Android için optimizasyon (Go sürümü)

Android (Go sürümü) hızla büyüyen bir kullanıcı tabanına sahiptir. Bu nedenle, mevcut uygulamaları bu düşük RAM'li cihazlarda iyi performans gösterecek şekilde optimize etmek gerekir. Bu tür geliştirmelerde en sık karşılaşılan zorluklardan bazıları, bazı uygulama özelliklerini veya işlevlerini sınırlandırmayı, başlatma süresini iyileştirmeyi ve uygulamanızdaki bellek baskısını yönetmeyi gerektirir. Uygulamanızı Android (Go sürümü) için optimize etmenin bu noktada faydası olabilir.

Yaklaşım

Uygulama optimizasyonu yaklaşımınıza başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın. Bu kılavuz, iyileştirme yapılabilecek potansiyel alanları ve bulgularınızı nasıl çözeceğinizi belirlerken bir temel oluşturmaya yardımcı olur.

Aşamalar Açıklama
Tanımla Herhangi bir optimizasyon çalışmasına başlamadan önce, uygulamanız için hedeflediğiniz iyileştirme alanlarıyla ilgili Temel Performans Göstergelerini (TPG) tanımlamanız önemlidir. Yaygın görülen iyileştirme alanları arasında uygulama başlatma gecikmesi, uygulama kilitlenme oranı veya uygulama yanıt vermiyor (ANR'ler) yer alır.

Bu TPG'ler tanımlandıktan sonra minimum kullanıcı deneyiminden ve karşılaştırma açısından hedef eşikleri belirleyerek kullanıcı deneyimi ile teknik karmaşıklık arasında denge kurmanız gerekir.

Döküm Bu iyileştirme alanlarını bağımsız sinyal metriklerine bölmeniz önerilir. Örneğin, uygulama kilitlenme oranları, kilitlenmenin nedenlerine (işlenmemiş hatalar, yüksek bellek kullanımı veya ANR'ler gibi) göre ayrıntılı şekilde kategorilere ayrılabilir.
Karşılaştırma Daha sonra, mevcut performansı belirlemek için hedeflenen iyileştirme alanını karşılaştırabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşamazsanız ayrı ayrı dökümlere bakarak performans sorunlarını tespit etmeye çalışın.
Süreç tekrarlanır Belirli performans sorunlarını optimize ettikten sonra, olası iyileştirmeleri görmek için karşılaştırma işlemini tekrarlayın. Önceden tanımlanmış TPG hedefleriniz karşılanmazsa, işlemi ikinci bir iterasyon için tekrarlayabilirsiniz.
Düzenli regresyon testleri ekleyin Düzenli regresyon testleri, uygulamanızın TPG'lerinize göre regresyonları tespit etmesi için istediğiniz sıklıkta çalıştırılabilir. Regresyon veya hataları kod tabanınıza ulaşmadan önce belirleyip ortadan kaldırmak daha verimli bir yöntemdir. TPG hedeflerinizi güncellemeye karar vermediğiniz sürece TPG hedeflerinize uymayan değişiklikleri yayınlamayın.