Trình bổ trợ ADT (KHÔNG HỖ TRỢ)

Theo thông báo vào tháng 6 năm 2015, chúng tôi không còn hỗ trợ trình bổ trợ Eclipse ADT nữa.

Trình bổ trợ Eclipse ADT có nhiều lỗi đã biết và các lỗi bảo mật tiềm ẩn sẽ không được khắc phục.

Bạn nên chuyển sang sử dụng Android Studio, IDE chính thức dành cho Android ngay lập tức. Để được trợ giúp chuyển đổi các dự án, hãy đọc bài viết Di chuyển sang Android Studio.