Hiện đã có Android 15 (phiên bản thử nghiệm) để phát triển, thử nghiệm và phản hồi. Đăng ký thiết bị của bạn để dùng thử ngay hôm nay trên Pixel.

Beta 3

Phiên bản Beta 3 hiện đã có sẵn các tính năng và thay đổi mới nhất để bạn thử trên ứng dụng của mình. Phiên bản Beta 3 cũng đánh dấu cột mốc Độ ổn định của nền tảng, có nghĩa là Android 15 đã đạt đến các API nội bộ và API bên ngoài hoàn chỉnh cũng như các hành vi hoàn chỉnh liên quan đến ứng dụng. Hãy cập nhật môi trườngxác minh khả năng tương thích của ứng dụng ngay bây giờ để bạn có thể phát hành mọi bản cập nhật cần thiết về khả năng tương thích trước khi phát hành chính thức.
Tiến trình phát hành Android 15
Nền tảng Android 15 có những thay đổi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Hãy kiểm thử và sửa đổi ứng dụng của bạn nếu cần.
Android 15 mang đến cho nhà phát triển các tính năng và API mới tuyệt vời.

Công cụ và tài nguyên

Bạn có thể bật/tắt các thay đổi về hành vi mới nhất và gỡ lỗi bằng tính năng ghi nhật ký tích hợp. Bạn không cần phải thay đổi tiêu chí nhắm mục tiêu.
Hãy tham khảo danh sách kiểm tra các bước này để chuẩn bị ứng dụng của bạn cho Android 15.
Ý kiến phản hồi và báo cáo về vấn đề của bạn rất quan trọng! Hãy sử dụng công cụ theo dõi lỗi chính để báo cho chúng tôi biết!

Tin tức mới nhất