Informacje o wersji narzędzi platformy SDK

Android SDK Platform-Tools jest komponentem pakietu Android SDK. Zawiera narzędzia współpracujące z platformą Androida, głównie adb i fastboot. Chociaż do tworzenia aplikacji na Androida wymagana jest właściwość adb, deweloperzy zwykle używają po prostu kopiowania instalacji ze Studio. Ten plik do pobrania jest przydatny, gdy chcesz używać polecenia adb bezpośrednio z wiersza poleceń i nie masz zainstalowanego Studio. (Jeśli masz zainstalowaną aplikację Studio, możesz użyć zainstalowanej kopii, bo Studio zaktualizuje ją automatycznie). Plik fastboot jest wymagany, jeśli chcesz odblokować program rozruchowy urządzenia i zainstalować nowy obraz systemu. Ten pakiet zawierał wcześniej systrace, ale został on przestarzały i zastąpił go programem Studio Profiler, gpuinspector.dev lub Perfetto.

Chociaż niektóre nowe funkcje w usługach adb i fastboot są dostępne tylko w najnowszych wersjach Androida, są one zgodne wstecznie. Dlatego potrzebujesz tylko najnowszej wersji Narzędzi platformy SDK i zgłaszaj błędy w przypadku wyjątków.

Pliki do pobrania

Jeśli jesteś programistą aplikacji na Androida, najnowsze narzędzia SDK Platformy możesz pobrać z Menedżera SDK w Android Studio lub z narzędzia wiersza poleceń sdkmanager. Dzięki temu narzędzia te będą zapisane we właściwym miejscu wraz z pozostałymi narzędziami z pakietu Android SDK i łatwo je zaktualizować.

Jeśli jednak potrzebujesz tylko tych narzędzi wiersza poleceń, użyj tych linków:

Linki te nie zmieniają się, ale zawsze kierują do najnowszej wersji narzędzi.

Zmiany

35.0.1 (marzec 2024 r.)

 • adb
  • Przejdź na libusb w wersji 1.0.27

35.0.0 (luty 2024 r.)

 • adb
  • Przełącz się na libusb jako domyślne w systemie Linux numer 270205252.
  • Napraw uruchamianie adb na hostach bez USB.
  • Napraw zawieszenia narzędzia adb spowodowane przez urządzenia USB nieprawidłowo zgłaszające problem nr 302212871 z deskryptorami o zerowej długości.
  • Popraw kod zwrotny adb shell, gdy urządzenie zostanie rozłączone numer 321787891.
 • fastboot
  • Ogranicz maksymalny rozmiar kolejki pakietów przychodzących.
  • Usuń wąskie gardła, które wcześniej ograniczały prędkość pobierania do około 120 MB/s. Teraz szybki rozruch może nasycić magistrali SuperSpeed+ i osiągać prędkość do 980 MB/s w zależności od urządzenia.

34.0.5 (październik 2023 r.)

 • adb
  • Adres adb to teraz libusb w systemie macOS, co rozwiązuje problem nr 270205252.
  • Wcześniej w przypadku niepowodzenia parowania bezprzewodowego usługa adb wysyłała udany kod. Rozwiązano ten problem przez zwrócenie kodu błędu (1) i błędu widocznego dla użytkownika (error: protocol fault (couldn't read status message...)). Usługa echo $? zgłasza teraz błąd 1.
  • Z urządzenia adb wait-for-disconnect można teraz korzystać w przypadku komunikacji bez USB (debugowania bezprzewodowego).
  • Dodaliśmy nowy interfejs DbC, który umożliwi w przyszłości obsługę ChromeOS przez adb.
 • fastboot
  • Naprawiono lampę błyskową na urządzeniach Pixel 3.

34.0.4 (lipiec 2023 r.)

 • adb
  • Przeprowadź propagację -a (gListenAll), gdy adb rozwidla serwer hosta adb (wcześniej flaga działała tylko w przypadku adb -a server nodaemon)
  • Szybsze uzyskiwanie dostępu do roota i usuwanie roota
  • Reland Flag(env) guarding clear endpoint (device) feature for OSX usb start. (numer problemu 270205252).
 • fastboot
  • Mac: usuwanie ponownych prób w przypadku nieprawidłowego iteratora operacji wejścia-wyjścia (błąd migania przy użyciu LIBUSB_TRANSFER_CANCELLED)
  • Windows: naprawianie błędu „Plik jest za duży lub nieprawidłowy” podczas korzystania z pliku „flashall”
  • Wszystkie platformy: naprawienie błędu „ANDROID_PRODUCT_OUT nie jest ustawiony” przy użyciu polecenia „update”

34.0.1 (marzec 2023 r.)

 • adb
  • macOS: cofnięto rozdzielczość „niestabilnej łączności (kabel MacBook szybki kabli)” z powodu zawieszenia instalacji adb (problem nr 270205252).
 • fastboot
  • Windows: naprawiono błąd „mke2fs: nieprawidłowa lub nieprawidłowa nazwa urządzenia podczas próby określenia rozmiaru systemu plików” wprowadzonego w narzędziach platformy w wersji 34.0.0 (numer problemu: 271039230).

34.0.0 RC2 (marzec 2023 r.)

 • Aktualizacja w wersji Android 14 Developer Preview 2 (bez aktualizacji adb i fastboot).

34.0.0 (luty 2023 r.)

 • adb
  • Naprawiono wysyłanie pakietów o zerowej długości w przypadku systemu macOS (issuetracker: 208675141).
  • Wyeliminowano niestabilną łączność (szybki kabel MacBooka): częste przerwy w połączeniu z adb.
  • Ulepszono komunikat o błędzie dotyczący push adb z niewystarczającą liczbą argumentów.
 • fastboot
  • Ulepszone przesyłanie obrazu: flashall pomija ponowne uruchomienia w przestrzeni użytkownika, jeśli to możliwe.
  • Naprawiono wysyłanie pakietów o zerowej długości w przypadku systemu macOS (issuetracker: 208675141).
  • Naprawiono miganie plikurecovery.img, które powodowało błędną stopkę AVB.

33.0.3 (sierpień 2022 r.)

 • adb
  • Nie próbuj ponownie adb root, jeśli pierwsza próba się nie uda.
  • Naprawianie zduplikowanego wpisu na urządzeniach ze śledzeniem.
  • Dodaj okienkoowanie odbierania (zwiększ przepustowość w przypadku połączeń o dużych opóźnieniach).
  • Bardziej szczegółowe komunikaty o błędach w przypadku niepowodzenia „Więcej niż jedno urządzenie”.
  • odrzucać nieoczekiwane żądania odwrotnego przekierowania;
  • Naprawianie pakietu instalacyjnego z wieloma pakietami w systemie Windows.
 • fastboot
  • Usuń e2fsdroid jako część narzędzi platformy SDK.
  • Wydrukuj wiadomość zwrotną OemCmdHandler w przypadku powodzenia.

