Jakość aplikacji na Wear OS

Listy kontrolne na tej stronie zawierają różne wymagania, które pomogą Ci ocenić jakość aplikacji na Wear OS i przestrzegać zasad tworzenia aplikacji na Wear OS. Każde wymaganie ma niepowtarzalny identyfikator, którego możesz użyć podczas komunikacji z zespołem. Niespełnienie wszystkich wymagań może spowodować odrzucenie aplikacji ze Sklepu Play.

W sekcji Historia wersji na tej stronie możesz sprawdzić, jak lista kontrolna zmieniała się z upływem czasu.

Wymagania

Aby można było opublikować aplikację w Sklepie Play, aplikacja na zegarek musi spełniać wszystkie obowiązujące wymagania. Dodatkowo aplikacja mobilna powinna spełniać podstawowe wymagania dotyczące jakości. Aby odfiltrować wskazówki dotyczące Twojej aplikacji, wybierz pozycje Aplikacje i Tarcze zegarka na tej interaktywnej liście kontrolnej:

Kategorie wymagań dotyczących jakości

Docelowa wersja pakietu SDK

Testowanie aplikacji

Przetestuj aplikację i upewnij się, że działa na zegarku z Wear OS 3.0 lub nowszym. Jeśli do testowania sparujesz urządzenie mobilne lub emulator z emulatorem Wear OS, sprawdź, jak aplikacja działa w każdym z tych emulatorów:

 • Wear OS – mały okrągły okrąg 1,2 cala
 • Wear OS – duży okrągły okrągły ekran 1,39 cala

Możesz też użyć Laboratorium Firebase, by uruchomić testy samodzielnej aplikacji na Wear OS na fizycznych urządzeniach Google Pixel Watch. Dowiedz się więcej o obsługiwanych fizycznych urządzeniach z Androidem w Laboratorium Firebase.

Doświadczenie wizualne

Dzięki tym wymaganiom aplikacja jest zgodna z najważniejszymi wzorcami projektowania i interakcji, aby zapewnić spójne, intuicyjne i wygodne korzystanie z Wear OS:

Obszar Wymóg ID Test porównawczy
Ułatwienia dostępu Rozmiar czcionki skonfigurowany przez użytkownika WO-V1

Aplikacja musi być zgodna z rozmiarem czcionki wybranym przez użytkownika w ustawieniach systemu. Jeśli użytkownik wybierze większy rozmiar czcionki, tekst i elementy sterujące nie mogą nakładać się na siebie ani nie przecinać krawędzi ekranu.

Ułatwienia dostępu Docelowe elementy dotykowe WO-V2

Udostępnij w aplikacji docelowe elementy dotykowe o wymiarach co najmniej 48 x 48 dp. Więcej informacji znajdziesz w artykule o ułatwieniach dostępu w Wear OS.

Nawigacja Wstecz WO-V3

Zezwalaj użytkownikom na zamykanie aplikacji przez przesuwanie palcem po niemal wszystkich ekranach.

Trwające ćwiczenia fitness i przesuwane ekrany (np. interaktywny widok mapy) są zwolnione z tego wymogu, ale musisz wyraźnie wskazać wezwanie do działania, aby je zamknąć.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Przesuń, aby zamknąć.

Nawigacja Aktywność w toku WO-V4

Jeśli użytkownik ma trwającą aktywność, wykonaj te czynności:

 • nie pokazała na tarczy zegarka wskaźnika trwającej aktywności;
 • nie zaktualizowała ostatnich aplikacji za pomocą odpowiedniego elementu launchera dla trwającej aktywności;
 • Możesz się odwoływać do trwającej aktywności z kafelka. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kafelki trwającej aktywności.
Nawigacja Zachowaj stan aplikacji WO-V5

Zachowaj stan użytkownika lub aplikacji po wyjściu z pierwszego planu i zapobiegaj przypadkowej utracie danych z powodu przejścia wstecz oraz innych zmian stanu.

Po wznowieniu aplikacji w ciągu kilku minut od ostatniego użycia, na przykład po przełączniku ostatnich aplikacji, przywróć jej stan jak najbliżej poprzedniego stanu.

Nawigacja Menu z aplikacjami WO-V6

Ustaw prawidłową ikonę i nazwę aplikacji w menu z aplikacjami zgodnie z wdrożeniem na urządzeniu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o wyświetlaniu w ostatnich i wznawianiu aplikacji.

