Các ứng dụng Android gốc mà không cần cài đặt
Với Google Play Instant, mọi người có thể sử dụng ứng dụng hoặc trò chơi mà không cần cài đặt trước. Bạn có thể tăng mức độ tương tác với ứng dụng Android hoặc tăng số lượt cài đặt bằng cách đưa ứng dụng tức thì lên Cửa hàng Play và ứng dụng Google Play Games.

Định dạng phát hành ứng dụng mới của Android là Android App Bundle giúp cung cấp trải nghiệm Google Play Instant dễ dàng hơn bao giờ hết. Kể từ bản phát hành beta Android Studio 3.3, bạn có thể tạo và phát hành một cấu phần phần mềm gói ứng dụng lên Google Play chứa cả mô-đun tức thì và mô-đun tính năng. Dễ dàng xây dựng trò chơi tức thì bằng các trình bổ trợ Cocos và Unity.

Tất cả các nhà phát triển ứng dụng và trò chơi đều có thể sử dụng Google Play Instant.

Bắt đầu

Tính năng
Chương trình Chơi tức thì cho phép nhà phát triển các trò chơi nhỏ đóng gói toàn bộ trò chơi của họ bằng cách sử dụng Google Play Instant, có hỗ trợ mua hàng trong ứng dụng và quảng cáo. Trò chơi tức thì được giới thiệu và quảng bá cho người dùng trên trang chủ của ứng dụng Google Play Games.

Tin tức và tài nguyên mới nhất

Câu chuyện thành công của nhà phát triển