<action>

składnia:
<action android:name="string" />
zawarte w:
<intent-filter>

description:
Dodaje działanie do filtra intencji. Element <intent-filter> musi zawierać co najmniej 1 element <action>. Jeśli w filtrze intencji nie ma elementów <action>, filtr nie akceptuje żadnych obiektów Intent. Szczegółowe informacje o filtrach intencji i roli specyfikacji działań w filtrze znajdziesz w artykule Intencje i filtry intencji.
atrybuty:
android:name
Nazwa działania. Niektóre działania standardowe są zdefiniowane w klasie Intent jako stałe ACTION_string. Aby przypisać jedno z tych działań do tego atrybutu, dołącz przedrostek android.intent.action. do elementu string, który występuje po atrybucie ACTION_. Na przykład w przypadku ACTION_MAIN wpisz android.intent.action.MAIN, a w przypadku ACTION_WEB_SEARCHandroid.intent.action.WEB_SEARCH.

W przypadku zdefiniowanych działań najlepiej jest używać nazwy pakietu aplikacji jako prefiksu, aby zapewnić unikalność. Działanie TRANSMOGRIFY może być np. określone w taki sposób:

<action android:name="com.example.project.TRANSMOGRIFY" />
wprowadzone w:
Poziom API 1
zobacz też:
<intent-filter>