WO-V7

Nie jest to już wymagane w przypadku aplikacji na Wear OS.

Nawigacja Pasek przewijania WO-V8

Wyświetlaj pasek przewijania, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z widokiem, który można przewijać.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o wyświetlaniu paska przewijania.

Karty Stan wylogowania WO-V9

Jeśli dołączysz do aplikacji kafelek, a użytkownik jest wylogowany, poproś go o zalogowanie się po otwarciu kafelka.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o pustych stanach.

Karty Wersje przedpremierowe, WO-V10

Jeśli do aplikacji dodasz kafelek, dodaj podgląd kafelków, aby użytkownik mógł zobaczyć w menedżerze kart na zegarku i telefonie, jakie treści wyświetlają się na karcie.

Specyfikację zasobu do podglądu znajdziesz we wskazówkach na temat wyglądu kart.

WO-V11

Nie jest to już wymagane w przypadku aplikacji na Wear OS.

Jakość obrazu Pokaż czas (tarcze zegarka) WO-V12

Wyraźnie wyświetlaj godzinę na tarczy zegarka.

Jakość obrazu Czarne tło WO-V13

Używaj czarnego tła w przypadku wszystkich aplikacji i kafelków.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kolor.

Jakość obrazu Rozmiar czcionki WO-V14

Używaj czcionki o rozmiarze co najmniej 12 sp (niezbędny tekst) i 10 ssp (pozostały tekst). Dzięki temu tekst w aplikacji będzie wystarczająco duży, aby można go było od razu przeczytać.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Typografia.

Jakość obrazu Ekran powitalny WO-V15

Pokazuj ikonę aplikacji w rozmiarze 48 x 48 dp na czarnym tle podczas uruchamiania aplikacji.

Ikona na ekranie powitalnym musi odpowiadać ikonie menu z aplikacjami.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o wprowadzeniu marki na rynek.

Jakość obrazu Kształty zegarków WO-V16

Zawartość aplikacji musi spełniać te wymagania dotyczące jakości obrazu:

 • powinna pasować do fizycznego obszaru wyświetlania,
 • Tekst i elementy sterujące nie nakładają się na siebie.
 • tekst ani elementy interfejsu nie powinny wykraczać poza krawędź ekranu.
 • większy lub równy kołom o wymiarach 192 dp,

Więcej informacji znajdziesz w artykule o obsłudze różnych kształtów zegarków.

Wydajność i funkcje

Aby prawidłowo skonfigurować aplikację i zapewnić jej oczekiwane działanie oraz działanie, spełnij te wymagania:

Obszar Wymóg ID Test porównawczy
Pakiet SDK Docelowy poziom interfejsu API WO-P1

Upewnij się, że aplikacja spełnia wymagania Google Play dotyczące docelowego poziomu interfejsu API.

Stabilność Podstawowy interfejs użytkownika (aplikacje) WO-P2

Zadbaj o to, by aplikacja instalowała, uruchamiała się i wykonywała niezbędne działania bez awarii.

Stabilność Podstawowy interfejs (tarcze zegarka) WO-P3

Zadbaj o to, aby użytkownik mógł zainstalować, ustawić i spersonalizować tarczę zegarka bez awarii, m.in. dodawać widżety, jeśli są potrzebne.

WO-P4

Nie jest to już wymagane w przypadku aplikacji na Wear OS.

Aplikacja towarzysząca Aplikacja towarzysząca WO-P5

W przypadku niezależnych aplikacji upewnij się, że aplikacja towarzysząca może łączyć się z aplikacją na Wear i umożliwia użytkownikowi korzystanie z niej zgodnie z oczekiwaniami.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o podstawowej jakości aplikacji.

Tożsamość Uwierzytelnianie WO-P6

Aplikacja nie może prosić użytkownika o podanie nazwy użytkownika ani hasła bezpośrednio na urządzeniu z Wear OS.

Więcej informacji o sprawdzonych metodach znajdziesz w artykule o uwierzytelniania na urządzeniach do noszenia.

Bateria Zawsze na ekranie – format tarczy zegarka WO-P7

Ma tryb Zawsze na ekranie i podświetla maksymalnie 15% pikseli.

Wydajność Wykorzystanie pamięci – format tarczy zegarka WO-P8

Budżet pamięci zasobów nie przekracza 10 MB w trybie nieaktywnym i 100 MB w trybie interaktywnym.

