Khóa học này đã quá cũ và không còn được cập nhật. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất.

Giúp ứng dụng luôn hoạt động bất kể tình trạng gián đoạn mạng hoặc quy trình thiết yếu để mang lại trải nghiệm mượt mà và nhất quán cho người dùng.

Lộ trình 1

Giới thiệu về SQL, Room và Flow

Tháng 6 năm 2021

Tìm hiểu thông tin cơ bản về cách đọc và thao tác với dữ liệu bằng SQL, cũng như cách tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ trong ứng dụng Android thông qua thư viện Room.

Lộ trình 2

Dùng thư viện Phòng để lưu trữ dữ liệu một cách cố định

Tháng 6 năm 2021

Dùng thư viện Phòng để cho phép ứng dụng của bạn đọc và ghi từ một cơ sở dữ liệu.