API Báo cáo phân bổ: hướng dẫn cho quá trình tích hợp

Khi bạn đọc tài liệu Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy sử dụng nút Bản dùng thử cho nhà phát triển hoặc Beta để chọn phiên bản chương trình bạn đang làm việc, vì hướng dẫn có thể khác nhau.


API Báo cáo phân bổ được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng chính nhằm phân bổ cũng như đo lường lượt chuyển đổi trên các ứng dụng và web mà không cần dựa vào giá trị nhận dạng người dùng giữa nhiều bên. So với nhiều thiết kế phổ biến hiện nay, các trình triển khai API Báo cáo phân bổ phải tuân theo một số điểm quan trọng cấp cao cần cân nhắc:

 • Báo cáo cấp sự kiện chứa dữ liệu chuyển đổi có độ chân thực thấp. Một số ít các giá trị chuyển đổi hoạt động tốt.
 • Báo cáo tổng hợp bao gồm dữ liệu chuyển đổi có độ chân thực cao hơn. Giải pháp của bạn nên thiết kế khoá tổng hợp dựa theo yêu cầu kinh doanh của bạn và giới hạn 128 bit.
 • Quá trình xử lý và mô hình dữ liệu của giải pháp phải tính đến giới hạn tốc độ cho các lệnh kích hoạt hiện có, độ trễ thời gian khi gửi sự kiện lệnh kích hoạt và độ nhiễu mà API áp dụng.

Để giúp bạn lập kế hoạch tích hợp, hướng dẫn này sẽ cung cấp một chế độ xem toàn diện, có thể bao gồm các tính năng chưa được triển khai ở giai đoạn hiện tại của Hộp cát về quyền riêng tư trong Bản xem trước dành cho nhà phát triển Android. Trong những trường hợp này, hướng dẫn về tiến trình sẽ được cung cấp.

Trên trang này, chúng tôi sử dụng nguồn để biểu thị lượt nhấp hoặc lượt xem, còn lệnh kích hoạt sẽ đại diện cho lượt chuyển đổi.

Biểu đồ bên dưới hiển thị các lựa chọn quy trình làm việc để tích hợp phân bổ. Các phần liệt kê trong cùng một cột (được khoanh tròn bằng màu xanh lục) có thể được thực hiện song song; ví dụ: mức độ tương tác của đối tác có thể được thực hiện cùng lúc với mô hình phân bổ cấp sự kiện giữa các ứng dụng.

Biểu đồ quy trình tích hợp phân bổ

Hình 1. Quy trình tích hợp phân bổ.

Điều kiện tiên quyết và cách thiết lập

Hãy hoàn tất các bước trong phần này để hiểu rõ hơn về API Báo cáo phân bổ. Các bước này sẽ giúp bạn thu thập kết quả có ý nghĩa khi sử dụng API trong hệ sinh thái của công nghệ quảng cáo.

Làm quen với API

 1. Hãy đọc nội dung đề xuất thiết kế để tự làm quen với API Báo cáo phân bổ và chức năng của API này.
 2. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển để tìm hiểu cách kết hợp mã với các lệnh gọi API mà bạn sẽ cần cho các trường hợp sử dụng của mình.
 3. Vui lòng gửi mọi phản hồi của bạn liên quan đến tài liệu này, đặc biệt là về các câu hỏi mở.
 4. Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về API Báo cáo phân bổ. Việc này giúp bạn nắm được các tính năng mới được ra mắt trong các bản phát hành sau này.