WO-P9

Nie jest to już wymagane w przypadku aplikacji na Wear OS.

Widżety Widżety – format tarczy zegarka WO-P10

Tarcza zegarka może mieć maksymalnie 8 widżet.

Google Play

Aby skonfigurować aplikację spójnie z innymi stronami i klasyfikacjami w Google Play, postępuj zgodnie z tymi wymaganiami:

Obszar Wymóg ID Test porównawczy
Zasady Google Play Zasady Google Play WO-G1

Aplikacja musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi Centrum zasad dla deweloperów w Google Play.

Strona z informacjami o aplikacji Opis na stronie aplikacji w Google Play WO-G2

Informacje o aplikacji w Sklepie Google Play muszą być zgodne z tymi zasadami:

 • Wymień główne funkcje aplikacji.
 • Wspomnij o Wear OS.
 • Nie wspominaj o Androidzie Wear.
 • Wzmianka o kafelku lub widżetie, jeśli aplikacja zawiera odpowiednią platformę.
 • być zlokalizowane na języki obsługiwane przez aplikację,
Strona z informacjami o aplikacji Ikony na stronie aplikacji w Google Play (aplikacje) WO-G3

Do tworzenia ikon aplikacji postępuj zgodnie ze specyfikacją ikon aplikacji Google Play.

Strona z informacjami o aplikacji Ikony na stronie aplikacji w Google Play (tarcze zegarka) WO-G4

W przypadku pojedynczych tarcz zegarka ikona musi spełniać te warunki:

 • Precyzyjnie odwzoruj tarczę zegarka.
 • Nie mogą zawierać tekstu, grafiki ani ramek urządzenia, które nie są częścią tarczy zegarka.

Aplikacje, które mają więcej niż 1 tarczą zegarka, oraz aplikacje, które nie są wyłącznie tarczami, nie muszą spełniać tego wymogu. Łatwiej jednak znaleźć aplikacje w Sklepie Play, jeśli mają tylko jedną tarczę zegarka.

Do tworzenia ikon aplikacji postępuj zgodnie ze specyfikacją ikon aplikacji Google Play.

Strona z informacjami o aplikacji Zrzuty ekranu na stronie aplikacji w Google Play (aplikacje) WO-G5

Informacje o aplikacji w Sklepie Google Play muszą spełniać te wymagania:

 • musi zawierać co najmniej 1 zrzut ekranu, który dokładnie przedstawia aktualną wersję aplikacji na Wear OS;
 • musi zawierać zrzuty ekranu przedstawiające tylko interfejs aplikacji;
 • nie może zawierać przezroczystego tła ani maskowania.
 • nie może zawierać zrzutów ekranu w ramkach ani dodatkowego tekstu lub grafiki, które nie są częścią interfejsu aplikacji;
 • powinna zawierać zrzuty ekranu w formacie 1:1,

Jeśli Twoja aplikacja oferuje karty, zalecamy udostępnienie zrzutu ekranu z ich funkcjami.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o dodawaniu zasobów do podglądu w celu zaprezentowania swojej aplikacji.

Uwaga: Android Studio (od wersji Hedgehog) udostępnia funkcję zrzutu ekranu zgodną z Google Play. W oknie Zrób zrzut ekranu wybierz z menu opcję Zgodne ze Sklepem Play, aby przesłać zrzuty ekranu do sprawdzenia.

Strona z informacjami o aplikacji Zrzuty ekranu z informacjami o aplikacji w Google Play (tarcze zegarka) WO-G6

Strona tarczy zegarka w Sklepie Google Play musi spełniać te wymagania:

 • musi zawierać co najmniej 1 zrzut ekranu, który dokładnie przedstawia aktualną wersję tarczy zegarka;
 • musi przedstawiać kilka dostępnych wariantów, jeśli tarczę można dostosować;
 • musi zawierać zrzuty ekranu przedstawiające tylko wygląd tarczy zegarka;
 • nie może zawierać zrzutów ekranu w ramkach ani dodatkowego tekstu, grafiki lub tła, które nie są częścią interfejsu aplikacji;
 • powinna zawierać zrzuty ekranu w formacie 1:1,

Więcej informacji znajdziesz w artykule o dodawaniu zasobów do podglądu w celu zaprezentowania swojej aplikacji.