33.0.2 (maj 2022 r.)

 • fastboot
  • Obsługa partycji vendor_kernel_boot.

33.0.1 (marzec 2022 r.)

 • adb
  • Usunięto awarie systemu mdns w systemie Windows.
  • Poprawiono funkcję włączania/wyłączania weryfikacji na starszych urządzeniach.
  • Naprawiono problem związany z instalowaniem wielu elementów na starych urządzeniach
  • Ulepsza dane wyjściowe pomocy, aby uwzględnić wszystkie obsługiwane metody kompresji.
 • systrace
  • Usunięto. Użyj narzędzia Studio Profiler/gpuinspector.dev/Perfetto.

33.0.0 (luty 2022 r.)

 • adb
  • Usunięto problem związany z awariami w wersji 32.0.0 podczas uruchamiania bez argumentów.

32.0.0 (styczeń 2022 r.)

 • adb
  • Uniwersalny plik binarny na urządzenia Apple M1.
  • Znany problem: ta wersja ulega awarii, gdy jest uruchamiana bez argumentów.

31.0.3 (sierpień 2021 r.)

 • fastboot
  • Obsługa pliku vbmeta_vendor.img w celu pobrania pliku fastboot flashall lub aktualizacji.

31.0.2 (kwiecień 2021 r.)

 • adb
  • Obsługa przekazywania do vsock w systemie Linux.
  • Napraw błąd w adb track-devices, który powodował, że urządzenia korzystające z debugowania bezprzewodowego nie otrzymywały od razu aktualizacji.
  • Zaimplementuj wstępną obsługę wykrywania urządzeń mDNS bez zainstalowanej oddzielnie usługi mDNS. Obecnie jest ono domyślnie wyłączone. Można je włączyć, ustawiając zmienną środowiskową ADB_MDNS_OPENSCREEN na 1 podczas uruchamiania serwera adb.
 • fastboot
  • Nie występują błędy, gdy nie można uzyskać rozmiaru partycji rozruchu.
  • Dowiedz się, jak wywnioskować stan blokady urządzenia z właściwości, zamiast analizować wiersz poleceń jądra.

31.0.1 (marzec 2021 r.)

 • adb
  • Zmniejsz odstęp utrzymywania aktywności TCP.
  • Zwiększyć przyrostową wydajność instalacji.
 • fastboot
  • Dodano obsługę scalania skompresowanych zrzutów.
  • Przywróć starszą wersję obsługi A/B.

31.0.0 (luty 2021 r.)

 • adb
  • Domyślnie wyłącz kompresję przy pobieraniu.

30.0.5 (listopad 2020 r.)

 • adb
  • Zwiększ wydajność adb push w przypadku przenoszenia wielu plików przez połączenie o dużym opóźnieniu.
  • Zwiększ wydajność adb push/pull w systemie Windows.
  • Napraw funkcję adb push --sync, podając wiele danych wejściowych.
  • Zwiększ wydajność przyrostowej instalacji pakietu apk.
  • Poprawa obsługi błędów przy przyrostowej instalacji pakietu apk.

30.0.4 (lipiec 2020 r.)

 • adb
  • Napraw problem z instalacją pliku APK nieprzyrostowego na urządzeniach z systemem starszym niż Android 11.
  • Napraw: adb install-multi-package.
  • Poprawiono więcej awarii związanych z bezprzewodowym parowaniem adb.
  • Popraw niektóre komunikaty o błędach.
 • fastboot
  • Ulepsz dane wyjściowe konsoli w przypadku poleceń fastboot oem.
  • Rozwiąż problem z usługą fastboot flashall na starszych urządzeniach, takich jak Nexus 7.

30.0.3 (czerwiec 2020 r.)

 • adb
  • Napraw instalację plików APK podpisanych przy użyciu schematu podpisu w wersji 4 na urządzeniach z systemem starszym niż Android 11.
  • Naprawianie awarii podczas uwierzytelniania bez ADB_VENDOR_KEYS.
  • Rozwiąż problem z awarią podczas korzystania z programu adb -H.

30.0.2 (czerwiec 2020 r.)

 • adb
  • Popraw bezprzewodowe parowanie adb.
  • Napraw problem z połączeniem za adb logcat, zanim urządzenie zostanie podłączone.
  • Dodaj adb transport-id, aby umożliwić skryptom bezpieczne oczekiwanie na wyłączenie urządzenia po włączeniu roota, usunięciu roota lub zrestartowania urządzenia.

30.0.1 (maj 2020 r.)

 • adb
  • Domyślnie wyłącz automatyczne łączenie adb mdns. Można go ponownie włączyć za pomocą zmiennej środowiskowej ADB_MDNS_AUTO_CONNECT.
  • Zwiększ wydajność aplikacji adb install-multi na urządzeniach z Androidem 10 lub nowszym.
  • Rozwiązano problem z czasem oczekiwania w przypadku korzystania z protokołu adb root/unroot na urządzeniu połączonym przez TCP.
  • Zaktualizuj obsługę parowania bezprzewodowego.

30.0.0 (kwiecień 2020 r.)

 • adb
  • Dodaj początkową obsługę parowania bezprzewodowego.
  • Dodaj obsługę dodatkowej instalacji plików APK.
  • Zaimplementuj obsługę kompresji adb {push, pull, sync} po stronie klienta w przypadku używania na urządzeniach z Androidem 11.
  • Zwiększ wydajność adb push w przypadku połączeń o dużych opóźnieniach.
  • Zwiększ wydajność wypchania/pobierania w systemie Windows.

29.0.6 (luty 2020 r.)

 • adb
  • Obsługa 64-bitowego rozmiaru/czasu w przypadku adb ls w przypadku używania na urządzeniu z Androidem 11.
  • Obsługa nasłuchiwania w ::1 w POSIX.
  • Obsługa klienta urządzeń WinUSB, które publikują deskryptor WinUSB (wymagane w Androidzie 11), nie powinna już wymagać zainstalowania sterownika USB.
  • Rozwiązywanie problemu z zawieszeniem podczas korzystania z funkcji adb install na pliku, który w rzeczywistości nie jest plikiem.

29.0.5 (październik 2019 r.)

 • adb
  • Niewielki wzrost wydajności w systemie Linux przy korzystaniu z wielu jednoczesnych połączeń.
  • Dodaj do adb install opcję --fastdeploy, aby stopniowo aktualizować pliki APK podczas tworzenia aplikacji.

29.0.4 (wrzesień 2019 r.)

 • adb
  • Poprawka limitu czasu oczekiwania na debugowanie natywne przez LLDB (patrz problem nr 134613180). Naprawiliśmy też powiązany błąd w profilach w Android Studio, który powodował błąd AdbCommandRejectedException, który można zobaczyć w pliku idea.log.

