Yüksek temel değer nedir?

Uygulamaların veya oyunların temel amacı, hem ilk kullanımda hem de zaman içinde kullanışlı veya eğlenceli olarak kullanıcılara değer sunmaktır. İyi performans gösterdiği başka bir uygulama veya oyun bu hedefe ulaşamazsa yüksek kaliteli olarak kabul edilemez.

Bir uygulama veya oyunun amacı, hedef kitlesinin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Benzersiz kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren veya sorunları özgün bir biçimde çözen uygulama ve oyunlar, kullanıcılara potansiyel değerini artırır.

Yüksek kaliteli bir uygulama veya oyun geliştirmek için bu yönergeleri uygulayın.

İçerik ve özellik derinliği

Uygulamanızdaki içerik ve özelliklerin miktarı, kullanıcılara değer sunma becerinizi doğrudan etkiler. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını anladığınızdan, temel kullanım alanlarını desteklediğinizden ve tercihleri ile yeteneklerini göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Örneğin, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik bir hesap makinesi uygulamasının özellik ayarı, yapı mühendislerine yönelik hesap makinesi uygulamasıyla aynı olmamalıdır.

Uygulamanızdaki içerik veya özellik miktarını artırmak, kullanıcı değerinizi artırabilir. Ancak, karmaşık menüler, eski içerikler veya hatalı özellikler bunun pahasına olmamalıdır.

Form faktörü

Android, mobil kullanıcıların ötesinde kullanıcılar için her geçen gün daha fazla seçenek sunmaktadır. Oyununuz veya oyununuz için mantıklıysa kullanıcıların uygulamanızdan veya oyununuzdan daha fazla yararlanabilmesi için birden fazla form faktörünü destekleyin. Örneğin, telefonda kullanıcının nabzını kol saatinden senkronize edebilen bir fitness takip cihazı düşünün veya kullanıcıların bilgisayarlarında da oynayabilecekleri bir mobil oyun düşünün.

Pazarlama öğeleri

Uygulamanızı veya oyununuzu pazarlama şekliniz, kullanıcıların becerileriyle ilgili beklentilerini etkiler ve uygulamayı ya da oyununuzu yükleyip yüklememe konusundaki kararlarını şekillendirir. Pazarlama öğeleri, uygulamanızı veya oyununuzu doğru şekilde yansıtmalı, hedeflediğiniz kitleyi ve kullanım alanlarını temsil etmelidir. Vadettikleriniz ile sunduğunuz arasındaki herhangi bir tutarsızlık, temel değerinize zarar verebilir ve kullanıcı metriklerinizi olumsuz etkileyebilir.

Kullanıcı metrikleri

Puanlar, etkileşim ve elde tutma metrikleri gibi kullanıcı metrikleri, kullanıcılara değer teslim edip etmediğinizi değerlendirmenin doğrudan bir yoludur. Bu metrikleri diğer uygulamaların metrikleriyle karşılaştırarak uygulama veya oyununuzun temel değerinin, benzer veya ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını hedefleyen diğer metriklere kıyasla ne durumda olduğunu değerlendirebilirsiniz.

Edinme metrikleri, pazarlama harcamasından ve uygulamanızın özellikleriyle ilgili olmayan diğer faktörlerden etkilenebileceğinden genellikle temel değerin ölçümü için iyi bir ölçüt olarak kabul edilmez.

Google Play yönergeleri

Google Play'de dağıtım yapıyorsanız bu ek temel değer yönergelerini uygulayın.

Temel değeri izlemeye ve iyileştirmeye yönelik araçlar

Mağaza öğelerinizi optimize etmek ve yerelleştirmek, kullanıcı metriklerinizi izlemek ve benzerlerinizle karşılaştırma yapmak için Play Console'u kullanın.

Uygulamanızda puanlarınızı ve yorumlarınızı iyileştirecek iyileştirmeler yapmak, temel değeri iyileştirmenin ve uygulamanızı kullanıcılar için daha çekici hale getirmenin harika bir yoludur.

Keşif ve öne çıkarma

Google Play, hangi başlıkların tanıtılacağını ve nerede tanıtılacağını değerlendirirken Play pazarlama öğeleriniz ve kullanıcı metrikleriniz de dahil olmak üzere temel değerin tüm yönlerini dikkate alır.

Play, uygulamanızın kalitesini değerlendirmek için kullanıcı metriklerini de kullanır. Kaldırma işlemi ve etkin kullanıcı sayısı dahil olmak üzere birçok kullanıcı etkileşimi metriğini dikkate alırız.