can specify that directory using the setRoot property.
   // When gathering sources for the source set, Gradle looks only in locations
   // relative to the root directory you specify. For example, after applying
   // the configuration below for the androidTest source set, Gradle looks for
   // Java sources only in the src/tests/java/ directory.
   setRoot 'src/tests'
   ...
  }
 }
}
...

Kotlin

android {
 ...
 sourceSets {
  // Encapsulates configurations for the main source set.
  getByName("main") {
   // Changes the directory for Java sources. The default directory is
   // 'src/main/java'.
   java.setSrcDirs("other/java")

   // When you list multiple directories, Gradle uses all of them to collect
   // sources. You should avoid specifying a directory which is a parent to one
   // or more other directories you specify.
   res.setSrcDirs("other/res1", "other/res2")

   // For each source set, you can specify only one Android manifest.
   // The following points Gradle to a different manifest for this source set.
   manifest.srcFile("other/AndroidManifest.xml")
   ...
  }

  // Create additional blocks to configure other source sets.
  androidTest {

   // If all the files for a source set are located under a single root
   // directory, you can specify that directory using the setRoot property.
   // When gathering sources for the source set, Gradle looks only in locations
   // relative to the root directory you specify. For example, after applying
   // the configuration below for the androidTest source set, Gradle looks for
   // Java sources only in the src/tests/java/ directory.
   setRoot("src/tests")
   ...
  }
 }
}
...

Kitaplıkları ve bağımlılıkları yönetme

Gradle, ister uzak kitaplıklar ister yerel kitaplık modülleri olsun, bağımlılıkları yönetmek için sağlam bir mekanizma sunar.

Bağımlılık yapılandırmalarıyla belirli derlemeleri hedefleyin

Yalnızca belirli bir derleme varyantı kaynak grubu veya test kaynağı grubu için bağımlı olmasını istiyorsanız bağımlılık yapılandırması adını büyük harf yapın ve önüne derleme varyantı ya da test kaynağı kümesinin adını ekleyin.

Modern

android {...}

// Creates Gradle dependency configurations to use in the dependencies block.
configurations {
 // For variants that combine a product flavor and build type, you need to
 // intitialize a placeholder for its dependency configuration.
 freeDebugRuntimeOnly{}
 ...
}

dependencies {
  // Adds an implementation dependency only to the "free" product flavor.
  freeImplementation 'com.google.firebase:firebase-ads:21.5.1'
  // Adds a runtimeOnly dependency only to the "freeDebug" build variant.
  freeDebugRuntimeOnly fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  // Adds a remote binary dependency only for local tests.
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  // Adds a remote binary dependency only for the instrumented test APK.
  androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.5.1'
}

Kotlin

android {...}

dependencies {
  // Use ""() notation for custom flavors and build types
  // Adds an implementation dependency only to the "free" product flavor.
  "freeImplementation"("com.google.firebase:firebase-ads:21.5.1")
  // Adds a runtimeOnly dependency only to the "freeDebug" build variant.
  "freeDebugRuntimeOnly"(fileTree("dir" to "libs", "include" to "*.jar"))
  // Adds a remote binary dependency only for local tests.
  testImplementation("junit:junit:4.12")
  // Adds a remote binary dependency only for the instrumented test APK.
  androidTestImplementation("com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.5.1")
}

Uygulamanızın farklı sürümlerini oluşturun

Gradle ve Android eklentisi, derleme varyantlarını yapılandırarak tek bir modülden uygulamanızın farklı sürümlerini oluşturmanıza olanak tanır.

Dinamik sürüm kodlarını yapılandırma

Varsayılan olarak, Gradle, projeniz için APK'lar oluşturduğunda her APK, modül düzeyindeki build.gradle dosyasında belirtilenle aynı sürüm bilgilerine sahip olur. Google Play Store, aynı uygulama için hepsi aynı sürüm bilgilerine sahip birden fazla APK'ya izin vermediğinden, Play Store'a yüklemeden önce her APK'nın kendi benzersiz versionCode'una sahip olduğundan emin olmanız gerekir.

