Jetpack Compose

Tìm hiểu về Compose, một bộ công cụ hiện đại để xây dựng giao diện người dùng gốc trên Android.

 

Hướng dẫn: Kiến thức cơ bản về Jetpack Compose

Không bắt buộc

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Compose và cách tạo một thành phần giao diện người dùng đơn giản bằng các hàm khai báo. Nắm vững về các hàm kết hợp, bố cục cơ bản và cách hoạt động của Material Design, danh sách cũng như ảnh động trong Compose.

Tổng quan về Jetpack Compose

Video Không bắt buộc

Xem thông tin tổng quan về Jetpack Compose, tìm hiểu về bộ công cụ giao diện người dùng khai báo và cách sử dụng Compose để tạo giao diện người dùng đẹp mắt.

Tư duy trong Compose

Không bắt buộc

Tìm hiểu sự khác nhau giữa cách tiếp cận khai báo trong Compose với cách tiếp cận dựa trên chế độ xem mà bạn có thể đã sử dụng trước đây.

Kiến thức cơ bản về Jetpack Compose

Lớp học mã

Thực hành và tìm hiểu các kiến thức cơ bản về giao diện người dùng khai báo, làm việc với các trạng thái, bố cục và chủ đề. Bạn sẽ thấy các thành phần kết hợp và công cụ sửa đổi, cách làm việc với các thành phần trên giao diện người dùng cơ bản, chẳng hạn như Hàng và Cột, cũng như cách cung cấp trạng thái cho ứng dụng.

Di chuyển sang Jetpack Compose

Lớp học mã

Xem qua quá trình di chuyển thực tế của một ứng dụng dựa trên Chế độ xem sang Jetpack Compose để hiểu cách áp dụng từng bước các tính năng Compose và khám phá các ảnh hưởng đối với cấu trúc cũng như thử nghiệm.

Bố cục cơ bản trong Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu cách bố cục hoạt động trong Jetpack Compose, bao gồm cả bố cục tích hợp sẵn, công cụ sửa đổi và cách tạo bố cục tùy chỉnh của riêng bạn.

Bố cục lazy trong Compose

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách tạo danh sách cuộn trong Compose và lý do việc này đơn giản hơn so với sử dụng RecyclerView. Tìm hiểu nguyên nhân các danh sách cuộn không được lồng và cách tạo sự khác biệt, lý do các mục không được có kích thước pixel bằng 0 và lý do vì sao việc cung cấp khóa duy nhất lại quan trọng cũng như cách hoạt động của các ảnh động theo mục. Cuối cùng, hãy khám phá cách hiển thị Lưới sử dụng trình quản lý bố cục tùy chỉnh và tìm hiểu cách cải thiện hiệu suất, tối ưu hóa để cuộn hiệu quả hơn.

Tùy chỉnh giao diện trong Jetpack Compose

Lớp học mã

Thực hành với Material Design trong Compose để hiểu cách tạo chủ đề cho màu sắc, kiểu chữ và hình dạng của ứng dụng cũng như hỗ trợ các giao diện sáng và tối.

Ảnh động Jetpack Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng API Ảnh động trong Compose. Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với ảnh động có giá trị đơn giản nhất và tìm hiểu các API khác thông qua một số mẫu ảnh động phổ biến. Ngoài ra chúng ta sẽ xem xét các chủ đề nâng cao hơn, chẳng hạn như ảnh động tùy chỉnh và ảnh động bằng các cử chỉ chạm.

Trạng thái trong Jetpack Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu các khái niệm chính liên quan đến việc sử dụng Trạng thái trong Jetpack Compose để tạo các ứng dụng Android giàu tính tương tác.

Trạng thái nâng cao và hiệu ứng phụ trong Jetpack Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu các khái niệm nâng cao liên quan đến API trạng thái và API hiệu ứng phụ trong Jetpack Compose. Tìm hiểu cách tạo trình lưu giữ trạng thái cho các thành phần kết hợp có trạng thái phức tạp, cách tạo coroutine cũng như gọi hàm tạm ngưng từ mã Compose, đồng thời kích hoạt hiệu ứng phụ cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Thành phần Navigation (Điều hướng) của Jetpack Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng thư viện Điều hướng Jetpack trong Compose, cách điều hướng trong ứng dụng, điều hướng bằng các đối số, hỗ trợ đường liên kết sâu và kiểm tra các chức năng điều hướng.

Các thay đổi về hiệu suất phổ biến trong Jetpack Compose

Video Không bắt buộc

Jetpack Compose trông giống như một chiếc đũa thần, nhưng bạn sẽ làm gì khi phép thuật đó không hiệu quả như mong muốn? Buổi trò chuyện này sẽ đề cập đến các phương pháp tốt nhất trong Jetpack Compose liên quan đến hiệu suất, những lỗi phổ biến và cách tránh các lỗi này.

Kiểm thử trong Jetpack Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu về cách kiểm tra giao diện người dùng trong Jetpack Compose. Viết các chương trình thử nghiệm đầu tiên đồng thời tìm hiểu về kiểm thử tách biệt, kiểm thử gỡ lỗi, cây ngữ nghĩa và đồng bộ hóa kiểm thử.

Hỗ trợ tiếp cận trong Jetpack Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu cách cải thiện tính hữu dụng của ứng dụng, đặc biệt là đối với người dùng khuyết tật. Tăng kích thước của mục tiêu cảm ứng, thêm nội dung mô tả, tạo thao tác tùy chỉnh và nhiều tính năng khác.

Bài kiểm tra về Jetpack Compose

Kiểm tra kiến thức của bạn về Compose và nhận huy hiệu cho nội dung Jetpack Compose.