Lát cắt

Lát cắt là các mẫu giao diện người dùng có thể hiển thị nội dung đa dạng thức, linh động và tương tác qua ứng dụng của bạn ngay trong ứng dụng Google Tìm kiếm cũng như ở những nơi khác như Trợ lý Google. Lát cắt có thể giúp người dùng thực hiện thao tác nhanh hơn bằng cách cho phép tương tác bên ngoài trải nghiệm ứng dụng ở chế độ toàn màn hình. Bạn có thể xây dựng Lát cắt để nâng cao cho Hành động trong ứng dụng.

Tính năng hỗ trợ Lát cắt được tích hợp sẵn trong Android Jetpack và có thể mở rộng hoàn toàn tới Android 4.4, tiếp cận được khoảng 95% tổng số người dùng Android.

Hãy xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng để bắt đầu tạo Lát cắt ngay hôm nay.

Bố cục phong phú và linh hoạt

Bằng cách sử dụng mẫu, bạn có thể tuỳ chỉnh Lát cắt bằng màu sắc, văn bản, hình ảnh, video và nhiều thành phần khác cho phù hợp với thiết kế của ứng dụng.

Nội dung động và tương tác

Lát cắt hỗ trợ dữ liệu trực tiếp, nội dung cuộn, thao tác cùng dòng và liên kết sâu đến ứng dụng của bạn. Lát cắt cũng có thể chứa các chế độ điều khiển tương tác như nút bật/tắt và thanh trượt.