Chromebook'larda uygulama oluşturma farklılıkları

Android uygulamaları ChromeOS altındaki bir pencerede çalıştığı için uygulamaların Chromebook'larda oluşturulma şeklinde küçük farklar vardır. Bu farklılıklar, aşağıdaki paragraflarda özetlenmiştir.

Görevler, pencereler ve şeffaflık

Görev, kullanıcının bir uygulamayı çalıştırırken etkileşimde bulunduğu bir dizi etkinlikten oluşur. Görevler, ChromeOS'te başlık çubuğu olan bir pencere olarak sunulur ve uygulamalar üst üste yerleştirilmiş olarak gösterilir. Böylece her etkinlik kısmen yarı şeffaf olarak alt katmanların gösterilmesini sağlayabilir.

Geleneksel bir Android uygulamasında, görevin altında önceki görev veya masaüstü görünür. Bu şekilde, yarı saydam bir görevin altında her zaman görünür bir şey olur.

Bu, aşağıdaki nedenlerden dolayı pencere ortamında çalışmaz:

  • Pencerenin altındaki görünür içerik kontrol edilemez ve bu nedenle herhangi bir şey olabilir.
  • Tamamen şeffaf pikseller, dokunma veya fare etkinliklerini "sihirli" bir şekilde yutabilir.
  • Pencere öğelerinin altyazıdan görsel olarak bağlantısı kesilebilir. Bu durum, bağlı olmayabilecek görsel öğelerle kullanıcının kafasını karıştırabilir.

ChromeOS için Play, bu sorunu azaltmak amacıyla her pencerenin arkasına yarı şeffaf bir dikdörtgen çizer. Bu nedenle, Theme.Translucent.NoTitleBar teması kullanıldığında bile uygulamalar ChromeOS altında çalışırken hiçbir zaman %100 şeffaf olamaz.