Publikowanie aplikacji Pakowanie aplikacji WO-G7

Jeśli wraz z aplikacją na telefon towarzyszy aplikacja na Wear OS, musisz używać tej samej nazwy pakietu i klucza podpisywania aplikacji w przypadku aplikacji na Wear i telefonu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o pakowaniu i dystrybucji aplikacji na Wear.

Publikowanie aplikacji Dane logowania WO-G8

W przypadku aplikacji z funkcjami płatnymi musisz podać dane logowania w Konsoli Google Play, aby przetestować pełną wersję aplikacji.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Dostęp aplikacji w artykule Przygotowywanie aplikacji do sprawdzenia.

Publikowanie aplikacji Tag kategorii WO-G9

Automatycznie taguj wszystkie tarcze zegarka przesłane w Konsoli Google Play, używając odpowiednich kategorii, które dokładnie odzwierciedlają tarczę zegarka.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o samodzielnym tagowaniu tarcz zegarka.

Publikowanie aplikacji Liczba zadeklarowanych kształtów tarczy zegarka WO-G10

Jeśli używasz pliku watch_face_shapes.xml, może on zawierać tylko 10 różnych elementów <WatchFace>, reprezentujących różne kształty tarczy obsługiwane przez konstrukcję tarczy zegarka.

Publikowanie aplikacji Rozmiar pliku źródłowego WO-G11

Całkowity rozmiar pliku źródłowego XML, który określa projekt tarczy zegarka, nie może przekraczać 10 MB.

Najczęstsze pytania

Jak mogę sprawdzić, czy po przesłaniu aplikacji do sprawdzenia na Wear OS nie spełnia wszystkich wymagań Wear OS?

Jeśli Twoja aplikacja nie spełnia wymagań dotyczących łatwości obsługi opisanych na tej stronie, zespół Sklepu Play skontaktuje się z Tobą, pisząc na adres e-mail podany na koncie Konsoli Google Play powiązanym z aplikacją.

Moja aplikacja jest kierowana na inne formaty niż tylko Wear OS. Czy jeśli moja aplikacja nie spełnia wymagań Wear OS, czy nowa lub zaktualizowana aplikacja będzie nadal widoczna w Google Play na innych urządzeniach?

Zmiany na stronie aplikacji w Sklepie Google Play można opublikować dopiero po zatwierdzeniu wszystkich zmian. Jeśli aktualizacja artefaktu konkretnego formatu blokuje dalsze aktualizacje informacji na innych urządzeniach, takich jak telefony czy tablety, możesz usunąć ten artefakt, zastępując go pustym zgłoszeniem do momentu spełnienia wymagań.

Więcej informacji o publikowaniu aplikacji na Wear OS w Google Play znajdziesz w artykule Dystrybucja na Wear OS.

Jak zarządzać naruszeniami zasad i odwołaniami?

Więcej informacji o zarządzaniu naruszeniami zasad i odwołaniami znajdziesz w Centrum zasad Google Play.

Historia zmian

Tabela poniżej zawiera podsumowanie zmienionych treści na tej stronie:

Data Opis zmiany
15 maja 2024 r.

Wprowadzono kilka aktualizacji:

 • Określono limit liczby kształtów tarcz zegarka w pliku źródłowym tarczy zegarka (res/xml/watch_face_shapes.xml).
 • Doprecyzowaliśmy limit łącznego rozmiaru pliku źródłowego z tarczą zegarka.
14 lutego 2024 r. Usunięto wymóg stosowania pokrętła do przewijania ekranów w aplikacjach na Wear OS (WO-V7).
3 stycznia 2024 r. Dodaliśmy wskazówki dotyczące zarządzania naruszeniami zasad i odwołaniami.
21 listopada 2023 r. Zaktualizowaliśmy wytyczne dotyczące zrzutu ekranu z informacjami o aplikacji w Sklepie Google Play (WO-G5), aby doprecyzować, że obrazy na stronie aplikacji nie mogą zawierać przezroczystego tła ani maskowania.
19 października 2023 r. Zaktualizowaliśmy wytyczne dotyczące ułatwień dostępu (WO-V1) i kształtów zegarków (WO-V16), aby zaznaczyć, że elementy nie mogą się nakładać na siebie. Dotyczy to elementów tekstowych i elementów treści.
21 września 2023 r. Zaktualizowaliśmy wymagania dotyczące wyświetlania paska przewijania (WO-V8), aby doprecyzować, kiedy pasek przewijania musi być widoczny.
19 września 2023 r. Zaktualizowano wymaganie dotyczące ekranu powitalnego (WO-V15), aby zaznaczyć, że ikona ekranu powitalnego powinna odpowiadać ikonie programu uruchamiającego aplikacje.
31 sierpnia 2023 r. Zmieniliśmy nazwę „Nadchodzące wymagania” na „Wymagania” teraz, gdy zaczną obowiązywać.
22 sierpnia 2023 r. Zaktualizowaliśmy wymagania dotyczące wykorzystania pamięci dla formatu tarczy zegarka (WO-P8), aby doprecyzować budżet pamięci na potrzeby trybu interaktywnego i trybu nieaktywnego.
14 sierpnia 2023 r. Usunęliśmy wymagania dotyczące ustawienia stanu wersji niezależnej w manifeście aplikacji zarówno w przypadku pełnych aplikacji (WO-P4), jak i tarcz zegarka w formacie tarczy zegarka (WO-P9).
4 sierpnia 2023 r.

