Kotlin đã giúp các nhóm phát triển tăng năng suất, cải thiện chất lượng ứng dụng và tăng mức độ hài lòng của nhà phát triển. Hãy đọc thêm để biết tại sao hơn 95% trong số 1.000 ứng dụng Android hàng đầu đều sử dụng Kotlin.

Lời chứng thực

Trưởng nhóm kỹ thuật Android
"Trong một cuộc khảo sát nội bộ, 50% nhà phát triển nói rằng họ sẽ đưa ra số liệu ước tính nhỏ hơn [để hoàn thiện một tính năng] nếu mô-đun được viết bằng Kotlin.”
74% ứng dụng này được viết bằng Kotlin. Nhờ chuyển toàn bộ quá trình phát triển tính năng mới sang Kotlin, họ đã giảm được 50% số sự cố.
Kỹ sư phần mềm
“Kotlin và các ngôn ngữ tương tự giúp chúng tôi giảm bớt những công việc không phải lợi thế của mình… Hiện chúng tôi tập trung nhiều hơn vào sáng tạo và tư duy phản biện.”
Kỹ sư phần mềm cấp cao
“Việc sử dụng ít mã lập trình hơn là cách tốt để giảm lỗi và giảm chi phí bảo trì. Do đó, chúng tôi thực sự quan tâm đến việc Kotlin hứa hẹn sẽ giúp chúng tôi viết mã một cách ngắn gọn hơn và ít phải lặp lại hơn".
Kỹ sư phần mềm
“Việc sử dụng Kotlin tại Expedia đã giúp chúng tôi viết mã một cách ngắn gọn và dễ đọc hơn. Kotlin cũng giúp các nhà phát triển của chúng tôi hài lòng hơn rất nhiều.”
Kỹ sư phần mềm cấp cao
“Nhìn chung, chúng tôi rất hài lòng khi chuyển sang sử dụng Kotlin đúng lúc, và chúng tôi rất vui mừng khi thấy Kotlin ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong công ty chúng tôi nói riêng và toàn bộ ngành phần mềm nói chung!”

Ứng dụng khác sử dụng Kotlin

Hơn 95% trong số 1000 ứng dụng Android hàng đầu đều chứa mã Kotlin.