Android NDK

Pakiet Android NDK to zestaw narzędzi, który umożliwia implementowanie części aplikacji w kodzie natywnym przy użyciu języków takich jak C i C++. W przypadku niektórych typów aplikacji może to ułatwić ponowne wykorzystanie bibliotek kodu napisanych w tych językach.
class MyActivity : Activity() {
  /**
* Metoda natywna wdrożona w C/C++
*/

  zewnętrzna zabawa computeFoo()
}

Aktualności

Optymalizacja kodu natywnego