Android NDK

Android NDK, C ve C++ gibi dilleri kullanarak uygulamanızın belirli bölümlerini yerel kodda uygulamanıza olanak tanıyan bir araç setidir. Belirli uygulama türleri için bu, ilgili dillerde yazılmış kod kitaplıklarını yeniden kullanmanıza yardımcı olabilir.
class Etkinliğim : Activity() {
  /**
* C/C++ ürününde uygulanan yerel yöntem
*/

  harici eğlence computeFoo()
}

Son haberler

Yerel kodunuzu optimize edin