Bu işlemi, derleme sırasında her APK'ya farklı bir sürüm kodu atayan özel derleme mantığıyla yapabilirsiniz. Örneğin, her ABI için ayrı APK'lar oluşturduğunuzda otomatik APK sürümü oluşturma şuna benzer:

Modern

android {
 ...
 defaultConfig {
  ...
  versionCode 4
 }
 splits {
  ...
 }
}

// Map for the version code that gives each ABI a value.
ext.abiCodes = ['armeabi-v7a':1, mips:2, x86:3]

// For per-density APKs, create a similar map like this:
// ext.densityCodes = ['hdpi': 1, 'xhdpi': 2, 'xxhdpi': 3, 'xxxhdpi': 4]

import com.android.build.OutputFile

// For each APK output variant, override versionCode with a combination of
// ext.abiCodes * 1000 + variant.versionCode. In this example, variant.versionCode
// is equal to defaultConfig.versionCode. If you configure product flavors that
// define their own versionCode, variant.versionCode uses that value instead.
android.applicationVariants.all { variant ->

 // Assigns a different version code for each output APK
 // other than the universal APK.
 variant.outputs.each { output ->

  // Stores the value of ext.abiCodes that is associated with the ABI for this variant.
  def baseAbiVersionCode =
      // Determines the ABI for this variant and returns the mapped value.
      project.ext.abiCodes.get(output.getFilter(OutputFile.ABI))

  // Because abiCodes.get() returns null for ABIs that are not mapped by ext.abiCodes,
  // the following code does not override the version code for universal APKs.
  // However, because we want universal APKs to have the lowest version code,
  // this outcome is desirable.
  if (baseAbiVersionCode != null) {

   // Assigns the new version code to versionCodeOverride, which changes the version code
   // for only the output APK, not for the variant itself. Skipping this step simply
   // causes Gradle to use the value of variant.versionCode for the APK.
   output.versionCodeOverride =
       baseAbiVersionCode * 1000 + variant.versionCode
  }
 }
}

Kotlin

android {
 ...
 defaultConfig {
  ...
  versionCode = 4
 }
 splits {
  ...
 }
}

// Map for the version code that gives each ABI a value.
val abiCodes = mapOf("armeabi-v7a" to 1, "mips" to 2, "x86" to 3)

// For per-density APKs, create a similar map like this:
// val densityCodes = mapOf("hdpi" to 1, "xhdpi" to 2, "xxhdpi" to 3, "xxxhdpi" to 4)

import com.android.build.api.variant.FilterConfiguration.FilterType.*

// For each APK output variant, override versionCode with a combination of
// abiCodes * 1000 + variant.versionCode. In this example, variant.versionCode
// is equal to defaultConfig.versionCode. If you configure product flavors that
// define their own versionCode, variant.versionCode uses that value instead.
androidComponents {
  onVariants { variant ->

    // Assigns a different version code for each output APK
    // other than the universal APK.
    variant.outputs.forEach { output ->
      val name = output.filters.find { it.filterType == ABI }?.identifier

      // Stores the value of abiCodes that is associated with the ABI for this variant.
      val baseAbiCode = abiCodes[name]
      // Because abiCodes.get() returns null for ABIs that are not mapped by ext.abiCodes,
      // the following code does not override the version code for universal APKs.
      // However, because we want universal APKs to have the lowest version code,
      // this outcome is desirable.
      if (baseAbiCode != null) {
        // Assigns the new version code to output.versionCode, which changes the version code
        // for only the output APK, not for the variant itself.
        output.versionCode.set(baseAbiCode * 1000 + (output.versionCode.get() ?: 0))
      }
    }
  }
}

Birden fazla ürün çeşidini bir araya getirin

Bazı durumlarda, birden çok ürün çeşidine ait yapılandırmaları birleştirmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için Gradle Android eklentisi sayesinde aroma boyutları adı verilen ürün çeşitlerinden oluşan gruplar oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneğinde, "tam" ve "demo" ürün çeşitlerini gruplandırmak için "mode" türü boyutu oluşturmak amacıyla flavorDimensions özelliği ve API seviyesine göre ürün türü yapılandırmalarını gruplandırmak için "api" türü boyutu kullanılır. Daha sonra Gradle, "mode" boyutundaki ürün çeşitlerini "api" boyutununkiyle birleştirir.

