Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Nền tảng và các chính sách của chúng tôi liên tục phát triển để cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo ra một hệ sinh thái an toàn hơn. Trang này cập nhật thông tin mới nhất về những chính sách đó, bao gồm cả các thay đổi mà bạn có thể phải thực hiện. Cảm ơn bạn đã luôn cập nhật ứng dụng và trò chơi cho phù hợp.

Tiến trình

Ngày Nội dung cập nhật về chính sách
Tháng 1 năm 2023 Tất cả ứng dụng đều bắt buộc phải tuân thủ bản cập nhật chính sách về Quảng cáo lừa đảo.
Tháng 2 năm 2023 Tất cả ứng dụng đều bắt buộc phải tuân thủ bản cập nhật chính sách về Phần mềm theo dõi.
Tháng 5 năm 2023 Tất cả ứng dụng đều bắt buộc phải tuân thủ Chính sách về SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình.
Tháng 6 năm 2023 Di chuyển từ Chứng thực SafetyNet sang API Tính toàn vẹn của Play.
Tháng 7 năm 2023 Tất cả ứng dụng đều bắt buộc phải tuân thủ bản cập nhật chính sách về Quyền chuông báo chính xác.
Tháng 6 năm 2024 Chứng thực SafetyNet sẽ bị tắt.

Các thay đổi nổi bật

Chúng tôi sắp cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho trẻ em và gia đình, Quảng cáo lừa đảo, v.v. Thời điểm bắt đầu phải tuân thủ là ngày 16 tháng 12, mặc dù một số chính sách có thời gian gia hạn dài hơn.

Các mốc thời hạn đã qua

Chúng tôi đã chia sẻ thêm thông tin chi tiết để giúp nhà phát triển chuẩn bị sẵn sàng cho mục An toàn dữ liệu sắp ra mắt. Tính năng này là một cách đơn giản giúp bạn trình bày các biện pháp bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của ứng dụng, cũng như giải thích về những loại dữ liệu có khả năng được thu thập và lý do thu thập chúng.
Chúng tôi sắp cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến quyền truy cập, gói thuê bao, v.v. Thời điểm bắt đầu phải tuân thủ là ngày 31 tháng 8. Một số chính sách có thể có thời gian gia hạn dài hơn.