Uygulamaları daha erişilebilir hale getirme

Android uygulamanızı, erişilebilirlik gereksinimleri olan kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabilir hale getirmeye çalışın.

Görme, renk körlüğü, işitme bozukluğu, ellerini kullanma engeli, zihinsel engelli ve daha birçok engeli olan kullanıcılar Android cihazları kullanır. Uygulamaları erişilebilirliği göz önünde bulundurarak geliştirdiğinizde, erişilebilirlik ihtiyacı olan kullanıcılar için kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmiş olursunuz.

Bu sayfada, herkesin uygulamanızı daha kolay kullanabilmesi için erişilebilirliğin temel öğelerini uygulamaya yönelik yönergeler sunulmaktadır. Uygulamanızı daha erişilebilir hale getirmeyle ilgili daha ayrıntılı yardım için Uygulama erişilebilirliğini iyileştirme ilkeleri bölümünü inceleyin.

Metin görünürlüğünü artırın

Uygulamanızdaki her metin grubu için renk kontrastının (veya metnin rengi ile metnin arkasındaki arka planın rengi arasındaki algılanan parlaklık farkının) belirli bir eşiğin üzerinde olmasını öneririz. Tam eşik, metnin yazı tipi boyutuna ve metnin kalın yazı tipinde görünüp görünmediğine bağlıdır:

 • Metin 18 puntodan veya kalın ve 14 puntodan küçükse renk kontrastı oranını en az 4,5:1 olacak şekilde ayarlayın.
 • Diğer tüm metinler için renk kontrastı oranını en az 3:1 olacak şekilde ayarlayın.

Aşağıdaki resimde metin-arka plan renk kontrastı için iki örnek gösterilmektedir:

Metni gösteren resimler
Şekil 1. Önerilenden daha düşük (sol) ve yeterli (sağ) renk kontrastı.

Uygulamanızda metin-arka plan renk kontrastını kontrol etmek için çevrimiçi bir renk kontrastı denetleyicisi veya Erişilebilirlik Tarayıcısı uygulamasını kullanın.

Büyük, basit kontrolleri kullanın

Uygulamanızın kullanıcı arayüzü, kontrollerinin görülmesi ve dokunulması daha kolaysa kullanımı daha kolay olur. Her etkileşimli kullanıcı arayüzü öğesinin, en az 48 dpx48 dp'de odaklanılabilir bir alana veya dokunma hedefi boyutuna sahip olması önerilir. Ne kadar büyükse o kadar iyidir.

Belirli bir kullanıcı arayüzü öğesinin yeterince büyük bir dokunma hedefi boyutuna sahip olması için aşağıdaki koşulların her ikisi de doğru olmalıdır:

Dolgu değerleri, önerilen dokunma hedefi boyutunu kullanmaya devam ederken nesnenin görünür boyutunun 48dpx48dp'den küçük olmasına izin verir.

Aşağıdaki kod snippet'inde, önerilen dokunma hedefi boyutuna sahip bir öğe gösterilmektedir:

<ImageButton ...
  android:paddingLeft="4dp"
  android:minWidth="40dp"
  android:paddingRight="4dp"

  android:paddingTop="8dp"
  android:minHeight="32dp"
  android:paddingBottom="8dp" />

Her bir kullanıcı arayüzü öğesini açıklayın

Uygulamanızdaki her kullanıcı arayüzü öğesi için, öğenin amacını açıklayan bir açıklama ekleyin. Çoğu durumda, bu açıklamayı aşağıdaki kod snippet'inde gösterildiği gibi öğenin contentDescription özelliğine eklersiniz:

<!-- Use string resources for easier localization. -->
<!-- The en-US value for the following string is "Inspect". -->
<ImageView
  ...
  android:contentDescription="@string/inspect" />

Uygulamanızın kullanıcı arayüzü öğelerine açıklama eklerken aşağıdaki en iyi uygulamaları aklınızda bulundurun:

 • İçerik açıklamasına kullanıcı arayüzü öğesinin türünü eklemeyin. Ekran okuyucular hem öğenin türünü hem de açıklamasını otomatik olarak sesli şekilde okur. Örneğin, bir düğme seçtiğinizde uygulamanızda bir "gönder" işlemi gerçekleşiyorsa düğmenin açıklamasını "Submit button" değil "Submit" yapın.

 • Her açıklama benzersiz olmalıdır. Bu şekilde, ekran okuyucu kullanıcıları tekrarlanan bir öğe açıklamasıyla karşılaştıklarında, odağın zaten daha önce odaklanılmış bir öğede olduğunu doğru şekilde algılar. Özellikle, RecyclerView gibi bir görüntüleme grubundaki her öğenin farklı bir açıklaması olmalıdır. Her açıklama, konum listesindeki bir şehrin adı gibi belirli bir öğeye özgü içeriği yansıtmalıdır.

 • Uygulamanızın minSdkVersion değeri 16 veya daha yüksekse yalnızca dekoratif efekt için kullanılan grafik öğeler için android:importantForAccessibility özelliğini "no" olarak ayarlayabilirsiniz.

Ek kaynaklar

Uygulamanızı daha erişilebilir hale getirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ek kaynaklara bakın:

Codelab uygulamaları

Blog yayınları