Modern

android {
 ...
 buildTypes {
  debug {...}
  release {...}
 }

 // Specifies the flavor dimensions you want to use. The order in which you
 // list each dimension determines its priority, from highest to lowest,
 // when Gradle merges variant sources and configurations. You must assign
 // each product flavor you configure to one of the flavor dimensions.
 flavorDimensions "api", "mode"

 productFlavors {
  demo {
   // Assigns this product flavor to the "mode" flavor dimension.
   dimension "mode"
   ...
  }

  full {
   dimension "mode"
   ...
  }

  // Configurations in the "api" product flavors override those in "mode"
  // flavors and the defaultConfig block. Gradle determines the priority
  // between flavor dimensions based on the order in which they appear next
  // to the flavorDimensions property above--the first dimension has a higher
  // priority than the second, and so on.
  minApi24 {
   dimension "api"
   minSdkVersion '24'
   // To ensure the target device receives the version of the app with
   // the highest compatible API level, assign version codes in increasing
   // value with API level. To learn more about assigning version codes to
   // support app updates and uploading to Google Play, read Multiple APK Support
   versionCode 30000 + android.defaultConfig.versionCode
   versionNameSuffix "-minApi24"
   ...
  }

  minApi23 {
   dimension "api"
   minSdkVersion '23'
   versionCode 20000 + android.defaultConfig.versionCode
   versionNameSuffix "-minApi23"
   ...
  }

  minApi21 {
   dimension "api"
   minSdkVersion '21'
   versionCode 10000 + android.defaultConfig.versionCode
   versionNameSuffix "-minApi21"
   ...
  }
 }
}
...

Kotlin

android {
 ...
 buildTypes {
  getByName("debug") {...}
  getByName("release") {...}
 }

 // Specifies the flavor dimensions you want to use. The order in which you
 // list each dimension determines its priority, from highest to lowest,
 // when Gradle merges variant sources and configurations. You must assign
 // each product flavor you configure to one of the flavor dimensions.
 flavorDimensions += listOf("api", "mode")

 productFlavors {
  create("demo") {
   // Assigns this product flavor to the "mode" flavor dimension.
   dimension = "mode"
   ...
  }

  create("full") {
   dimension = "mode"
   ...
  }

  // Configurations in the "api" product flavors override those in "mode"
  // flavors and the defaultConfig block. Gradle determines the priority
  // between flavor dimensions based on the order in which they appear next
  // to the flavorDimensions property above--the first dimension has a higher
  // priority than the second, and so on.
  create("minApi24") {
   dimension = "api"
   minSdkVersion(24)
   // To ensure the target device receives the version of the app with
   // the highest compatible API level, assign version codes in increasing
   // value with API level. To learn more about assigning version codes to
   // support app updates and uploading to Google Play, read Multiple APK Support
   versionCode = 30000 + android.defaultConfig.versionCode
   versionNameSuffix = "-minApi24"
   ...
  }

  create("minApi23") {
   dimension = "api"
   minSdkVersion(23)
   versionCode = 20000 + android.defaultConfig.versionCode
   versionNameSuffix = "-minApi23"
   ...
  }

  create("minApi21") {
   dimension = "api"
   minSdkVersion(21)
   versionCode = 10000 + android.defaultConfig.versionCode
   versionNameSuffix = "-minApi21"
   ...
  }
 }
}
...