Thiết lập và kiểm thử ứng dụng mẫu

 1. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu tích hợp, hãy tự thiết lập Bản dùng thử mới nhất cho nhà phát triển trong Android Studio.
 2. Thiết lập các điểm cuối máy chủ mô phỏng để đăng ký sự kiện và gửi báo cáo. Chúng tôi đã cung cấp bản mô phỏng mà bạn có thể sử dụng song song với các công cụ có sẵn trực tuyến.
 3. Tải và chạy mã trong ứng dụng mẫu để làm quen với cách đăng ký nguồn và điều kiện kích hoạt.
  1. Thiết lập khoảng thời gian để gửi báo cáo. API hỗ trợ các khoảng thời gian 2 ngày, 7 ngày hoặc khoảng thời gian tuỳ chỉnh từ 2 đến 30 ngày.
  2. Sau khi bạn đăng ký nguồn và điều kiện kích hoạt bằng cách chạy và dùng ứng dụng mẫu, đồng thời khoảng thời gian đã đặt đã trôi qua, hãy xác minh rằng bạn nhận được một báo cáo ở cấp sự kiện và một báo cáo tổng hợp đã mã hoá. Nếu cần gỡ lỗi báo cáo, bạn có thể tạo báo cáo nhanh hơn bằng cách bắt buộc chạy lệnh báo cáo.
  3. Xem xét kết quả phân bổ giữa các ứng dụng. Xác nhận rằng dữ liệu trong những kết quả này đúng như dự kiến cho cả trường hợp lần chạm cuối và sau cài đặt.

 4. Sau khi bạn nắm được cách API ứng dụng và máy chủ hoạt động cùng nhau, hãy dùng ứng dụng mẫu làm ví dụ hướng dẫn bạn tích hợp. Thiết lập máy chủ sản xuất và thêm các lệnh gọi đăng ký sự kiện vào ứng dụng của mình.

Trước khi tích hợp

Đăng ký cho tổ chức của bạn tham gia Hộp cát về quyền riêng tư trên Android. Việc đăng ký này là để ngăn chặn tình trạng trùng lặp không cần thiết của các nền tảng công nghệ quảng cáo, một vấn đề cho phép việc truy cập nhiều thông tin hơn mức cần thiết vào các hoạt động của người dùng.

Mức độ tương tác của đối tác

Các đối tác công nghệ quảng cáo (MMP/SSP/DSP) thường tạo các giải pháp phân bổ tích hợp. Các bước trong phần này sẽ giúp bạn chuẩn bị để có thể tương tác thành công với các đối tác công nghệ quảng cáo.

 1. Lên lịch thảo luận với các đối tác đo lường hàng đầu để bàn về việc kiểm thử và sử dụng API Báo cáo phân bổ. Đối tác đo lường có thể bao gồm các mạng công nghệ quảng cáo, SSP, DSP, nhà quảng cáo hoặc những đối tác khác mà bạn hiện đang hợp tác hoặc muốn làm việc cùng.
 2. Cộng tác với các đối tác đo lường để xác định tiến trình tích hợp, từ bước kiểm thử ban đầu cho đến khi áp dụng.
 3. Làm rõ với đối tác đo lường về các khía cạnh mà các bên liên quan sẽ phụ trách trong thiết kế phân bổ.
 4. Thiết lập nhiều kênh liên lạc giữa các đối tác đo lường để đồng bộ hoá về tiến trình và thử nghiệm toàn diện.
 5. Thiết kế luồng dữ liệu cấp cao giữa các đối tác đo lường. Các điểm chính cần cân nhắc bao gồm:
  • Các đối tác đo lường sẽ đăng ký nguồn phân bổ bằng API Báo cáo phân bổ như thế nào?
  • Các mạng công nghệ quảng cáo sẽ đăng ký lệnh kích hoạt bằng API Báo cáo phân bổ như thế nào?
  • Mỗi công nghệ quảng cáo sẽ xác thực các yêu cầu API và trả về phản hồi như thế nào để hoàn tất các đăng ký cho lệnh kích hoạt và nguồn?
  • Có báo cáo nào cần được chia sẻ cho các đối tác bên ngoài API Báo cáo phân bổ không?
  • Có điểm nào khác cần tích hợp hoặc điều chỉnh cho các đối tác không? Ví dụ: bạn và các đối tác của bạn có cần phải tính toán để loại bỏ các chuyển đổi trùng lặp hoặc điều chỉnh các khoá tổng hợp không?
 6. Nếu bạn áp dụng mô hình phân bổ từ ứng dụng đến web, hãy lên lịch thảo luận với các đối tác đo lường trên web để bàn về thiết kế, kiểm thử và sử dụng API Báo cáo phân bổ. Vui lòng tham khảo các câu hỏi ở bước trước khi bạn bắt đầu trò chuyện với các đối tác web.

