Yüksek temel değer nedir?

Herhangi bir uygulamanın veya oyunun temel amacı, hem ilk kullanımda hem de zaman içinde kullanışlı veya eğlenceli olarak kullanıcılara değer sunmaktır. Bir uygulama veya oyun, başka ne iyi performans gösterdiğine bakılmaksızın bu hedefe ulaşamazsa yüksek kaliteli olarak kabul edilemez.

Bir uygulama veya oyunun amacı, hedef kitlesinin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Benzersiz kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren veya sorunları özgün bir biçimde çözen uygulama ve oyunlar, kullanıcıların gözünde potansiyel değerini artırır.

Yüksek kaliteli bir uygulama veya oyun geliştirmek için bu yönergeleri uygulayın.

İçerik ve özellik derinliği

Uygulamanızdaki içerik ve özellik miktarı, kullanıcılara değer sunma becerinizi doğrudan etkiler. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını anladığınızdan, temel kullanım alanlarını desteklediğinizden ve tercihleri ile yeteneklerini göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Örneğin, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik bir hesap makinesi uygulaması, yapı mühendislerine yönelik bir hesap makinesi uygulamasıyla aynı özellik kümesine sahip olmamalıdır.

Uygulamanızdaki içerik veya özellik miktarını artırmak, kullanıcı değerinizi artırabilir, ancak bunun da karışık menüler, eski içerikler veya hatalı özellikler maliyetinden kaynaklanması gerekmez.

Form faktörü

Android, mobil platformun ötesinde kullanıcılar için giderek artan bir seçenek dizisi sunmaktadır. Uygulamanız veya oyununuz için mantıklıysa kullanıcıların uygulamanızdan veya oyununuzdan daha fazla yararlanabilmesi için birden fazla form faktörünü destekleyin. Örneğin, telefonda kullanıcının nabzını kol saatinden senkronize edebilen bir fitness takip cihazı düşünün veya kullanıcıların bilgisayarlarında da oynayabilecekleri bir mobil oyun düşünün.

Pazarlama öğeleri

Uygulama veya oyununuzu pazarlama şekliniz, kullanıcıların yapabilecekleriyle ilgili beklentilerini etkiler ve uygulamayı ya da oyunu yükleyip yüklememe konusunda bilinçli kararlar vermelerini sağlar. Pazarlama öğeleri, uygulamanızı veya oyununuzu doğru şekilde yansıtmalı, hedeflediğiniz kitleyi ve kullanım alanlarını temsil etmelidir. Vadettikleriniz ile sunduğunuz ürün veya hizmetler arasındaki herhangi bir tutarsızlık, temel değerinize zarar verebilir ve kullanıcı metriklerinizi olumsuz etkileyebilir.

Kullanıcı metrikleri

Puanlar, etkileşim ve elde tutma metrikleri gibi kullanıcı metrikleri, kullanıcılara değer sunup sunmadığınızı değerlendirmenin doğrudan bir yoludur. Bu metrikleri diğer uygulamaların metrikleriyle karşılaştırarak uygulama veya oyununuzun temel değerinin, benzer ya da ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını hedefleyen diğer uygulamalarla karşılaştırmasını değerlendirebilirsiniz.

Edinme metrikleri, pazarlama harcamasından ve uygulamanızın özellikleriyle ilgili olmayan diğer faktörlerden etkilenebileceğinden genellikle temel değer için iyi bir ölçü olarak kabul edilmez.

Google Play yönergeleri

Google Play'de dağıtım yapıyorsanız bu ek temel değer yönergelerine uyun.

Temel değeri izlemeye ve iyileştirmeye yönelik araçlar

Mağaza öğelerinizi optimize etmek ve yerelleştirmek, kullanıcı metriklerinizi izlemek ve benzerlerinizle karşılaştırmak için Play Console'u kullanın. Girişinizin bir parçası olarak gösterilen iyi puanlar ve yorumlar, başlığınızı kullanıcılar için daha çekici hale getirir.

Keşif ve öne çıkarma

Google Play, hangi başlıkların nerede tanıtılacağını değerlendirirken Play pazarlama öğeleriniz ve kullanıcı metrikleriniz dahil olmak üzere temel değerin tüm yönlerini dikkate alır. Daha fazla bilgi edinin.