Filtre varyantları

Modülün build.gradle dosyasındaki variantFilter bloğunu kullanarak istemediğiniz derleme varyantlarını filtreleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kod, Gradle'a "minApi21" ve "demo" ürün aromalarını birleştiren herhangi bir varyant oluşturmamasını bildirir:

Modern

android {
 ...
 buildTypes {...}

 flavorDimensions "api", "mode"
 productFlavors {
  demo {...}
  full {...}
  minApi24 {...}
  minApi23 {...}
  minApi21 {...}
 }

 variantFilter { variant ->
   def names = variant.flavors*.name
   // To check for a certain build type, use variant.buildType.name == "<buildType>"
   if (names.contains("minApi21") && names.contains("demo")) {
     // Gradle ignores any variants that satisfy the conditions above.
     setIgnore(true)
   }
 }
}
...

Kotlin

android {
 ...
 buildTypes {...}

 flavorDimensions "api", "mode"
 productFlavors {
  create("demo") {...}
  create("full") {...}
  create("minApi24") {...}
  create("minApi23") {...}
  create("minApi21") {...}
 }
}

androidComponents {
  beforeVariants { variantBuilder ->
    // To check for a certain build type, use variantBuilder.buildType == "<buildType>"
    if (variantBuilder.productFlavors.containsAll(listOf("api" to "minApi21", "mode" to "demo"))) {
      // Gradle ignores any variants that satisfy the conditions above.
      variantBuilder.enabled = false
    }
  }
}
...

Uygulamanızı Test Etme

Yerel ve entegre birim testleri çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızı test etme başlıklı makaleyi okuyun.

Lint seçeneklerini yapılandırma

Modül düzeyindeki build.gradle dosyanızda bulunan lintOptions bloğunu kullanarak belirli lint seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Android projeniz için lint kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere Kodunuzu Lint ile İyileştirme konusunu okuyun.

Modern

android {
  ...
  lintOptions {
    // Turns off checks for the issue IDs you specify.
    disable 'TypographyFractions','TypographyQuotes'
    // Turns on checks for the issue IDs you specify. These checks are in
    // addition to the default lint checks.
    enable 'RtlHardcoded','RtlCompat', 'RtlEnabled'
    // To enable checks for only a subset of issue IDs and ignore all others,
    // list the issue IDs with the 'check' property instead. This property overrides
    // any issue IDs you enable or disable using the properties above.
    checkOnly 'NewApi', 'InlinedApi'
    // If set to true, turns off analysis progress reporting by lint.
    quiet true
    // if set to true (default), stops the build if errors are found.
    abortOnError false
    // if true, only report errors.
    ignoreWarnings true
  }
}
...

Kotlin

android {
  ...
  lintOptions {
    // Turns off checks for the issue IDs you specify.
    disable("TypographyFractions")
    disable("TypographyQuotes")
    // Turns on checks for the issue IDs you specify. These checks are in
    // addition to the default lint checks.
    enable("RtlHardcoded")
    enable("RtlCompat")
    enable("RtlEnabled")
    // To enable checks for only a subset of issue IDs and ignore all others,
    // list the issue IDs with the 'check' property instead. This property overrides
    // any issue IDs you enable or disable using the properties above.
    checkOnly("NewApi", "InlinedApi")
    // If set to true, turns off analysis progress reporting by lint.
    quiet = true
    // if set to true (default), stops the build if errors are found.
    abortOnError = false
    // if true, only report errors.
    ignoreWarnings = true
  }
}
...

Araçlar manifest ayarlarını yapılandırın

Gradle, test APK'nızı derlerken otomatik olarak AndroidManifest.xml dosyasını oluşturur ve <instrumentation> düğümüyle yapılandırır. Bu düğümün ayarlarından bazılarını, aşağıdaki kod örneğinde gösterildiği gibi test kaynağı grubunda başka bir manifest dosyası oluşturarak veya modül düzeyindeki build.gradle dosyanızı yapılandırarak değiştirebilirsiniz.

Modern

android {
 ...
 // Each product flavor you configure can override properties in the
 // defaultConfig block. To learn more, go to Configure Product Flavors.
 defaultConfig {
  ...
  // Specifies the application ID for the test APK.
  testApplicationId "com.test.foo"
  // Specifies the fully-qualified class name of the test instrumentation runner.
  testInstrumentationRunner "android.test.InstrumentationTestRunner"
  // If set to 'true', enables the instrumentation class to start and stop profiling.
  // If set to false (default), profiling occurs the entire time the instrumentation
  // class is running.
  testHandleProfiling true
  // If set to 'true', indicates that the Android system should run the instrumentation
  // class as a functional test. The default value is 'false'
  testFunctionalTest true
 }
}
...

