Thiết lập môi trường lập trình của bạn

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Làm theo hướng dẫn trên trang này để thiết lập Hộp cát về quyền riêng tư trên SDK Android trong Android Studio.

Thiết lập SDK Hộp cát về quyền riêng tư

Trong Android Studio, hãy cài đặt SDK như sau:

 1. Cài đặt bản dựng mới nhất của Canary hoặc Bản dựng ổn định của Android Studio.
 2. Trong Android Studio, hãy chuyển đến mục Công cụ > Trình quản lý SDK.
 3. Trong thẻ Nền tảng SDK, hãy chọn Bản xem trước trên Android TiramisuPrivacySandbox.
 4. Trong thẻ Công cụ SDK, chọn Công cụ Dựng SDK trên Android 33.
 5. Nhấp vào OK để cài đặt SDK.

Khai báo các cấp độ API chính xác

Để sử dụng API Bảo vệ quyền riêng tư trong Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy khai báo cấp độ API biên dịch và cấp độ API mục tiêu của ứng dụng như sau, dựa trên phiên bản Trình bổ trợ Android cho Gradle (AGP):

 • AGP 7.0.0 trở lên:

  compileSdkPreview "TiramisuPrivacySandbox"
  targetSdkPreview "TiramisuPrivacySandbox"
 • AGP 4.2.0 trở xuống:

  compileSdkVersion "android-TiramisuPrivacySandbox"
  targetSdkVersion "android-TiramisuPrivacySandbox"

Tải Hộp cát về quyền riêng tư lên Android trên một thiết bị được hỗ trợ

Sau khi hoàn thành các bước thiết lập trước đó, bạn có thể thử nghiệm Hộp cát về quyền riêng tư trên Android. Để làm như vậy, hãy tải xuống hình ảnh trên thiết bị hoặc trình mô phỏng.

Thông tin khác

Để tìm hiểu thêm về Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy đọc các trang giới thiệutổng quan về chương trình. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin cập nhật thường xuyên trong hộp thư đến của mình.