Kiến thức cơ bản khác về Kotlin

Tìm hiểu thêm về các khái niệm lập trình bằng Kotlin, giúp bạn xây dựng những ứng dụng Android hay và thú vị hơn.

 

Kiến thức cơ bản khác về Kotlin

Video Không bắt buộc

Chào mừng bạn đến với Học phần 3! Video này cung cấp thông tin tổng quan về các khái niệm Kotlin mà bạn sẽ tìm hiểu trong lộ trình này.

Các thành phần chung, đối tượng và tiện ích

Lớp học mã

Hãy xem phần giới thiệu cao cấp về các khái niệm trong Kotlin, chẳng hạn như thành phần chung, lớp enum, lớp dữ liệu, đối tượng và các hàm phạm vi mà bạn sẽ sử dụng trong mã Compose.

Sử dụng các bộ sưu tập trong Kotlin

Lớp học mã

Lưu trữ tập hợp dữ liệu bằng cách sử dụng các mảng, danh sách, tập hợp và bản đồ trong Kotlin.

Các hàm bậc cao hơn với bộ sưu tập

Lớp học mã

Dễ dàng sử dụng các hàm bậc cao hơn trong Kotlin như một cách thuận tiện để thao tác với các bộ sưu tập.

Thực hành: Lớp và Bộ sưu tập

Lớp học mã

Thực hành những gì bạn đã học về Kotlin trong lộ trình bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ này trong Kotlin Playground.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức bạn đã học được và nhận thêm huy hiệu Kiến thức cơ bản về Kotlin.