29.0.3 (wrzesień 2019 r.)

 • adb
  • adb forward --list działa z wieloma połączonymi urządzeniami.
  • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami przechodzącymi w tryb offline w systemie Windows.
  • Poprawianie danych wyjściowych adb install i tekstu pomocy.
  • Przywróć poprzednie działanie adb connect <host> bez określania portu.

29.0.2 (lipiec 2019 r.)

 • adb
  • Naprawia awarię integralności sterty systemu Windows.
 • fastboot
  • Dodaje obsługę układu partycji dla nadchodzących urządzeń.

29.0.1 (czerwiec 2019 r.)

 • adb
  • Poprawka dla awarii systemu Windows (https://issuetracker.google.com/134613180)

29.0.0 (czerwiec 2019 r.)

 • adb
  • adb reconnect wykonuje resetowanie przez USB w systemie Linux.
  • Podczas łączenia się z nowszym serwerem adb w Linuksie zamiast zamknąć serwer i uruchomić starszy, narzędzie adb spróbuje w przejrzysty sposób uruchomić nową wersję.
  • Po odłączeniu adb root czeka, aż urządzenie połączy się ponownie. Wcześniej żądanie adb root; adb wait-for-device mogło wrócić przez pomyłkę, jeśli funkcja adb wait-for-device rozpoczęła się, zanim usługa adb wykryła, że urządzenie zostało rozłączone.
 • fastboot
  • Wyłącza komunikat o błędzie, który pojawia się, gdy szybki rozruch próbował otworzyć pasek dotykowy lub klawiaturę w systemie macOS.

28.0.2 (marzec 2019 r.)

 • adb
  • Usunięto niestabilność przekierowania portów adb shell, która prowadzi do komunikatu o błędzie „Resetowanie połączenia przez połączenie równorzędne”.
  • Rozwiązuje problemy z uwierzytelnianiem przy użyciu metody ADB_VENDOR_KEYS podczas ponownego łączenia urządzeń.
  • Poprawia uwierzytelnianie, gdy klucz prywatny używany do uwierzytelniania nie pasuje do klucza publicznego – przez obliczanie klucza publicznego na podstawie klucza prywatnego, zamiast zakładać, że są identyczne.
 • fastboot
  • Dodaje obsługę partycji dynamicznych.
 • Zaktualizowane wymagania dotyczące systemu Windows
  • Narzędzia platformy zależą teraz od środowiska wykonawczego Windows Universal C, które jest zwykle instalowane domyślnie z użyciem Windows Update. Jeśli widzisz błędy z informacją o braku bibliotek DLL, być może trzeba będzie ręcznie pobrać i zainstalować pakiet środowiska wykonawczego.

28.0.1 (wrzesień 2018 r.)

 • adb
  • Dodano obsługę ponownego łączenia połączeń TCP. Po rozłączeniu narzędzie adb będzie próbowało połączyć się ponownie przez maksymalnie 60 sekund, a potem porzuci połączenie.
  • Poprawiono dane wyjściowe konsoli Unicode w systemie Windows. (Dzięki zewnętrznemu współtwórcy Spencer Low)
  • Popraw deskryptor pliku, który może wystąpić podwójne zamknięcie, co może spowodować zamykanie połączeń, gdy adb connect występuje jednocześnie.
  • Napraw problem adb forward --list, gdy jest używane z więcej niż 1 połączonym urządzeniem.
 • fastboot
  • Zwiększ czas oczekiwania polecenia do 30 sekund, aby lepiej obsługiwać niektóre polecenia powolnego programu rozruchowego.

28.0.0 (czerwiec 2018 r.)

 • adb:
  • Dodano obsługę operacji bez sum kontrolnych na urządzeniach z Androidem P, co zwiększa przepustowość nawet o 40%.
  • Posortuj dane wyjściowe funkcji adb devices według typu połączenia i serii urządzenia.
  • Zwiększyć zaległości w odsłuchiwaniu gniazd, aby umożliwić korzystanie z bardziej jednoczesnych poleceń adb.
  • Popraw błędy w adb connect.
 • fastboot:
  • Ulepsz format wyjściowy i dodaj szczegółowy tryb danych wyjściowych (-v).
  • Czyszczenie danych wyjściowych pomocy.
  • Dodaj product.img i odm.img do listy partycji wyświetlanej przez fastboot flashall.
  • Unikaj murowania nowych urządzeń w ten sposób, gdy używasz zbyt starej wersji szybkiego rozruchu. W tym celu zezwól, aby fabryczne pakiety obrazów wymagały obsługi określonych partycji.

27.0.1 (grudzień 2017 r.)

 • adb: naprawia błąd asercji w systemie macOS, który występował podczas łączenia urządzeń przez USB 3.0.
 • Szybki rozruch: w systemie Windows dodaje obsługę czyszczenia pamięci urządzeń z systemem plików F2FS.

27.0.0 (grudzień 2017 r.)

 • Ponownie naprawia błąd szybkiego rozruchu w systemie macOS 10.13, który po raz pierwszy naprawiono w wersji 26.0.1, ale wprowadzono ponownie w wersji 26.0.2.

26.0.2 (październik 2017 r.)

 • Dodaj obsługę szybkiego rozruchu na urządzeniach Pixel 2.

26.0.1 (wrzesień 2017 r.)

 • Naprawiono problemy z szybkim rozruchem w systemie macOS 10.13 High Sierra (błąd 64292422).

26.0.0 (czerwiec 2017 r.)

 • Zaktualizowane w wersji ostatecznej wersji pakietu SDK na Androida O (poziom API 26).

25.0.5 (24 kwietnia 2017 r.)

 • Naprawiono ładowanie z boku dużych aktualizacji adb w systemie Windows o pliku „std::bad_alloc” (błąd 37139736).

 • Naprawiono problemy adb z niektórymi zaporami sieciowymi systemu Windows, które wyglądały tak: „nie można otworzyć pary gniazd rejestracji w transporcie” (błąd 37139725).

 • Zarówno adb --version, jak i fastboot --version zawierają teraz ścieżkę instalacji.

 • Zmieniono narzędzie adb, tak aby localhost nie pozwalało na obejście nieprawidłowo skonfigurowanej sieci VPN.

 • Zmieniliśmy narzędzie adb, aby nie resetować urządzeń USB w Linuksie, co może mieć wpływ na inne podłączone urządzenia USB.

25.0.4 (16 marca 2017 r.)

 • Dodano eksperymentalną obsługę libusb w systemach Linux i Mac Adb

Aby użyć backendu libusb, przed uruchomieniem nowego serwera adb ustaw zmienną środowiskową ADB_LIBUSB=true. Nowe polecenie adb host-features wskaże Ci, czy używasz libusb.

