Hướng dẫn cho nhà phát triển

Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn cho nhà phát triển Android. Các tài liệu này hướng dẫn bạn cách phát triển ứng dụng Android bằng API trong khung Android và các thư viện khác.

Nếu bạn mới sử dụng Android và muốn đi thẳng tới phần lập trình, hãy bắt đầu với hướng dẫn Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên.

Ngoài ra, hãy tham khảo các tài nguyên sau đây để tìm hiểu cách phát triển trên Android:

  • Lớp học lập trình: Những hướng dẫn ngắn mà bạn có thể học theo tiến độ phù hợp với mình. Mỗi bài nói về một chủ đề riêng biệt. Hầu hết lớp học lập trình giúp bạn tìm hiểu từng bước trong quy trình phát triển một ứng dụng nhỏ hoặc cách thêm tính năng vào ứng dụng hiện có.
  • Khoá học: Lộ trình đào tạo có hướng dẫn giúp bạn tìm hiểu cách phát triển ứng dụng Android.

Nếu không, dưới đây là một số hướng dẫn quan trọng cho nhà phát triển mà bạn nên nắm rõ.

Tài liệu cần thiết