Một trong những tính năng độc đáo của ứng dụng dành cho thiết bị di động là nhận biết vị trí. Người dùng mang theo thiết bị di động ở mọi nơi, do vậy việc thêm tính năng nhận biết vị trí vào ứng dụng giúp người dùng có được trải nghiệm phù hợp với bối cảnh hơn. API vị trí có trong các dịch vụ của Google Play hỗ trợ thêm nhận thức vị trí vào ứng dụng của bạn với tính năng phát hiện đi sai chiều, khoanh vùng địa lý, nhận dạng hoạt động và theo dõi vị trí tự động.

Tài nguyên phát triển

Khai báo quyền và đưa ra yêu cầu tuỳ thuộc vào trường hợp sử dụng các tính năng của ứng dụng.
Sử dụng Trình cung cấp vị trí kết hợp để cung cấp thông tin vị trí liên quan hơn tới người dùng.
Cải thiện hiệu suất pin của thiết bị. Làm theo các nguyên tắc về giới hạn quyền truy cập vị trí ở chế độ nền.
Đánh dấu các vị trí mà người dùng quan tâm trên bản đồ và cung cấp quyền kiểm soát những gì người dùng nhìn thấy trên bản đồ.

Tin tức mới nhất

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về cách yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí trong ứng dụng, hãy xem thêm các tài nguyên sau:

Mẫu

Mẫu vị trí là một phần của Mẫu nền tảng hệ điều hành Android. Hãy tham khảo mô-đun vị trí trong Mẫu nền tảng hệ điều hành Android và làm theo hướng dẫn về cách chạy mẫu.
Mẫu minh hoạ các phương pháp hay nhất để yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí.
Mẫu minh hoạ các phương pháp hay nhất để tìm nạp vị trí hiện tại của người dùng.
Mẫu minh hoạ các phương pháp hay nhất để nhận thông báo cập nhật vị trí.
Mẫu minh hoạ cách truy cập vào thông tin vị trí hoặc nhận thông báo cập nhật vị trí khi ứng dụng chạy trong nền.
Mẫu minh hoạ cách tạo và giám sát khoanh vùng địa lý.
Mẫu minh hoạ các phương pháp hay nhất để Nhận dạng hoạt động của người dùng.