Các mẫu làm việc minh hoạ cách tạo giao diện người dùng bằng Compose.
Nổi bật
Now in Android là một ứng dụng Android có đầy đủ chức năng được xây dựng bằng Kotlin và Jetpack Compose. Ứng dụng này mô hình hoá các phương pháp hay nhất về thiết kế và phát triển Android, đồng thời được thiết kế để trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà phát triển.