Phân bổ cấp sự kiện giữa các ứng dụng (từ ứng dụng đến ứng dụng) nguyên mẫu

Phần này giúp bạn thiết lập mô hình phân bổ cơ bản giữa ứng dụng với ứng dụng bằng các báo cáo cấp sự kiện trong ứng dụng hoặc SDK của bạn. Bạn cần hoàn thành phần này trước khi có thể bắt đầu tạo mẫu phân bổ máy chủ tổng hợp.

 1. Thiết lập một máy chủ thu thập cho các bản ghi sự kiện. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật được cung cấp để tạo máy chủ mô phỏng, hoặc thiết lập máy chủ của riêng mình bằng [mã máy chủ mẫu][39]{:.external}.
 2. Thêm các [lệnh gọi đăng ký sự kiện nguồn][22] vào SDK hoặc ứng dụng của bạn khi hiện quảng cáo.
  • Những điểm quan trọng cần cân nhắc bao gồm:
   • Đảm bảo các mã sự kiện nguồn có sẵn và được truyền chính xác đến các lệnh gọi API đăng ký nguồn.
   • Đảm bảo rằng bạn cũng có thể truyền vào một "InputEvent" để đăng ký các nguồn lượt nhấp.
   • Xác định cách bạn sẽ [định cấu hình mức độ ưu tiên nguồn][23] cho các loại sự kiện khác nhau. Ví dụ: chỉ định mức độ ưu tiên cao cho các sự kiện được coi là có giá trị cao, chẳng hạn như lượt nhấp thay vì lượt xem.
   • Bạn có thể đặt giá trị mặc định cho thời gian hết hạn để kiểm thử. Ngoài ra, bạn có thể [định cấu hình thời lượng hết hạn khác][24].
   • Bạn có thể để nguyên bộ lọc và thời lượng phân bổ mặc định để kiểm thử.
  • Các điểm cân nhắc không bắt buộc bao gồm:
   • Thiết kế khoá tổng hợp nếu bạn đã sẵn sàng.
   • Xem xét chiến lược chuyển hướng khi thiết lập cách bạn muốn làm việc với các đối tác đo lường khác.
 3. Thêm [các sự kiện đăng ký điều kiện kích hoạt][25] vào SDK hoặc ứng dụng của bạn để ghi lại các sự kiện chuyển đổi.
  • Những điểm quan trọng cần cân nhắc bao gồm:
   • Xác định dữ liệu điều kiện kích hoạt, xem xét [độ chân thực có giới hạn được trả về][26]: Làm thế nào để giảm số lượng loại chuyển đổi mà nhà quảng cáo của bạn cần cho 3 bit có sẵn đối với các lượt nhấp và 1 bit có sẵn đối với các lượt xem?
   • [Giới hạn về các điều kiện kích hoạt có sẵn trong báo cáo sự kiện][3]: Bạn dự định giảm tổng số lượt chuyển đổi trên mỗi nguồn mà bạn có thể nhận được trong báo cáo sự kiện bằng cách nào?
  • Các điểm cân nhắc không bắt buộc bao gồm:
   • Bỏ qua việc tạo khoá loại bỏ trùng lặp cho đến khi bạn thực hiện các bài kiểm thử độ chính xác.
   • Bỏ qua bước tạo giá trị và khoá tổng hợp cho đến khi quá trình [hỗ trợ kiểm thử mô phỏng][7] sẵn sàng.
   • Bỏ qua vấn đề về chuyển hướng cho đến khi bạn thiết lập cách bạn muốn làm việc với các đối tác đo lường khác.
   • Mức độ ưu tiên của điều kiện kích hoạt không cần thiết cho việc kiểm thử.
   • Bộ lọc có thể được bỏ qua trong bài kiểm thử ban đầu.
 4. Hãy kiểm tra để đảm bảo các sự kiện nguồn đang được tạo cho quảng cáo và điều kiện kích hoạt đang dẫn đến việc tạo báo cáo sự kiện.

