Tổng quan về ứng dụng dành cho ChromeOS

Nhà phát triển Android có thể phân phối ứng dụng trên Chromebook thông qua Cửa hàng Google Play. Nội dung sau đây hướng dẫn bạn cách tối ưu hoá hoặc xây dựng ứng dụng Android cho ChromeOS.

Hãy truy cập chromeos.dev để tìm hiểu thêm về các ứng dụng của bạn trên thiết bị ChromeOS, trải nghiệm được tối ưu hoá mà bạn có thể tạo ra cũng như khả năng phát triển và kiểm thử nguyên gốc trên thiết bị ChromeOS.

Tài liệu

Ví dụ