Kotlin

android {
 ...
 // Each product flavor you configure can override properties in the
 // defaultConfig block. To learn more, go to Configure Product Flavors.
 defaultConfig {
  ...
  // Specifies the application ID for the test APK.
  testApplicationId = "com.test.foo"
  // Specifies the fully-qualified class name of the test instrumentation runner.
  testInstrumentationRunner = "android.test.InstrumentationTestRunner"
  // If set to 'true', enables the instrumentation class to start and stop profiling.
  // If set to false (default), profiling occurs the entire time the instrumentation
  // class is running.
  testHandleProfiling = true
  // If set to 'true', indicates that the Android system should run the instrumentation
  // class as a functional test. The default value is 'false'
  testFunctionalTest = true
 }
}
...

Test derleme türünü değiştirme

Varsayılan olarak tüm testler hata ayıklama derleme türüne karşı çalıştırılır. Modül düzeyindeki build.gradle dosyanızda bulunan testBuildType özelliğini kullanarak bunu başka bir derleme türüyle değiştirebilirsiniz. Örneğin, testlerinizi "hazırlık" derleme türünüze göre çalıştırmak isterseniz dosyayı aşağıdaki snippet'te gösterildiği gibi düzenleyin.

Modern

android {
  ...
  testBuildType "staging"
}

Kotlin

android {
  ...
  testBuildType "staging"
}

Gradle test seçeneklerini yapılandırma

Gradle'ın tüm testlerinizi çalıştırma şeklini değiştiren seçenekler belirtmek için build.gradle modül düzeyindeki testOptions bloğunu yapılandırın.

Modern

android {
 ...
 // Encapsulates options for running tests.
 testOptions {
  // Changes the directory where Gradle saves test reports. By default, Gradle saves test reports
  // in the path_to_your_project/module_name/build/outputs/reports/ directory.
  // '$rootDir' sets the path relative to the root directory of the current project.
  reportDir "$rootDir/test-reports"
  // Changes the directory where Gradle saves test results. By default, Gradle saves test results
  // in the path_to_your_project/module_name/build/outputs/test-results/ directory.
  // '$rootDir' sets the path relative to the root directory of the current project.
  resultsDir "$rootDir/test-results"
 }
}

Kotlin

android {
 ...
 // Encapsulates options for running tests.
 testOptions {
  // Changes the directory where Gradle saves test reports. By default, Gradle saves test reports
  // in the path_to_your_project/module_name/build/outputs/reports/ directory.
  // '$rootDir' sets the path relative to the root directory of the current project.
  reportDir "$rootDir/test-reports"
  // Changes the directory where Gradle saves test results. By default, Gradle saves test results
  // in the path_to_your_project/module_name/build/outputs/test-results/ directory.
  // '$rootDir' sets the path relative to the root directory of the current project.
  resultsDir "$rootDir/test-results"
 }
}

Yalnızca yerel birim testlerine yönelik seçenekleri belirtmek için testOptions.unitTests blokunu yapılandırın.

Modern

android {
 ...
 testOptions {
  ...
  // Encapsulates options for local unit tests.
  unitTests {
   // By default, local unit tests throw an exception any time the code you are testing tries to access
   // Android platform APIs (unless you mock Android dependencies yourself or with a testing
   // framework like Mockito). However, you can enable the following property so that the test
   // returns either null or zero when accessing platform APIs, rather than throwing an exception.
   returnDefaultValues true

   // Encapsulates options for controlling how Gradle executes local unit tests. For a list
   // of all the options you can specify, read Gradle's reference documentation.
   all {
    // Sets JVM argument(s) for the test JVM(s).
    jvmArgs '-XX:MaxPermSize=256m'

    // You can also check the task name to apply options to only the tests you specify.
    if (it.name == 'testDebugUnitTest') {
     systemProperty 'debug', 'true'
    }
   }
  }
 }
}