Kiểm thử mô phỏng

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm thử ảnh hưởng có thể có từ việc chuyển những lượt chuyển đổi hiện tại sang báo cáo tổng hợp và sự kiện đối với các hệ thống báo cáo và tối ưu hoá. Điều này sẽ cho phép bạn bắt đầu thử nghiệm các ảnh hưởng trước khi hoàn tất quá trình tích hợp.

Việc kiểm thử được thực hiện bằng cách mô phỏng quá trình tạo các báo cáo tổng hợp và sự kiện dựa trên các bản ghi của lượt chuyển đổi trước đây mà bạn có, sau đó nhận kết quả tổng hợp từ máy chủ tổng hợp được mô phỏng. Bạn có thể so sánh các kết quả này với số lượt chuyển đổi trước đây để xem mức độ chính xác của báo cáo sẽ thay đổi.

Các mô hình tối ưu hoá, chẳng hạn như tính toán tỷ lệ chuyển đổi dự đoán, có thể được đào tạo trên các báo cáo này để so sánh độ chính xác của các mô hình này so với các mô hình được xây dựng dựa trên dữ liệu hiện tại. Đây cũng là cơ hội để thử nghiệm với các cấu trúc khoá tổng hợp và ảnh hưởng của các cấu trúc này đến kết quả.

 1. Thiết lập Thư viện mô phỏng đo lường trên máy cục bộ.
 2. Đọc thông số kỹ thuật về cách dữ liệu chuyển đổi của bạn phải được định dạng để tương thích với trình tạo báo cáo mô phỏng.
 3. Thiết kế khoá tổng hợp dựa trên yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
  • Những điểm quan trọng cần cân nhắc bao gồm:
   • Hãy xem xét các kích thước quan trọng mà khách hàng hoặc đối tác của bạn cần tổng hợp và tập trung đánh giá vào các kích thước đó.
   • Xác định số lượng giá trị riêng biệt và số lượng kích thước tổng hợp tối thiểu cần thiết cho các yêu cầu của bạn.
   • Đảm bảo các khoá phía lệnh kích hoạt và nguồn không vượt quá 128 bit.
   • Nếu các giải pháp của bạn liên quan đến việc đóng góp nhiều giá trị cho mỗi sự kiện kích hoạt, hãy nhớ điều chỉnh tỷ lệ các giá trị đó theo ngân sách đóng góp tối đa là L1. Việc này sẽ giúp giảm thiểu ảnh hưởng của độ nhiễu.
   • Đây là một ví dụ trình bày chi tiết việc cài đặt khoá để thu thập số lượt chuyển đổi tổng hợp ở cấp chiến dịch cũng như khoá để thu thập giá trị giao dịch mua tổng hợp ở cấp địa lý.
 4. Chạy trình tạo báo cáo để tạo sự kiện và các báo cáo tổng hợp.
 5. Chạy các báo cáo tổng hợp thông qua máy chủ tổng hợp được mô phỏng để nhận báo cáo tóm tắt.
 6. Thực hiện các thử nghiệm về tiện ích:
  • So sánh tổng số lượt chuyển đổi từ báo cáo tóm tắt và báo cáo cấp sự kiện với dữ liệu chuyển đổi trước đây để xác định độ chính xác của báo cáo lượt chuyển đổi. Để có kết quả tốt nhất, hãy chạy các bài kiểm thử báo cáo và so sánh trên phạm vi rộng, phần đại diện trên cơ sở nhà quảng cáo.
  • Đào tạo lại mô hình của bạn dựa trên dữ liệu báo cáo cấp sự kiện và có thể là dữ liệu báo cáo tóm tắt. So sánh độ chính xác với các mô hình được xây dựng dựa trên dữ liệu đào tạo trước đây.
  • Hãy thử nhiều chiến lược tạo lô và xem ảnh hưởng của các chiến lược này đến kết quả của bạn.
   • Những điểm quan trọng cần cân nhắc bao gồm:
   • Tính kịp thời của báo cáo tóm tắt để điều chỉnh giá thầu.
   • Tần suất trung bình của các sự kiện có thể phân bổ trên thiết bị. Ví dụ: người dùng cũ quay lại dựa trên dữ liệu sự kiện mua hàng trước đây.
   • Độ nhiễu. Nhiều lô hơn nghĩa là mức độ tổng hợp nhỏ hơn, và mức độ tổng hợp nhỏ hơn nghĩa là nhiều độ nhiễu hơn được áp dụng.

