Android SDK Komut Satırı Araçları sürüm notları

Android SDK Komut Satırı Araçları paketi, Android uygulamaları oluşturmak ve hata ayıklamak için çeşitli araçlar içerir. Android Studio ile eş zamanlı olarak yayınlanır ve android_sdk/cmdline-tools/version/bin/ dizinine yüklenir.

Bu pakette bulunan araçların tam açıklaması için kullanıcı kılavuzundaki Komut satırı araçları bölümüne bakın.

En son sürümü yüklemek için SDK Yöneticisi'nde güncellemeleri kontrol edin. Alternatif olarak, en yeni kararlı sürümü doğrudan indirebilirsiniz.

Android Studio'da, SDK Yöneticisi iletişim kutusunda bulunan en son sürüm seçtiğiniz güncelleme kanalına bağlıdır. Bu paketin önizleme sürümünü kullanmak için güncelleme kanalınızı Beta veya Canary olarak ayarlayın.

Komut satırından sdkmanager kullanarak güncelleme yapmak için aşağıdakilerden birini kullanın:

// Beta channel
sdkmanager 'cmdline-tools;latest' --channel=1

// Canary channel
sdkmanager 'cmdline-tools;latest' --channel=3

Android SDK Komut Satırı Araçları 5.0 (canary)

Aralık 2020'de güncellenmiştir.

Android SDK Komut Satırı Araçları 4.0 (beta)

Aralık 2020'de güncellenmiştir. retrace aracını ekler.

Android SDK Komut Satırı Araçları 3.0

Temmuz 2020'de yayınlandı.

Android SDK Komut Satırı Araçları 2.1

Haziran 2020'de yayınlandı.

Android SDK Komut Satırı Araçları 2.0

Mayıs 2020'de yayınlandı.

Android SDK Komut Satırı Araçları 1.0

Şubat 2020'de yayınlandı.