Kotlin

android {
 ...
 testOptions {
  ...
  // Encapsulates options for local unit tests.
  unitTests {
   // By default, local unit tests throw an exception any time the code you are testing tries to access
   // Android platform APIs (unless you mock Android dependencies yourself or with a testing
   // framework like Mockito). However, you can enable the following property so that the test
   // returns either null or zero when accessing platform APIs, rather than throwing an exception.
   returnDefaultValues true

   // Encapsulates options for controlling how Gradle executes local unit tests. For a list
   // of all the options you can specify, read Gradle's reference documentation.
   all {
    // Sets JVM argument(s) for the test JVM(s).
    jvmArgs '-XX:MaxPermSize=256m'

    // You can also check the task name to apply options to only the tests you specify.
    if (it.name == 'testDebugUnitTest') {
     systemProperty 'debug', 'true'
    }
   }
  }
 }
}

Derlemenizi optimize edin

Bu bölümde, tam ve artımlı derlemelerinizi hızlandırmaya yardımcı olacak bazı yapılandırmalar sunulmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için Derleme Hızınızı Optimize Etme bölümünü okuyun.

Kodunuzu küçültme

Android Studio, kodunuzu daraltmak için ProGuard kural dosyalarını kullanan R8'i kullanır. Android Studio, yeni projeler için Android SDK'nın tools/proguard/folder öğesindeki varsayılan ayarlar dosyasını (proguard-android.txt) kullanır. Daha da fazla kod daraltma işlemi için aynı konumdaki proguard-android-optimize.txt dosyasını deneyin.

Modern

android {
 buildTypes {
  release {
   minifyEnabled true
   proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'),
                      'proguard-rules.pro'
  }
 }
 ...
}
...

Kotlin

android {
 buildTypes {
  release {
   minifyEnabled true
   proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'),
                      'proguard-rules.pro'
  }
 }
 ...
}
...

Her derleme varyantına özel kurallar eklemek için her tür için ek proguardFiles özelliği yapılandırın. Örneğin, aşağıdaki örnekte "aroma2" öğesine flavor2-rules.pro eklenir. "aroma2"nin kullanıma sunulan sürümünde, artık yayın blokundakiler de uygulandığı için üç kural dosyası da kullanılmaktadır.

Modern

android {
 ...
 buildTypes {
  release {
   minifyEnabled true
   proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'),
       'proguard-rules.pro'
  }
 }
 productFlavors {
  flavor1 {
   ...
  }
  flavor2 {
   proguardFile 'flavor2-rules.pro'
  }
 }
}
...

Kotlin

android {
 ...
 buildTypes {
  release {
   minifyEnabled true
   proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'),
       'proguard-rules.pro'
  }
 }
 productFlavors {
  flavor1 {
   ...
  }
  flavor2 {
   proguardFile 'flavor2-rules.pro'
  }
 }
}
...

Uygulamanızı yayınlama

Uygulamanızı Google Play'de yayınlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uygulamanızı Yayınlama bölümünü okuyun.

Uygulamanızı imzalama

Android Studio, kullanıcı arayüzünden sürüm derlemeleri için imzalamayı yapılandırmak için basit bir yol sunsa da signingConfigs bloğunu modülünüzün build.gradle dosyasında manuel olarak yapılandırabilirsiniz:

Modern

android {
 ...
 defaultConfig { ... }

 // Encapsulates signing configurations.
 signingConfigs {
  // Creates a signing configuration called "release".
  release {
   // Specifies the path to your keystore file.
   storeFile file("my-release-key.jks")
   // Specifies the password for your keystore.
   storePassword "password"
   // Specifies the identifying name for your key.
   keyAlias "my-alias"
   // Specifies the password for your key.
   keyPassword "password"
  }
 }
 buildTypes {
  release {
   // Adds the "release" signing configuration to the release build type.
   signingConfig signingConfigs.release
   ...
  }
 }
}
...

