Khóa học này đã quá cũ và không còn được cập nhật. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất.

Dùng API WorkManager của Android Jetpack để lên lịch cho những thao tác cần thiết trong nền, chẳng hạn như sao lưu dữ liệu hoặc tải nội dung mới xuống. Những thao tác này sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi ứng dụng thoát hoặc thiết bị khởi động lại.

Lộ trình 1

Lên lịch các tác vụ bằng WorkManager

Tháng 10 năm 2021

Tìm hiểu về thời điểm và cách sử dụng WorkManager. Đây là API xử lý các tác vụ cần chạy trong nền bất kể quy trình xử lý ứng dụng có đang chạy hay không.