Aby ponownie uruchomić narzędzie adb za pomocą libusb i sprawdzić, czy wszystko działa, użyj polecenia adb kill-server; ADB_LIBUSB=1 adb start-server; adb host-features. Dane wyjściowe powinny zawierać „libusb”.

W tej wersji domyślną jest poprzednia implementacja inna niż libusb.

 • Fastboot nie zawiesza już MacBooka Pro z 2016 roku (błąd 231129)

 • Rozwiązano problemy z przechwytywaniem zawartości wiersza poleceń Systrace na Macu

25.0.3 (16 grudnia 2016 r.)

 • Naprawiono błąd szybkiego rozruchu, który powodował, że urządzenia z Androidem nie flashowały

25.0.2 (12 grudnia 2016 r.)

 • Zaktualizowano stabilną wersję Androida N MR1 (API 25)

25.0.1 (22 listopada 2016 r.)

 • Zaktualizowane w wersji Androida N MR1 dla programistów przedpremierowej 2 (API 25)

25.0.0 (19 października 2016 r.)

 • Zaktualizowano wersję przedpremierową Androida N MR1 dla programistów (API 25)

24.0.4 (14 października 2016 r.)

 • Zaktualizowano w celu rozwiązania problemów z ADB i Mac OS Sierra

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

This is the Android Software Development Kit License Agreement

1. Introduction

1.1 The Android Software Development Kit (referred to in the License Agreement as the "SDK" and specifically including the Android system files, packaged APIs, and Google APIs add-ons) is licensed to you subject to the terms of the License Agreement. The License Agreement forms a legally binding contract between you and Google in relation to your use of the SDK. 1.2 "Android" means the Android software stack for devices, as made available under the Android Open Source Project, which is located at the following URL: https://source.android.com/, as updated from time to time. 1.3 A "compatible implementation" means any Android device that (i) complies with the Android Compatibility Definition document, which can be found at the Android compatibility website (https://source.android.com/compatibility) and which may be updated from time to time; and (ii) successfully passes the Android Compatibility Test Suite (CTS). 1.4 "Google" means Google LLC, organized under the laws of the State of Delaware, USA, and operating under the laws of the USA with principal place of business at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Accepting this License Agreement

2.1 In order to use the SDK, you must first agree to the License Agreement. You may not use the SDK if you do not accept the License Agreement. 2.2 By clicking to accept and/or using this SDK, you hereby agree to the terms of the License Agreement. 2.3 You may not use the SDK and may not accept the License Agreement if you are a person barred from receiving the SDK under the laws of the United States or other countries, including the country in which you are resident or from which you use the SDK. 2.4 If you are agreeing to be bound by the License Agreement on behalf of your employer or other entity, you represent and warrant that you have full legal authority to bind your employer or such entity to the License Agreement. If you do not have the requisite authority, you may not accept the License Agreement or use the SDK on behalf of your employer or other entity.

3. SDK License from Google

3.1 Subject to the terms of the License Agreement, Google grants you a limited, worldwide, royalty-free, non-assignable, non-exclusive, and non-sublicensable license to use the SDK solely to develop applications for compatible implementations of Android. 3.2 You may not use this SDK to develop applications for other platforms (including non-compatible implementations of Android) or to develop another SDK. You are of course free to develop applications for other platforms, including non-compatible implementations of Android, provided that this SDK is not used for that purpose. 3.3 You agree that Google or third parties own all legal right, title and interest in and to the SDK, including any Intellectual Property Rights that subsist in the SDK. "Intellectual Property Rights" means any and all rights under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, and any and all other proprietary rights. Google reserves all rights not expressly granted to you. 3.4 You may not use the SDK for any purpose not expressly permitted by the License Agreement. Except to the extent required by applicable third party licenses, you may not copy (except for backup purposes), modify, adapt, redistribute, decompile, reverse engineer, disassemble, or create derivative works of the SDK or any part of the SDK. 3.5 Use, reproduction and distribution of components of the SDK licensed under an open source software license are governed solely by the terms of that open source software license and not the License Agreement. 3.6 You agree that the form and nature of the SDK that Google provides may change without prior notice to you and that future versions of the SDK may be incompatible with applications developed on previous versions of the SDK. You agree that Google may stop (permanently or temporarily) providing the SDK (or any features within the SDK) to you or to users generally at Google's sole discretion, without prior notice to you. 3.7 Nothing in the License Agreement gives you a right to use any of Google's trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, or other distinctive brand features. 3.8 You agree that you will not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trademark notices) that may be affixed to or contained within the SDK.

4. Use of the SDK by You

4.1 Google agrees that it obtains no right, title or interest from you (or your licensors) under the License Agreement in or to any software applications that you develop using the SDK, including any intellectual property rights that subsist in those applications. 4.2 You agree to use the SDK and write applications only for purposes that are permitted by (a) the License Agreement and (b) any applicable law, regulation or generally accepted practices or guidelines in the relevant jurisdictions (including any laws regarding the export of data or software to and from the United States or other relevant countries). 4.3 You agree that if you use the SDK to develop applications for general public users, you will protect the privacy and legal rights of those users. If the users provide you with user names, passwords, or other login information or personal information, you must make the users aware that the information will be available to your application, and you must provide legally adequate privacy notice and protection for those users. If your application stores personal or sensitive information provided by users, it must do so securely. If the user provides your application with Google Account information, your application may only use that information to access the user's Google Account when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. 4.4 You agree that you will not engage in any activity with the SDK, including the development or distribution of an application, that interferes with, disrupts, damages, or accesses in an unauthorized manner the servers, networks, or other properties or services of any third party including, but not limited to, Google or any mobile communications carrier. 4.5 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any data, content, or resources that you create, transmit or display through Android and/or applications for Android, and for the consequences of your actions (including any loss or damage which Google may suffer) by doing so. 4.6 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any breach of your obligations under the License Agreement, any applicable third party contract or Terms of Service, or any applicable law or regulation, and for the consequences (including any loss or damage which Google or any third party may suffer) of any such breach.

5. Your Developer Credentials

5.1 You agree that you are responsible for maintaining the confidentiality of any developer credentials that may be issued to you by Google or which you may choose yourself and that you will be solely responsible for all applications that are developed under your developer credentials.

6. Privacy and Information

6.1 In order to continually innovate and improve the SDK, Google may collect certain usage statistics from the software including but not limited to a unique identifier, associated IP address, version number of the software, and information on which tools and/or services in the SDK are being used and how they are being used. Before any of this information is collected, the SDK will notify you and seek your consent. If you withhold consent, the information will not be collected. 6.2 The data collected is examined in the aggregate to improve the SDK and is maintained in accordance with Google's Privacy Policy, which is located at the following URL: https://policies.google.com/privacy 6.3 Anonymized and aggregated sets of the data may be shared with Google partners to improve the SDK.