Kotlin

android {
 ...
 defaultConfig { ... }

 // Encapsulates signing configurations.
 signingConfigs {
  // Creates a signing configuration called "release".
  release {
   // Specifies the path to your keystore file.
   storeFile file("my-release-key.jks")
   // Specifies the password for your keystore.
   storePassword "password"
   // Specifies the identifying name for your key.
   keyAlias "my-alias"
   // Specifies the password for your key.
   keyPassword "password"
  }
 }
 buildTypes {
  release {
   // Adds the "release" signing configuration to the release build type.
   signingConfig signingConfigs.release
   ...
  }
 }
}
...

Özel imzalama bilgilerini projenizden kaldırma

Varsayılan olarak, imzalama yapılandırmaları modülün build.gradle dosyasına düz metin olarak kaydedilir. Bir ekiple veya açık kaynak bir projeyle çalışıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak bu hassas bilgileri derleme dosyalarından taşıyabilirsiniz.

 1. Projenizin kök dizininde keystore.properties adlı bir dosya oluşturun ve şu bilgileri ekleyin:
  storePassword=myStorePassword
  keyPassword=myKeyPassword
  keyAlias=myKeyAlias
  storeFile=myStoreFileLocation
  
 2. build.gradle dosyanızda, keystore.properties dosyasını aşağıdaki gibi yükleyin (bu, android bloğundan önce olmalıdır):

  Modern

  // Creates a variable called keystorePropertiesFile, and initializes it to the
  // keystore.properties file.
  def keystorePropertiesFile = rootProject.file("keystore.properties")
  
  // Initializes a new Properties() object called keystoreProperties.
  def keystoreProperties = new Properties()
  
  // Loads the keystore.properties file into the keystoreProperties object.
  keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile))
  
  android {
   ...
  }
  ...
  

  Kotlin

  // Creates a variable called keystorePropertiesFile, and initializes it to the
  // keystore.properties file.
  def keystorePropertiesFile = rootProject.file("keystore.properties")
  
  // Initializes a new Properties() object called keystoreProperties.
  def keystoreProperties = new Properties()
  
  // Loads the keystore.properties file into the keystoreProperties object.
  keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile))
  
  android {
   ...
  }
  ...
  
 3. keystoreProperties nesnesinde depolanan imzalama bilgilerini girin:

  Modern

  android {
   signingConfigs {
    config {
     keyAlias keystoreProperties['keyAlias']
     keyPassword keystoreProperties['keyPassword']
     storeFile file(keystoreProperties['storeFile'])
     storePassword keystoreProperties['storePassword']
    }
   }
   ...
  }
  ...
  

  Kotlin

  android {
   signingConfigs {
    config {
     keyAlias keystoreProperties['keyAlias']
     keyPassword keystoreProperties['keyPassword']
     storeFile file(keystoreProperties['storeFile'])
     storePassword keystoreProperties['storePassword']
    }
   }
   ...
  }
  ...
  
 4. Bildirim çubuğunda Şimdi Senkronize Et'i tıklayın.

Uygulama imzalama hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızı İmzalayın bölümünü okuyun.

Uygulama geliştirme sürecini basitleştirin

Aşağıdaki ipuçları, Android uygulamanızı geliştirmenizi kolaylaştırır.

Özel alanları ve kaynak değerlerini uygulamanızın koduyla paylaşma

Derleme sırasında Gradle, uygulama kodunuzun mevcut derlemeyle ilgili bilgileri inceleyebilmesi için BuildConfig sınıfını oluşturur. Ayrıca buildConfigField() yöntemini kullanarak Gradle derleme yapılandırma dosyanızdan BuildConfig sınıfına özel alanlar ekleyebilir ve bu değerlere uygulamanızın çalışma zamanı kodunda erişebilirsiniz. Benzer şekilde, resValue() kullanarak uygulama kaynağı değerleri ekleyebilirsiniz.

