Uygulamanızın konum iş akışlarını test etme

Bu sayfadaki yönergeler, en son konum özelliklerini ve davranışını destekleyecek şekilde güncellemeler yaparken uygulamanızı değerlendirmenize yardımcı olur.

Uygulamanızın yaklaşık konumu nasıl işlediğini test etme

Uygulamanızı, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir konum doğruluğunu destekleyecek şekilde güncellemeniz gerekip gerekmediğini değerlendirmek için bu bölümde açıklanan testleri tamamlayın.

İletişim kutusundan yaklaşık konum isteğini işleme

Uygulamanızın, iletişim kutusundan bir kullanıcının uygulamanızdan yaklaşık konum erişimine sahip olma isteğini nasıl ele aldığını kontrol etmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Hem ACCESS_FINE_LOCATION hem de ACCESS_COARSE_LOCATION isteğinde bulunun.
 2. Kullanıcının yaklaşık konum isteyebildiği iletişim kutusunda, üst kısma yakın Yaklaşık'yı ve alta doğru Uygulamayı kullanırken veya Yalnızca bu sefer'i seçin.
 3. Uygulamanızın yalnızca yaklaşık konum erişimine sahip olsa bile kullanım alanlarının beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Sistem ayarlarından konum değiştirme işlemini yaklaşık olarak ele alın

Şekil 1. Bir uygulamanın sistem ayarlarındaki konum izinleri ekranında Tam konumu kullan seçeneği bulunur. Bu seçenek, ekranın üst kısmına daha yakın bir yerde görünen konum erişimi ayarlarından bağımsızdır.

Uygulamanızın, sistem ayarlarında bir kullanıcının konum erişimini tam erişimden yaklaşık konuma değiştirme isteğini nasıl ele aldığını kontrol etmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Hem ACCESS_FINE_LOCATION hem de ACCESS_COARSE_LOCATION isteğinde bulunun.
 2. Kullanıcının yaklaşık konum isteyebildiği iletişim kutusunda, üst taraftaki Tam seçeneğini ve alt tarafa doğru Uygulamayı kullanırken veya Yalnızca bu sefer'i seçin.
 3. Sistem ayarlarında uygulamanızın izinler ekranına gidin.
 4. Konum izni ekranında Tam konumu kullan'ı kapatın. Bu seçenek Şekil 1'de gösterilmiştir.

  Tüm izin verme işlemlerinde olduğu gibi, sistem, uygulamanızın işlemini yeniden başlatır.

 5. Uygulamanızın yalnızca yaklaşık konum erişimine sahip olsa bile kullanım alanlarının beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Sistem ayarlarından tam konum yükseltmesini ele alın

Uygulamanızın, sistem ayarlarında bir kullanıcının uygulamanızın konum erişimini yaklaşık konum erişimini tam olarak değiştirme isteğini nasıl ele aldığını kontrol etmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Hem ACCESS_FINE_LOCATION hem de ACCESS_COARSE_LOCATION isteğinde bulunun.
 2. Kullanıcının yaklaşık konum isteyebildiği iletişim kutusunda, üst kısma yakın Yaklaşık'yı ve alta doğru Uygulamayı kullanırken veya Yalnızca bu sefer'i seçin.
 3. Sistem ayarlarında uygulamanızın izinler ekranına gidin.
 4. Konum izni ekranında, Şekil 1'de gösterildiği gibi Tam konumu kullan'ı açın.

  Bu izin değişikliği bir yükseltme olduğundan sistem uygulamanızı yeniden başlatmaz.

 5. Uygulamanızın, konuma dayalı kullanım alanlarında daha doğru konum verileri alıp almadığını kontrol edin.