7. Third Party Applications

7.1 If you use the SDK to run applications developed by a third party or that access data, content or resources provided by a third party, you agree that Google is not responsible for those applications, data, content, or resources. You understand that all data, content or resources which you may access through such third party applications are the sole responsibility of the person from which they originated and that Google is not liable for any loss or damage that you may experience as a result of the use or access of any of those third party applications, data, content, or resources. 7.2 You should be aware the data, content, and resources presented to you through such a third party application may be protected by intellectual property rights which are owned by the providers (or by other persons or companies on their behalf). You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on these data, content, or resources (either in whole or in part) unless you have been specifically given permission to do so by the relevant owners. 7.3 You acknowledge that your use of such third party applications, data, content, or resources may be subject to separate terms between you and the relevant third party. In that case, the License Agreement does not affect your legal relationship with these third parties.

8. Using Android APIs

8.1 Google Data APIs 8.1.1 If you use any API to retrieve data from Google, you acknowledge that the data may be protected by intellectual property rights which are owned by Google or those parties that provide the data (or by other persons or companies on their behalf). Your use of any such API may be subject to additional Terms of Service. You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on this data (either in whole or in part) unless allowed by the relevant Terms of Service. 8.1.2 If you use any API to retrieve a user's data from Google, you acknowledge and agree that you shall retrieve data only with the user's explicit consent and only when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. If you use the Android Recognition Service API, documented at the following URL: https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService, as updated from time to time, you acknowledge that the use of the API is subject to the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor, which is located at the following URL: https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/, as updated from time to time. By clicking to accept, you hereby agree to the terms of the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor.

9. Terminating this License Agreement

9.1 The License Agreement will continue to apply until terminated by either you or Google as set out below. 9.2 If you want to terminate the License Agreement, you may do so by ceasing your use of the SDK and any relevant developer credentials. 9.3 Google may at any time, terminate the License Agreement with you if: (A) you have breached any provision of the License Agreement; or (B) Google is required to do so by law; or (C) the partner with whom Google offered certain parts of SDK (such as APIs) to you has terminated its relationship with Google or ceased to offer certain parts of the SDK to you; or (D) Google decides to no longer provide the SDK or certain parts of the SDK to users in the country in which you are resident or from which you use the service, or the provision of the SDK or certain SDK services to you by Google is, in Google's sole discretion, no longer commercially viable. 9.4 When the License Agreement comes to an end, all of the legal rights, obligations and liabilities that you and Google have benefited from, been subject to (or which have accrued over time whilst the License Agreement has been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by this cessation, and the provisions of paragraph 14.7 shall continue to apply to such rights, obligations and liabilities indefinitely.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES

10.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SDK IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SDK IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND FROM GOOGLE. 10.2 YOUR USE OF THE SDK AND ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SDK IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH USE. 10.3 GOOGLE FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

11. LIMITATION OF LIABILITY

11.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GOOGLE, ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY THEORY OF LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED BY YOU, INCLUDING ANY LOSS OF DATA, WHETHER OR NOT GOOGLE OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES ARISING.

12. Indemnification

12.1 To the maximum extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, its affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, actions, suits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of or accruing from (a) your use of the SDK, (b) any application you develop on the SDK that infringes any copyright, trademark, trade secret, trade dress, patent or other intellectual property right of any person or defames any person or violates their rights of publicity or privacy, and (c) any non-compliance by you with the License Agreement.

13. Changes to the License Agreement

13.1 Google may make changes to the License Agreement as it distributes new versions of the SDK. When these changes are made, Google will make a new version of the License Agreement available on the website where the SDK is made available. 14.1 The License Agreement constitutes the whole legal agreement between you and Google and governs your use of the SDK (excluding any services which Google may provide to you under a separate written agreement), and completely replaces any prior agreements between you and Google in relation to the SDK. 14.2 You agree that if Google does not exercise or enforce any legal right or remedy which is contained in the License Agreement (or which Google has the benefit of under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of Google's rights and that those rights or remedies will still be available to Google. 14.3 If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules that any provision of the License Agreement is invalid, then that provision will be removed from the License Agreement without affecting the rest of the License Agreement. The remaining provisions of the License Agreement will continue to be valid and enforceable. 14.4 You acknowledge and agree that each member of the group of companies of which Google is the parent shall be third party beneficiaries to the License Agreement and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of the License Agreement that confers a benefit on (or rights in favor of) them. Other than this, no other person or company shall be third party beneficiaries to the License Agreement. 14.5 EXPORT RESTRICTIONS. THE SDK IS SUBJECT TO UNITED STATES EXPORT LAWS AND REGULATIONS. YOU MUST COMPLY WITH ALL DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPORT LAWS AND REGULATIONS THAT APPLY TO THE SDK. THESE LAWS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, END USERS AND END USE. 14.6 The rights granted in the License Agreement may not be assigned or transferred by either you or Google without the prior written approval of the other party. Neither you nor Google shall be permitted to delegate their responsibilities or obligations under the License Agreement without the prior written approval of the other party. 14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the License Agreement, shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arising from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction. July 27, 2021
Download Android SDK Platform-Tools for Windows

platform-tools-latest-windows.zip

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

This is the Android Software Development Kit License Agreement

1. Introduction

1.1 The Android Software Development Kit (referred to in the License Agreement as the "SDK" and specifically including the Android system files, packaged APIs, and Google APIs add-ons) is licensed to you subject to the terms of the License Agreement. The License Agreement forms a legally binding contract between you and Google in relation to your use of the SDK. 1.2 "Android" means the Android software stack for devices, as made available under the Android Open Source Project, which is located at the following URL: https://source.android.com/, as updated from time to time. 1.3 A "compatible implementation" means any Android device that (i) complies with the Android Compatibility Definition document, which can be found at the Android compatibility website (https://source.android.com/compatibility) and which may be updated from time to time; and (ii) successfully passes the Android Compatibility Test Suite (CTS). 1.4 "Google" means Google LLC, organized under the laws of the State of Delaware, USA, and operating under the laws of the USA with principal place of business at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Accepting this License Agreement

2.1 In order to use the SDK, you must first agree to the License Agreement. You may not use the SDK if you do not accept the License Agreement. 2.2 By clicking to accept and/or using this SDK, you hereby agree to the terms of the License Agreement. 2.3 You may not use the SDK and may not accept the License Agreement if you are a person barred from receiving the SDK under the laws of the United States or other countries, including the country in which you are resident or from which you use the SDK. 2.4 If you are agreeing to be bound by the License Agreement on behalf of your employer or other entity, you represent and warrant that you have full legal authority to bind your employer or such entity to the License Agreement. If you do not have the requisite authority, you may not accept the License Agreement or use the SDK on behalf of your employer or other entity.

