Hướng dẫn cho nhà phát triển

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn cho nhà phát triển Android. Các tài liệu này hướng dẫn bạn cách phát triển ứng dụng Android bằng API trong khung Android và các thư viện khác.

Nếu bạn mới sử dụng Android và muốn đi thẳng tới phần lập trình, hãy bắt đầu với hướng dẫn Xây dựng ứng dụng đầu tiên.

Ngoài ra, hãy xem những tài nguyên sau đây để tìm hiểu cách phát triển trên Android:

  • Lớp học lập trình: Những hướng dẫn ngắn mà bạn có thể học theo tiến độ phù hợp với mình. Mỗi bài nói về một chủ đề riêng biệt. Hầu hết lớp học lập trình giúp bạn tìm hiểu từng bước trong quy trình phát triển một ứng dụng nhỏ hoặc cách thêm tính năng vào ứng dụng hiện có.
  • Khoá học: Lộ trình đào tạo có hướng dẫn giúp bạn tìm hiểu cách phát triển ứng dụng Android.
  • Đào tạo trực tuyến: Nếu bạn muốn học trực tuyến qua video, hãy tham khảo khoá học Phát triển ứng dụng Android bằng Kotlin trên Udacity (đoạn giới thiệu được nhúng tại đây) và các khoá học trực tuyến khác ở dưới đây.

Nếu không, dưới đây là một số hướng dẫn cho nhà phát triển quan trọng mà bạn nên nắm rõ.

Tài liệu cần thiết

Đào tạo trực tuyến