Làm quen với sức khoẻ trên Android

Android Health cung cấp các API sau đây để tạo ứng dụng về sức khoẻ và thể hình trên nhiều hệ số hình dạng: Health ConnectDịch vụ sức khoẻ trên Wear OS. Bạn có thể sử dụng một hoặc cả hai tuỳ chọn cho trải nghiệm ứng dụng.

Trung tâm dành cho nhà phát triển này bao gồm hướng dẫn sử dụng cả hai API và trỏ đến tài nguyên bổ sung trên Android để giúp bạn tạo ứng dụng sức khoẻ và thể dục.

Đọc và ghi dữ liệu sức khoẻ và thể chất trên thiết bị bằng Health Connect

Health Connect là một nền tảng Android cho phép các ứng dụng sức khoẻ và thể chất lưu trữ và chia sẻ cùng một dữ liệu trên thiết bị trong một hệ sinh thái hợp nhất. Nền tảng này cũng là một nơi tập trung để người dùng kiểm soát ứng dụng nào có thể đọc và ghi dữ liệu về sức khoẻ và thể chất. Health Connect hỗ trợ đọc và ghi hơn 50 loại dữ liệu, từ tốc độ đạp xe đến nhiệt độ cơ thể. Nếu đang xây dựng một ứng dụng mới, bạn nên dùng Health Connect.

Bắt đầu sử dụng Health Connect

Truy cập vào dữ liệu cảm biến chất lượng cao bằng Dịch vụ sức khoẻ trên Wear OS

Dịch vụ sức khoẻ trên Wear OS là một API đóng vai trò trung gian đối với nhiều cảm biến và thuật toán liên quan trên thiết bị Wear OS. API này cung cấp cho các ứng dụng dữ liệu chất lượng cao liên quan đến hoạt động, việc tập thể dục và sức khoẻ mà vẫn tiết kiệm pin. Dịch vụ sức khoẻ hoạt động nhất quán trên các thiết bị chạy Wear OS 3 trở lên, nghĩa là bạn chỉ cần viết ứng dụng một lần và Dịch vụ sức khoẻ sẽ đảm bảo ứng dụng hoạt động như nhau, bất kể thiết bị là gì.

Bắt đầu sử dụng Dịch vụ sức khoẻ

Android Health trên nhiều thiết bị

Health Connect chỉ hoạt động trên thiết bị di động Android. Tuy nhiên, nếu có các nguồn dữ liệu khác được kết nối với ứng dụng di động, chẳng hạn như thiết bị đeo, bạn có thể dùng ứng dụng di động để hỗ trợ chuyển dữ liệu từ thiết bị đeo sang Health Connect và tương ứng từ Health Connect sang thiết bị đeo.

Hiện tại, Dịch vụ sức khoẻ chỉ có trên các thiết bị Wear OS chạy Wear OS 3 trở lên. Đối với tất cả các thiết bị khác, bao gồm cả điện thoại, bạn nên tham khảo tài liệu dành cho SensorManager.

Trình quản lý thiết bị đồng hànhKết nối Bluetooth là các tuỳ chọn bổ sung để kết nối các thiết bị đồng hành không chạy Wear OS.

Bạn có thể đã quen thuộc với API Google Fit Android. API này hỗ trợ nhiều thao tác liên quan đến hoạt động thể dục như đọc dữ liệu gần đây và dữ liệu trong quá khứ cũng như các hoạt động ghi lại. API Google Fit Android đã được đánh dấu là không dùng nữa. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng API Google Fit Android, hãy tham khảo hướng dẫn di chuyển để tìm hiểu các phương án thay thế để duy trì chức năng của ứng dụng. Bạn có thể thực hiện nhiều thao tác có thể thực hiện bằng API Google Fit Android bằng API Android Health. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API Ghi âm trên thiết bị di động thay vì API Ghi âm của Google Fit.

Để lên kế hoạch sử dụng API nào, bạn nên tham khảo hướng dẫn về các loại dữ liệu sau đây để nắm được dữ liệu nào có thể đọc được từ Health Connect và dữ liệu nào bạn có thể dùng Dịch vụ sức khoẻ để đọc trên thiết bị Wear OS:

Các loại dữ liệu của Health Connect

Các loại dữ liệu Dịch vụ sức khoẻ

Trải nghiệm hoàn chỉnh nhất trên nhiều thiết bị sử dụng cả Dịch vụ sức khoẻ và Health Connect để mang lại nhiều giá trị nhất cho người dùng.