Modern

android {
 ...
 buildTypes {
  release {
   // These values are defined only for the release build, which
   // is typically used for full builds and continuous builds.
   buildConfigField("String", "BUILD_TIME", "\"${minutesSinceEpoch}\"")
   resValue("string", "build_time", "${minutesSinceEpoch}")
   ...
  }
  debug {
   // Use static values for incremental builds to ensure that
   // resource files and BuildConfig aren't rebuilt with each run.
   // If these rebuild dynamically, they can interfere with
   // Apply Changes as well as Gradle UP-TO-DATE checks.
   buildConfigField("String", "BUILD_TIME", "\"0\"")
   resValue("string", "build_time", "0")
  }
 }
}
...

Kotlin

android {
 ...
 buildTypes {
  release {
   // These values are defined only for the release build, which
   // is typically used for full builds and continuous builds.
   buildConfigField("String", "BUILD_TIME", "\"${minutesSinceEpoch}\"")
   resValue("string", "build_time", "${minutesSinceEpoch}")
   ...
  }
  debug {
   // Use static values for incremental builds to ensure that
   // resource files and BuildConfig aren't rebuilt with each run.
   // If these rebuild dynamically, they can interfere with
   // Apply Changes as well as Gradle UP-TO-DATE checks.
   buildConfigField("String", "BUILD_TIME", "\"0\"")
   resValue("string", "build_time", "0")
  }
 }
}
...

Uygulama kodunuzda aşağıdaki şekillerde mülklere erişebilirsiniz:

Kotlin

...
Log.i(TAG, BuildConfig.BUILD_TIME)
Log.i(TAG, getString(R.string.build_time))

Java

...
Log.i(TAG, BuildConfig.BUILD_TIME);
Log.i(TAG, getString(R.string.build_time));

Manifest ile mülkleri paylaş

Bazı durumlarda, hem manifest'inizde hem de kodunuzda aynı özelliği bildirmeniz gerekebilir (örneğin, bir FileProvider için yetkililer tanımlarken). Aynı mülkü bir değişikliği yansıtacak şekilde birden çok konumda güncellemek yerine, modülünüzün build.gradle dosyasında, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi hem manifest hem de kodunuzda kullanılabilmesi için tek bir özellik tanımlayın. Daha fazla bilgi edinmek için Manifest'e Derleme Değişkenleri Ekleme başlıklı makaleyi okuyun.

Modern

android {
 // For settings specific to a product flavor, configure these properties
 // for each flavor in the productFlavors block.
 defaultConfig {
  // Creates a property for the FileProvider authority.
  def filesAuthorityValue = applicationId + ".files"
  // Creates a placeholder property to use in the manifest.
  manifestPlaceholders =
   [filesAuthority: filesAuthorityValue]
   // Adds a new field for the authority to the BuildConfig class.
   buildConfigField("String",
            "FILES_AUTHORITY",
            "\"${filesAuthorityValue}\"")
 }
 ...
}
...

Kotlin

android {
 // For settings specific to a product flavor, configure these properties
 // for each flavor in the productFlavors block.
 defaultConfig {
  // Creates a property for the FileProvider authority.
  val filesAuthorityValue = applicationId + ".files"
  // Creates a placeholder property to use in the manifest.
  manifestPlaceholders["filesAuthority"] = filesAuthorityValue
   // Adds a new field for the authority to the BuildConfig class.
   buildConfigField("String",
            "FILES_AUTHORITY",
            "\"${filesAuthorityValue}\"")
 }
 ...
}
...

Manifest'inizde yer tutucuya aşağıdaki şekilde erişin:

<manifest>
 ...
 <application>
  ...
  <provider
   android:name="android.support.v4.content.FileProvider"
   android:authorities="${filesAuthority}"
   android:exported="false"
   android:grantUriPermissions="true">
   ...
  </provider>
 </application>
</manifest>

Uygulamanızın kodundaki FILES_AUTHORITY alanına erişmek aşağıdaki gibi görünür:

Kotlin

...
val contentUri: Uri = FileProvider.getUriForFile(context, BuildConfig.FILES_AUTHORITY, myFile)

Java

...
Uri contentUri = FileProvider.getUriForFile(getContext(),
 BuildConfig.FILES_AUTHORITY,
 myFile);