Thuộc tính máy chủ tổng hợp nguyên mẫu: Thiết lập

Các bước này sẽ đảm bảo bạn có thể nhận được báo cáo tổng hợp về các sự kiện nguồn và điều kiện kích hoạt.

 1. Thiết lập máy chủ tổng hợp:
  • Thiết lập tài khoản AWS của bạn.
  • Đăng ký dịch vụ tổng hợp với điều phối viên của bạn.
  • Thiết lập máy chủ tổng hợp trên AWS trong các tệp nhị phân được cung cấp.
 2. Thiết kế khoá tổng hợp dựa trên yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ này trong phần cấp sự kiện từ ứng dụng đến ứng dụng, bạn có thể bỏ qua bước này.
 3. Thiết lập máy chủ thu thập cho các báo cáo tổng hợp. Nếu đã tạo máy chủ trong phần cấp sự kiện từ ứng dụng đến ứng dụng, bạn có thể sử dụng lại máy chủ đó.

Thuộc tính máy chủ tổng hợp nguyên mẫu: Tích hợp

Để tiếp tục vượt qua điểm này, bạn phải hoàn tất phần Thuộc tính máy chủ tổng hợp nguyên mẫu: Thiết lập hoặc Phân bổ cấp sự kiện giữa các ứng dụng nguyên mẫu**.

 1. Thêm dữ liệu khoá tổng hợp vào các sự kiện nguồn và điều kiện kích hoạt. Điều này có thể sẽ đòi hỏi truyền nhiều dữ liệu hơn về sự kiện quảng cáo (chẳng hạn như mã chiến dịch) vào SDK hoặc ứng dụng của bạn để đưa vào khoá tổng hợp.
 2. Thu thập các báo cáo tổng hợp giữa các ứng dụng (từ ứng dụng đến ứng dụng) từ các sự kiện nguồn và lệnh kích hoạt mà bạn đã đăng ký bằng dữ liệu khoá tổng hợp.
 3. Kiểm thử các chiến lược tạo lô khi bạn chạy những báo cáo tổng hợp này thông qua máy chủ tổng hợp và xem các chiến lược đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của bạn.

Lặp lại thiết kế với nhiều lựa chọn về tính năng

Sau đây là những tính năng bổ sung mà bạn có thể đưa vào giải pháp đo lường.

 1. Việc đặt khoá gỡ lỗi sẽ cho phép bạn nhận báo cáo không thay đổi về một sự kiện nguồn hoặc sự kiện lệnh kích hoạt, cùng với các báo cáo do API Báo cáo phân bổ tạo ra. Bạn có thể sử dụng khoá gỡ lỗi để so sánh các báo cáo và tìm lỗi trong quá trình tích hợp.

