Ghi chú phát hành của thành phần cấu trúc

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thành phần cấu trúc hiện tại có trong ghi chú phát hành AndroidX. Bạn có thể tìm thấy phiên bản cũ hơn của ghi chú phát hành gốc trong kho lưu trữ ghi chú phát hành.