Xây dựng một danh sách có thể cuộn

  1. Biểu tượng trình chạy thích ứng cho các ứng dụng Android bao gồm một nền trước và nền sau có thể vẽ.

  2. Khi xây dựng giao diện người dùng yêu cầu danh sách cuộn với nhiều mục biến, bạn nên sử dụng tính năng Có thể hoàn thành nào?

  3. Loại tệp nào được dùng cho vectơ nền trước và biểu tượng trình chạy?

  4. Bạn có thể sử dụng công cụ nào có thể so sánh để tạo lưới cuộn theo chiều dọc với số lượng mục chưa xác định?

  5. Thành phần soạn Column không phải là lựa chọn tốt cho danh sách mặt hàng có số lượng không xác định vì ___.

  6. Phương thức ___ được dùng để thêm nội dung vào Thành phần soạn LazyColumn.

  7. Những loại nào có thể sắp xếp theo chiều ngang?

  8. Những loại nào có thể sắp xếp theo thứ tự dọc?