Wprowadzono kilka aktualizacji:

 • Zaktualizowano wymaganie dotyczące „Ikony na stronie aplikacji w Google Play (tarcze zegarka)” (WO-G4). Ikony nie mogą zawierać ramek urządzenia, które nie są częścią tarczy zegarka.
 • Zaktualizowaliśmy wymaganie „Opis na stronie aplikacji w Google Play” (WO-G2). Nie trzeba aktualizować opisu w Sklepie Play w przypadku każdej kompilacji. Aplikacje muszą wymieniać główne funkcje w opisie w Sklepie Play.
13 lipca 2023 r.

Wprowadzono kilka aktualizacji:

 • Usunięto wymóg wyświetlania godziny w aplikacjach na Wear OS (WO-V11). Tarcze zegarka są nadal wymagane do wyświetlania godziny.
 • Zaktualizowano wymaganie dotyczące jakości „zachowania aplikacji” (WO-V5).
 • Zaktualizowano wymaganie dotyczące docelowej wersji pakietu SDK. Aplikacje mogą teraz być kierowane na dowolną wersję od Androida 11 (poziom interfejsu API 30) do Androida 13 (poziom API 33) włącznie.
10 maja 2023 r. Dodaliśmy wymagania dotyczące aplikacji, które używają formatu tarczy zegarka.
17 marca 2023 r. Dodaliśmy przypomnienie, że w informacjach o aplikacji w Google Play powinny być wymienione kafelki lub widżety, jeśli aplikacja je obsługuje.
28 lutego 2023 r.

Wprowadzono kilka aktualizacji:

 • Zaktualizowano zestaw zalecanych emulatorów do testowania.
 • Dodaliśmy wymaganie dotyczące kierowania na Androida 11 (poziom API 30) lub nowszego.
 • Dodaliśmy zestaw wymagań, które zaczną obowiązywać 31 sierpnia 2023 r.
9 lutego 2023 r. Dodaliśmy wytyczne dotyczące samodzielnego tagowania tarcz zegarka.
8 marca 2022 r. Doprecyzowaliśmy, że podczas logowania się niezależne aplikacje mogą korzystać z aplikacji towarzyszącej.
10 grudnia 2021 r. Dodaliśmy wytyczne dotyczące testowania aplikacji na Wear OS 3.
19 października 2021 r. Dodaliśmy wytyczne dotyczące ikony powiązanej z tarczą zegarka (WO-F4).
20 sierpnia 2021 r. Doprecyzowano wytyczne dotyczące formatu i treści zrzutu ekranu (WO-F2).
18 maja 2021 r.

Wprowadzono kilka aktualizacji:

 • Dodaliśmy wytyczne dotyczące powiadomień dotyczących kanałów i priorytetów oraz przypomnienie, że kampanie z promocją krzyżową są niedozwolone w powiadomieniach (VX-S1).
 • Dodaliśmy wskazówki dotyczące wiadomości w przypadku rankingu bezpośrednich odpowiedzi i udostępniania (VX-S2).
 • Zaproponowaliśmy kilka emulatorów do testowania aplikacji na Wear OS.
9 listopada 2020 roku Doprecyzowaliśmy, że niezależne aplikacje nie powinny wymagać od użytkowników instalowania aplikacji towarzyszących na urządzeniach mobilnych.
14 marca 2017 r. Opublikowano wersję początkową.