3. SDK License from Google

3.1 Subject to the terms of the License Agreement, Google grants you a limited, worldwide, royalty-free, non-assignable, non-exclusive, and non-sublicensable license to use the SDK solely to develop applications for compatible implementations of Android. 3.2 You may not use this SDK to develop applications for other platforms (including non-compatible implementations of Android) or to develop another SDK. You are of course free to develop applications for other platforms, including non-compatible implementations of Android, provided that this SDK is not used for that purpose. 3.3 You agree that Google or third parties own all legal right, title and interest in and to the SDK, including any Intellectual Property Rights that subsist in the SDK. "Intellectual Property Rights" means any and all rights under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, and any and all other proprietary rights. Google reserves all rights not expressly granted to you. 3.4 You may not use the SDK for any purpose not expressly permitted by the License Agreement. Except to the extent required by applicable third party licenses, you may not copy (except for backup purposes), modify, adapt, redistribute, decompile, reverse engineer, disassemble, or create derivative works of the SDK or any part of the SDK. 3.5 Use, reproduction and distribution of components of the SDK licensed under an open source software license are governed solely by the terms of that open source software license and not the License Agreement. 3.6 You agree that the form and nature of the SDK that Google provides may change without prior notice to you and that future versions of the SDK may be incompatible with applications developed on previous versions of the SDK. You agree that Google may stop (permanently or temporarily) providing the SDK (or any features within the SDK) to you or to users generally at Google's sole discretion, without prior notice to you. 3.7 Nothing in the License Agreement gives you a right to use any of Google's trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, or other distinctive brand features. 3.8 You agree that you will not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trademark notices) that may be affixed to or contained within the SDK.

4. Use of the SDK by You

4.1 Google agrees that it obtains no right, title or interest from you (or your licensors) under the License Agreement in or to any software applications that you develop using the SDK, including any intellectual property rights that subsist in those applications. 4.2 You agree to use the SDK and write applications only for purposes that are permitted by (a) the License Agreement and (b) any applicable law, regulation or generally accepted practices or guidelines in the relevant jurisdictions (including any laws regarding the export of data or software to and from the United States or other relevant countries). 4.3 You agree that if you use the SDK to develop applications for general public users, you will protect the privacy and legal rights of those users. If the users provide you with user names, passwords, or other login information or personal information, you must make the users aware that the information will be available to your application, and you must provide legally adequate privacy notice and protection for those users. If your application stores personal or sensitive information provided by users, it must do so securely. If the user provides your application with Google Account information, your application may only use that information to access the user's Google Account when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. 4.4 You agree that you will not engage in any activity with the SDK, including the development or distribution of an application, that interferes with, disrupts, damages, or accesses in an unauthorized manner the servers, networks, or other properties or services of any third party including, but not limited to, Google or any mobile communications carrier. 4.5 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any data, content, or resources that you create, transmit or display through Android and/or applications for Android, and for the consequences of your actions (including any loss or damage which Google may suffer) by doing so. 4.6 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any breach of your obligations under the License Agreement, any applicable third party contract or Terms of Service, or any applicable law or regulation, and for the consequences (including any loss or damage which Google or any third party may suffer) of any such breach.

5. Your Developer Credentials

5.1 You agree that you are responsible for maintaining the confidentiality of any developer credentials that may be issued to you by Google or which you may choose yourself and that you will be solely responsible for all applications that are developed under your developer credentials.

6. Privacy and Information

6.1 In order to continually innovate and improve the SDK, Google may collect certain usage statistics from the software including but not limited to a unique identifier, associated IP address, version number of the software, and information on which tools and/or services in the SDK are being used and how they are being used. Before any of this information is collected, the SDK will notify you and seek your consent. If you withhold consent, the information will not be collected. 6.2 The data collected is examined in the aggregate to improve the SDK and is maintained in accordance with Google's Privacy Policy, which is located at the following URL: https://policies.google.com/privacy 6.3 Anonymized and aggregated sets of the data may be shared with Google partners to improve the SDK.

7. Third Party Applications

7.1 If you use the SDK to run applications developed by a third party or that access data, content or resources provided by a third party, you agree that Google is not responsible for those applications, data, content, or resources. You understand that all data, content or resources which you may access through such third party applications are the sole responsibility of the person from which they originated and that Google is not liable for any loss or damage that you may experience as a result of the use or access of any of those third party applications, data, content, or resources. 7.2 You should be aware the data, content, and resources presented to you through such a third party application may be protected by intellectual property rights which are owned by the providers (or by other persons or companies on their behalf). You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on these data, content, or resources (either in whole or in part) unless you have been specifically given permission to do so by the relevant owners. 7.3 You acknowledge that your use of such third party applications, data, content, or resources may be subject to separate terms between you and the relevant third party. In that case, the License Agreement does not affect your legal relationship with these third parties.

8. Using Android APIs

8.1 Google Data APIs 8.1.1 If you use any API to retrieve data from Google, you acknowledge that the data may be protected by intellectual property rights which are owned by Google or those parties that provide the data (or by other persons or companies on their behalf). Your use of any such API may be subject to additional Terms of Service. You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on this data (either in whole or in part) unless allowed by the relevant Terms of Service. 8.1.2 If you use any API to retrieve a user's data from Google, you acknowledge and agree that you shall retrieve data only with the user's explicit consent and only when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. If you use the Android Recognition Service API, documented at the following URL: https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService, as updated from time to time, you acknowledge that the use of the API is subject to the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor, which is located at the following URL: https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/, as updated from time to time. By clicking to accept, you hereby agree to the terms of the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor.

9. Terminating this License Agreement

9.1 The License Agreement will continue to apply until terminated by either you or Google as set out below. 9.2 If you want to terminate the License Agreement, you may do so by ceasing your use of the SDK and any relevant developer credentials. 9.3 Google may at any time, terminate the License Agreement with you if: (A) you have breached any provision of the License Agreement; or (B) Google is required to do so by law; or (C) the partner with whom Google offered certain parts of SDK (such as APIs) to you has terminated its relationship with Google or ceased to offer certain parts of the SDK to you; or (D) Google decides to no longer provide the SDK or certain parts of the SDK to users in the country in which you are resident or from which you use the service, or the provision of the SDK or certain SDK services to you by Google is, in Google's sole discretion, no longer commercially viable. 9.4 When the License Agreement comes to an end, all of the legal rights, obligations and liabilities that you and Google have benefited from, been subject to (or which have accrued over time whilst the License Agreement has been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by this cessation, and the provisions of paragraph 14.7 shall continue to apply to such rights, obligations and liabilities indefinitely.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES

10.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SDK IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SDK IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND FROM GOOGLE. 10.2 YOUR USE OF THE SDK AND ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SDK IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH USE. 10.3 GOOGLE FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

11. LIMITATION OF LIABILITY

11.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GOOGLE, ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY THEORY OF LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED BY YOU, INCLUDING ANY LOSS OF DATA, WHETHER OR NOT GOOGLE OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES ARISING.

