Android Device Monitor

Công cụ Android Device Monitor đã ngừng hoạt động trong Android Studio 3.1 và bị xóa khỏi Android Studio 3.2. Các tính năng mà bạn sử dụng trong công cụ Android Device Monitor đã được thay thế bằng các tính năng mới. Bảng dưới đây giúp bạn quyết định nên dùng tính năng nào để thay thế các tính năng đã ngừng hoạt động hoặc đã bị xóa.

Thành phần của Android Device Monitor Công cụ bạn nên sử dụng
Dalvik Debug Monitor Server (DDMS)

Công cụ này không còn được sử dụng. Thay vào đó, hãy sử dụng Trình phân tích tài nguyên Android cho Android Studio phiên bản 3.0 trở lên để định cấu hình CPU, bộ nhớ và mức sử dụng mạng.

Nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ gỡ lỗi khác, chẳng hạn như gửi lệnh đến thiết bị đã kết nối để thiết lập tính năng chuyển tiếp cổng, chuyển tệp hoặc chụp ảnh màn hình, hãy sử dụng Cầu gỡ lỗi Android (adb ), Trình mô phỏng Android, Trình khám phá tệp trên thiết bị hoặc Cửa sổ trình gỡ lỗi.

Traceview

Công cụ này không còn được sử dụng. Để kiểm tra tệp .trace được ghi lại bằng cách đo lường ứng dụng của bạn với lớp Debug, ghi lại các tìm dấu vết phương thức mới, xuất tệp .trace và kiểm tra mức sử dụng CPU theo thời gian thực của các tiến trình, hãy sử dụng Trình phân tích tài nguyên CPU của Android Studio.

Systrace

Nếu bạn cần kiểm tra các tiến trình hệ thống gốc và giải quyết vấn đề giật giao diện người dùng do hiện tượng rớt khung hình, hãy sử dụng systrace thông qua dòng lệnh hoặc Theo dõi hệ thống trong Trình phân tích tài nguyên CPU. Trình phân tích tài nguyên CPU cung cấp nhiều tính năng giúp lập hồ sơ các tiến trình trong ứng dụng.

Tracer for OpenGL ES Hãy sử dụng Trình kiểm tra GPU trong Android.
Trình xem phân cấp

Nếu bạn muốn kiểm tra hệ thống phân cấp chế độ xem của ứng dụng trong thời gian chạy, hãy sử dụng công cụ Layout Inspector.

Nếu bạn muốn lập hồ sơ tốc độ kết xuất của bố cục trên ứng dụng, hãy sử dụng Window.OnFrameMetricsAvailableListener như mô tả trong bài đăng trên blog này ,

Pixel Perfect Hãy sử dụng Trình kiểm tra bố cục.
Công cụ Quản lý lưu lượng truy cập mạng

Nếu bạn cần xem cách thức và thời điểm ứng dụng chuyển dữ liệu thông qua một mạng nào đó, hãy dùng Trình phân tích mạng.

Khởi động Android Device Monitor

Để khởi động ứng dụng Device Monitor độc lập trong Android Studio phiên bản 3.1 trở xuống, hãy nhập nội dung sau đây vào dòng lệnh trong thư mục android-sdk/tools/:

monitor

Sau đó, bạn có thể liên kết công cụ này với một thiết bị đã kết nối bằng cách chọn thiết bị từ ngăn Thiết bị. Nếu bạn gặp sự cố khi xem các ngăn hoặc cửa sổ, hãy chọn Cửa sổ > Đặt lại phối cảnh từ thanh trình đơn.

Lưu ý: Tại mỗi thời điểm, mỗi thiết bị chỉ có thể đính kèm một quy trình gỡ lỗi. Ví dụ: nếu đang sử dụng Android Studio để gỡ lỗi ứng dụng của bạn trên một thiết bị, bạn cần ngắt kết nối trình gỡ lỗi Android Studio khỏi thiết bị đó trước khi đính kèm một quy trình gỡ lỗi trong Android Device Monitor.