Chất lượng ứng dụng Android bao gồm 4 trụ cột. Ứng dụng và trò chơi chất lượng cao mang lại giá trị cho người dùng, khiến họ cảm thấy vui thích khi sử dụng, khai thác được tối đa các thiết bị cao cấp, cũng như được thiết kế để đảm bảo an toàn. Hãy áp dụng các nguyên tắc này để tạo dựng trải nghiệm chất lượng cao trên Android và tăng cơ hội được xuất hiện nổi bật trên Google Play.
Ứng dụng và trò chơi phải mang lại giá trị cho người dùng bằng tính hữu ích hoặc thú vị.
Ứng dụng và trò chơi phải thú vị khi sử dụng.
Ứng dụng và trò chơi nên khai thác tối đa các thiết bị có tính phí.
Tìm hiểu cách thiết kế ứng dụng và trò chơi của bạn sao cho an toàn.

Xuất hiện nổi bật trên Google Play

Các ứng dụng tuyệt vời mang lại giá trị độc đáo cho người dùng và mang lại trải nghiệm thú vị trên mọi kiểu dáng thiết bị được hỗ trợ. Các ứng dụng và trò chơi chất lượng cao sẽ được đền đáp bằng việc tăng khả năng hiện diện trên Google Play.
Phù hợp Tốt
Giá trị cốt lõi
Thú vị, hữu ích hoặc cả 2
Trải nghiệm người dùng
Dễ sử dụng
Thú vị khi sử dụng
Chất lượng kỹ thuật
Hoạt động tốt trên thiết bị của người dùng
Tận dụng các thiết bị cao cấp
Quyền riêng tư và bảo mật
An toàn
Được thiết kế để đảm bảo an toàn
Phù hợp
Giá trị cốt lõi
Thú vị, hữu ích hoặc cả 2
Trải nghiệm người dùng
Dễ sử dụng
Chất lượng kỹ thuật
Hoạt động tốt trên thiết bị của người dùng
Bảo mật và quyền riêng tư
An toàn
Tốt
Giá trị cốt lõi
Thú vị, hữu ích hoặc cả 2
Trải nghiệm người dùng
Thú vị khi sử dụng
Chất lượng kỹ thuật
Tận dụng các thiết bị cao cấp
Quyền riêng tư và bảo mật
Được thiết kế để đảm bảo an toàn

Tạo sự hiện diện chất lượng cao cho cửa hàng

Ngoài 4 trụ cột về chất lượng ứng dụng, Google Play cũng cân nhắc chất lượng của tài sản tiếp thị khi lựa chọn ứng dụng và trò chơi để giới thiệu.
Các kiểu dáng không phải điện thoại di động như máy tính bảng, thiết bị có thể gập lại và đồng hồ là phân khúc thiết bị Android phát triển nhanh nhất và nhiều người dùng Android hiện sở hữu nhiều thiết bị. Tuân thủ nguyên tắc của Android để mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng trên các thiết bị này.
Nguyên tắc về chất lượng cho ứng dụng và trò chơi trên mọi kiểu dáng.
Nguyên tắc về chất lượng đối với ứng dụng và trò chơi trên máy tính bảng, Chromebook và thiết bị có thể gập lại.
Nguyên tắc về chất lượng dành cho Google Play Games trên máy tính.
Nguyên tắc về chất lượng đối với ứng dụng Wear và mặt đồng hồ.
Nguyên tắc về chất lượng đối với ứng dụng Android TV.
Nguyên tắc về chất lượng đối với ứng dụng trên Android Auto và Android Automotive OS.