12. Indemnification

12.1 To the maximum extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, its affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, actions, suits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of or accruing from (a) your use of the SDK, (b) any application you develop on the SDK that infringes any copyright, trademark, trade secret, trade dress, patent or other intellectual property right of any person or defames any person or violates their rights of publicity or privacy, and (c) any non-compliance by you with the License Agreement.

13. Changes to the License Agreement

13.1 Google may make changes to the License Agreement as it distributes new versions of the SDK. When these changes are made, Google will make a new version of the License Agreement available on the website where the SDK is made available. 14.1 The License Agreement constitutes the whole legal agreement between you and Google and governs your use of the SDK (excluding any services which Google may provide to you under a separate written agreement), and completely replaces any prior agreements between you and Google in relation to the SDK. 14.2 You agree that if Google does not exercise or enforce any legal right or remedy which is contained in the License Agreement (or which Google has the benefit of under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of Google's rights and that those rights or remedies will still be available to Google. 14.3 If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules that any provision of the License Agreement is invalid, then that provision will be removed from the License Agreement without affecting the rest of the License Agreement. The remaining provisions of the License Agreement will continue to be valid and enforceable. 14.4 You acknowledge and agree that each member of the group of companies of which Google is the parent shall be third party beneficiaries to the License Agreement and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of the License Agreement that confers a benefit on (or rights in favor of) them. Other than this, no other person or company shall be third party beneficiaries to the License Agreement. 14.5 EXPORT RESTRICTIONS. THE SDK IS SUBJECT TO UNITED STATES EXPORT LAWS AND REGULATIONS. YOU MUST COMPLY WITH ALL DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPORT LAWS AND REGULATIONS THAT APPLY TO THE SDK. THESE LAWS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, END USERS AND END USE. 14.6 The rights granted in the License Agreement may not be assigned or transferred by either you or Google without the prior written approval of the other party. Neither you nor Google shall be permitted to delegate their responsibilities or obligations under the License Agreement without the prior written approval of the other party. 14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the License Agreement, shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arising from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction. July 27, 2021
Download Android SDK Platform-Tools for Mac

platform-tools-latest-darwin.zip

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

This is the Android Software Development Kit License Agreement

1. Introduction

1.1 The Android Software Development Kit (referred to in the License Agreement as the "SDK" and specifically including the Android system files, packaged APIs, and Google APIs add-ons) is licensed to you subject to the terms of the License Agreement. The License Agreement forms a legally binding contract between you and Google in relation to your use of the SDK. 1.2 "Android" means the Android software stack for devices, as made available under the Android Open Source Project, which is located at the following URL: https://source.android.com/, as updated from time to time. 1.3 A "compatible implementation" means any Android device that (i) complies with the Android Compatibility Definition document, which can be found at the Android compatibility website (https://source.android.com/compatibility) and which may be updated from time to time; and (ii) successfully passes the Android Compatibility Test Suite (CTS). 1.4 "Google" means Google LLC, organized under the laws of the State of Delaware, USA, and operating under the laws of the USA with principal place of business at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Accepting this License Agreement

2.1 In order to use the SDK, you must first agree to the License Agreement. You may not use the SDK if you do not accept the License Agreement. 2.2 By clicking to accept and/or using this SDK, you hereby agree to the terms of the License Agreement. 2.3 You may not use the SDK and may not accept the License Agreement if you are a person barred from receiving the SDK under the laws of the United States or other countries, including the country in which you are resident or from which you use the SDK. 2.4 If you are agreeing to be bound by the License Agreement on behalf of your employer or other entity, you represent and warrant that you have full legal authority to bind your employer or such entity to the License Agreement. If you do not have the requisite authority, you may not accept the License Agreement or use the SDK on behalf of your employer or other entity.

3. SDK License from Google

3.1 Subject to the terms of the License Agreement, Google grants you a limited, worldwide, royalty-free, non-assignable, non-exclusive, and non-sublicensable license to use the SDK solely to develop applications for compatible implementations of Android. 3.2 You may not use this SDK to develop applications for other platforms (including non-compatible implementations of Android) or to develop another SDK. You are of course free to develop applications for other platforms, including non-compatible implementations of Android, provided that this SDK is not used for that purpose. 3.3 You agree that Google or third parties own all legal right, title and interest in and to the SDK, including any Intellectual Property Rights that subsist in the SDK. "Intellectual Property Rights" means any and all rights under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, and any and all other proprietary rights. Google reserves all rights not expressly granted to you. 3.4 You may not use the SDK for any purpose not expressly permitted by the License Agreement. Except to the extent required by applicable third party licenses, you may not copy (except for backup purposes), modify, adapt, redistribute, decompile, reverse engineer, disassemble, or create derivative works of the SDK or any part of the SDK. 3.5 Use, reproduction and distribution of components of the SDK licensed under an open source software license are governed solely by the terms of that open source software license and not the License Agreement. 3.6 You agree that the form and nature of the SDK that Google provides may change without prior notice to you and that future versions of the SDK may be incompatible with applications developed on previous versions of the SDK. You agree that Google may stop (permanently or temporarily) providing the SDK (or any features within the SDK) to you or to users generally at Google's sole discretion, without prior notice to you. 3.7 Nothing in the License Agreement gives you a right to use any of Google's trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, or other distinctive brand features. 3.8 You agree that you will not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trademark notices) that may be affixed to or contained within the SDK.

4. Use of the SDK by You

4.1 Google agrees that it obtains no right, title or interest from you (or your licensors) under the License Agreement in or to any software applications that you develop using the SDK, including any intellectual property rights that subsist in those applications. 4.2 You agree to use the SDK and write applications only for purposes that are permitted by (a) the License Agreement and (b) any applicable law, regulation or generally accepted practices or guidelines in the relevant jurisdictions (including any laws regarding the export of data or software to and from the United States or other relevant countries). 4.3 You agree that if you use the SDK to develop applications for general public users, you will protect the privacy and legal rights of those users. If the users provide you with user names, passwords, or other login information or personal information, you must make the users aware that the information will be available to your application, and you must provide legally adequate privacy notice and protection for those users. If your application stores personal or sensitive information provided by users, it must do so securely. If the user provides your application with Google Account information, your application may only use that information to access the user's Google Account when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. 4.4 You agree that you will not engage in any activity with the SDK, including the development or distribution of an application, that interferes with, disrupts, damages, or accesses in an unauthorized manner the servers, networks, or other properties or services of any third party including, but not limited to, Google or any mobile communications carrier. 4.5 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any data, content, or resources that you create, transmit or display through Android and/or applications for Android, and for the consequences of your actions (including any loss or damage which Google may suffer) by doing so. 4.6 You agree that you are solely responsible for (and that Google has no responsibility to you or to any third party for) any breach of your obligations under the License Agreement, any applicable third party contract or Terms of Service, or any applicable law or regulation, and for the consequences (including any loss or damage which Google or any third party may suffer) of any such breach.