Tuỳ chỉnh hành vi phân bổ

 1. Phân bổ cho lệnh kích hoạt sau cài đặt
  • Bạn có thể sử dụng tính năng này trong trường hợp các lệnh kích hoạt sau cài đặt cần được phân bổ cho cùng một nguồn phân bổ thúc đẩy lượt cài đặt, ngay cả khi có các nguồn phân bổ đủ điều kiện khác xuất hiện gần đây hơn.
  • Ví dụ: có thể xảy ra trường hợp người dùng nhấp vào một quảng cáo thúc đẩy lượt cài đặt. Sau khi cài đặt, người dùng nhấp vào một quảng cáo khác và mua hàng. Trong trường hợp này, công ty công nghệ quảng cáo có thể muốn phân bổ giao dịch mua cho lần nhấp đầu tiên thay vì lần nhấp tương tác lại.
 2. Sử dụng bộ lọc để tinh chỉnh dữ liệu trong các báo cáo cấp sự kiện
  • Bạn có thể đặt bộ lọc chuyển đổi để bỏ qua các lệnh kích hoạt đã chọn và loại bỏ chúng khỏi các báo cáo sự kiện. Do có giới hạn về số lượng lệnh kích hoạt trên mỗi nguồn phân bổ, nên các bộ lọc cho phép bạn chỉ bao gồm các lệnh kích hoạt cung cấp thông tin hữu ích nhất trong báo cáo sự kiện của bạn.
  • Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để chọn lọc một số lệnh kích hoạt, bỏ qua các lệnh kích hoạt đó một cách hiệu quả. Ví dụ: nếu có một chiến dịch nhắm đến lượt cài đặt ứng dụng, bạn có thể muốn lọc ra các lệnh kích hoạt sau cài đặt để không phải phân bổ cho các nguồn từ chiến dịch đó.
  • Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để tuỳ chỉnh dữ liệu của lệnh kích hoạt dựa trên dữ liệu nguồn. Ví dụ: một nguồn có thể chỉ định "product" : ["1234"], trong đó product (sản phẩm) là khoá bộ lọc và 1234 là giá trị. Google sẽ bỏ qua mọi lệnh kích hoạt có khoá bộ lọc "product" (sản phẩm) có giá trị khác "1234".
 3. Mức độ ưu tiên của lệnh kích hoạt và nguồn được tuỳ chỉnh
  • Trong trường hợp nhiều nguồn phân bổ có thể được liên kết với một hoặc nhiều lệnh kích hoạt có thể được phân bổ cho một nguồn, bạn có thể sử dụng số nguyên 64 bit đã ký để ưu tiên một số phân bổ nguồn/lệnh kích hoạt hơn các nguồn khác.

Làm việc với MMP và các đối tác khác

 1. Chuyển hướng đến các bên thứ ba khác để xem sự kiện nguồn và sự kiện lệnh kích hoạt
  • Bạn có thể thiết lập URL chuyển hướng để cho phép nhiều nền tảng công nghệ quảng cáo đăng ký yêu cầu. Bạn có thể sử dụng tính năng này để bật tính năng loại bỏ trùng lặp trên nhiều mạng trong mô hình phân bổ.
 2. Khoá loại bỏ trùng lặp
  • Khi một nhà quảng cáo sử dụng nhiều nền tảng công nghệ quảng cáo để đăng ký cùng một sự kiện kích hoạt, hệ thống có thể sử dụng khoá loại bỏ trùng lặp để phân biệt các báo cáo lặp lại này. Nếu không cung cấp khoá loại bỏ trùng lặp, các lệnh kích hoạt trùng lặp có thể được báo cáo ngược lại cho từng nền tảng công nghệ quảng cáo dưới dạng một trình kích hoạt duy nhất.

Làm việc với tính năng đo lường trên nhiều nền tảng

 1. Mô hình phân bổ trên nhiều ứng dụng và web (có sẵn vào cuối Quý 4)
  • Hỗ trợ các trường hợp sử dụng mà người dùng nhìn thấy một quảng cáo trong một ứng dụng, sau đó chuyển đổi trong trình duyệt ứng dụng/thiết bị di động hoặc ngược lại.