Kiểm thử ứng dụng trên Android Một phần của Android Jetpack.

Kiểm thử ứng dụng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng. Bằng cách chạy các quy trình kiểm thử cho ứng dụng một cách nhất quán, bạn có thể xác minh độ chính xác, hành vi chức năng và khả năng hữu dụng của ứng dụng trước khi phát hành chính thức.

Việc thử nghiệm cũng mang lại những lợi thế sau:

  • Phản hồi nhanh về các lỗi.
  • Phát hiện lỗi sớm trong chu kỳ phát triển.
  • Tái cấu trúc mã an toàn hơn, cho phép bạn tối ưu hoá mã mà không phải lo lắng về việc hồi quy.
  • Tốc độ phát triển ổn định, giúp bạn giảm thiểu nợ kỹ thuật.

Tài liệu

Tài liệu này trình bày các phương pháp hay nhất về kiểm thử ứng dụng Android:

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về quy trình kiểm thử trên Android, hãy tham khảo các tài nguyên sau.

Mẫu

Lớp học lập trình

Nội dung nghe nhìn