5. Your Developer Credentials

5.1 You agree that you are responsible for maintaining the confidentiality of any developer credentials that may be issued to you by Google or which you may choose yourself and that you will be solely responsible for all applications that are developed under your developer credentials.

6. Privacy and Information

6.1 In order to continually innovate and improve the SDK, Google may collect certain usage statistics from the software including but not limited to a unique identifier, associated IP address, version number of the software, and information on which tools and/or services in the SDK are being used and how they are being used. Before any of this information is collected, the SDK will notify you and seek your consent. If you withhold consent, the information will not be collected. 6.2 The data collected is examined in the aggregate to improve the SDK and is maintained in accordance with Google's Privacy Policy, which is located at the following URL: https://policies.google.com/privacy 6.3 Anonymized and aggregated sets of the data may be shared with Google partners to improve the SDK.

7. Third Party Applications

7.1 If you use the SDK to run applications developed by a third party or that access data, content or resources provided by a third party, you agree that Google is not responsible for those applications, data, content, or resources. You understand that all data, content or resources which you may access through such third party applications are the sole responsibility of the person from which they originated and that Google is not liable for any loss or damage that you may experience as a result of the use or access of any of those third party applications, data, content, or resources. 7.2 You should be aware the data, content, and resources presented to you through such a third party application may be protected by intellectual property rights which are owned by the providers (or by other persons or companies on their behalf). You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on these data, content, or resources (either in whole or in part) unless you have been specifically given permission to do so by the relevant owners. 7.3 You acknowledge that your use of such third party applications, data, content, or resources may be subject to separate terms between you and the relevant third party. In that case, the License Agreement does not affect your legal relationship with these third parties.

8. Using Android APIs

8.1 Google Data APIs 8.1.1 If you use any API to retrieve data from Google, you acknowledge that the data may be protected by intellectual property rights which are owned by Google or those parties that provide the data (or by other persons or companies on their behalf). Your use of any such API may be subject to additional Terms of Service. You may not modify, rent, lease, loan, sell, distribute or create derivative works based on this data (either in whole or in part) unless allowed by the relevant Terms of Service. 8.1.2 If you use any API to retrieve a user's data from Google, you acknowledge and agree that you shall retrieve data only with the user's explicit consent and only when, and for the limited purposes for which, the user has given you permission to do so. If you use the Android Recognition Service API, documented at the following URL: https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService, as updated from time to time, you acknowledge that the use of the API is subject to the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor, which is located at the following URL: https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/, as updated from time to time. By clicking to accept, you hereby agree to the terms of the Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor.

9. Terminating this License Agreement

9.1 The License Agreement will continue to apply until terminated by either you or Google as set out below. 9.2 If you want to terminate the License Agreement, you may do so by ceasing your use of the SDK and any relevant developer credentials. 9.3 Google may at any time, terminate the License Agreement with you if: (A) you have breached any provision of the License Agreement; or (B) Google is required to do so by law; or (C) the partner with whom Google offered certain parts of SDK (such as APIs) to you has terminated its relationship with Google or ceased to offer certain parts of the SDK to you; or (D) Google decides to no longer provide the SDK or certain parts of the SDK to users in the country in which you are resident or from which you use the service, or the provision of the SDK or certain SDK services to you by Google is, in Google's sole discretion, no longer commercially viable. 9.4 When the License Agreement comes to an end, all of the legal rights, obligations and liabilities that you and Google have benefited from, been subject to (or which have accrued over time whilst the License Agreement has been in force) or which are expressed to continue indefinitely, shall be unaffected by this cessation, and the provisions of paragraph 14.7 shall continue to apply to such rights, obligations and liabilities indefinitely.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES

10.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SDK IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SDK IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND FROM GOOGLE. 10.2 YOUR USE OF THE SDK AND ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SDK IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM SUCH USE. 10.3 GOOGLE FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

11. LIMITATION OF LIABILITY

11.1 YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GOOGLE, ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY THEORY OF LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED BY YOU, INCLUDING ANY LOSS OF DATA, WHETHER OR NOT GOOGLE OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES ARISING.

12. Indemnification

12.1 To the maximum extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, its affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, actions, suits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys fees) arising out of or accruing from (a) your use of the SDK, (b) any application you develop on the SDK that infringes any copyright, trademark, trade secret, trade dress, patent or other intellectual property right of any person or defames any person or violates their rights of publicity or privacy, and (c) any non-compliance by you with the License Agreement.

13. Changes to the License Agreement

13.1 Google may make changes to the License Agreement as it distributes new versions of the SDK. When these changes are made, Google will make a new version of the License Agreement available on the website where the SDK is made available. 14.1 The License Agreement constitutes the whole legal agreement between you and Google and governs your use of the SDK (excluding any services which Google may provide to you under a separate written agreement), and completely replaces any prior agreements between you and Google in relation to the SDK. 14.2 You agree that if Google does not exercise or enforce any legal right or remedy which is contained in the License Agreement (or which Google has the benefit of under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of Google's rights and that those rights or remedies will still be available to Google. 14.3 If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules that any provision of the License Agreement is invalid, then that provision will be removed from the License Agreement without affecting the rest of the License Agreement. The remaining provisions of the License Agreement will continue to be valid and enforceable. 14.4 You acknowledge and agree that each member of the group of companies of which Google is the parent shall be third party beneficiaries to the License Agreement and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of the License Agreement that confers a benefit on (or rights in favor of) them. Other than this, no other person or company shall be third party beneficiaries to the License Agreement. 14.5 EXPORT RESTRICTIONS. THE SDK IS SUBJECT TO UNITED STATES EXPORT LAWS AND REGULATIONS. YOU MUST COMPLY WITH ALL DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPORT LAWS AND REGULATIONS THAT APPLY TO THE SDK. THESE LAWS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, END USERS AND END USE. 14.6 The rights granted in the License Agreement may not be assigned or transferred by either you or Google without the prior written approval of the other party. Neither you nor Google shall be permitted to delegate their responsibilities or obligations under the License Agreement without the prior written approval of the other party. 14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the License Agreement, shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arising from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction. July 27, 2021
Download Android SDK Platform-Tools for Linux

platform-tools-latest-linux.zip