Wear OS

Tìm hiểu về Wear OS, một hệ điều hành dựa trên Android được tối ưu hoá cho thiết bị đeo cổ tay.

 

Nguyên tắc phát triển Wear OS

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu cách điều chỉnh ứng dụng để phù hợp với thiết bị đeo.

Giao diện người dùng trên Wear OS

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu về các nền tảng bạn có thể xây dựng trên Wear OS.

Ứng dụng

Bài viết Không bắt buộc

Đối với một số tác vụ, người dùng cần có thêm không gian và nhiều khả năng tương tác, vượt quá khả năng mà một chức năng hoặc thẻ thông tin có thể cung cấp. Hãy đọc thêm để tìm hiểu cách tạo ứng dụng.

Mặt đồng hồ

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu về Định dạng mặt đồng hồ, cách bạn nên dùng để thiết kế mặt đồng hồ cho Wear OS.

Thẻ thông tin

Lớp học mã

Với thư viện thẻ thông tin Jetpack, người dùng dễ dàng truy cập vào dữ liệu ứng dụng cần thiết để hoàn thành các tác vụ. Chỉ cần vuốt nhanh trên mặt đồng hồ, người dùng có thể di chuyển qua các thẻ thông tin để xem thông tin và hành động trong các dịch vụ mà họ yêu thích. Tìm hiểu cách tạo thẻ thông tin đầu tiên trong lớp học lập trình này.

Các hoạt động đang diễn ra

Lớp học mã Không bắt buộc

API của hoạt động đang diễn ra cho phép người dùng duy trì tương tác với các hoạt động chạy trong thời gian dài. Tìm hiểu cách dùng mã này trong lớp học lập trình.

Phát triển Wear OS so với phát triển thiết bị di động

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt giữa quá trình phát triển thiết bị di động và phát triển Wear OS.

Dữ liệu do người dùng nhập

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu khái niệm cơ bản về quá trình xử lý dữ liệu đầu vào do người dùng nhập trên thiết bị đeo cổ tay.