Sprawdzone metody stosowania pakietów SDK dotyczące bezpieczeństwa użytkowników

Jako deweloper aplikacji chcesz zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, a także o bezpieczeństwo i stabilność aplikacji przed wszelkimi lukami w zabezpieczeniach, w tym również tymi, które mogą zostać wprowadzone przez używane pakiety SDK.

Jako dostawca pakietu SDK nie chcesz narażać dewelopera aplikacji lub gry na naruszenie zasad dla deweloperów w Google Play, co może zakłócić jego działalność i nałożyć na niego środki egzekwowania zasad przez Google Play.

Poznaj sprawdzone metody zwiększania bezpieczeństwa użytkowników niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem aplikacji, który korzysta z pakietu SDK czy SDK.

Dla deweloperów aplikacji

Dostawcy pakietów SDK

 • Poznaj zasady dla deweloperów w Google Play.
 • Stosuj aktualizacje zasad Google Play, aby mieć pewność, że pakiet SDK nie powoduje naruszania przez aplikacje zasad Google Play, takich jak zasady dotyczące nadużywania urządzeń lub sieci, zasady dotyczące reklam i zasady dotyczące danych użytkownika w odniesieniu do stałych identyfikatorów. Aplikacje korzystające z Twojego pakietu SDK mogą naruszać te zasady, dlatego Google Play może podjąć środki egzekwowania zasad. Na przykład:
  • Jeśli Twój pakiet SDK wykorzystuje dane osobowe i poufne użytkownika, musisz wyraźnie wskazać to w dokumentacji publicznej dla aplikacji korzystających z pakietu SDK.
  • Pakiety SDK z interpretowanymi językami (JavaScript, Python, Lua itp.) ładowanymi podczas działania (np. niespakowanymi z aplikacją) nie mogą dopuszczać do potencjalnych naruszeń zasad Google Play (np. zbierania zainstalowanych pakietów bez odpowiedniego celu, ujawnienia i zgody).
  • Nie sprzedawaj danych osobowych ani informacji poufnych użytkowników.
 • Korzystaj z najnowszych funkcji zabezpieczeń interfejsów API i minimalizacji danych w swoich pakietach SDK (tutaj znajdziesz aktualizację z kwietnia 2022 roku).
 • Pomóż klientom zrozumieć, jakie dane użytkownika może zbierać Twój pakiet SDK i dlaczego ich używa. Dzięki temu deweloperzy aplikacji będą mogli umieścić te informacje w powiadomieniach o zbieraniu danych i uzyskaniu zgody użytkowników oraz w polityce prywatności (w stosownych przypadkach).
 • Musisz wdrożyć logikę odczytującą preferencje użytkownika aplikacji zbierane przez dewelopera i zgodną z nimi lub umożliwić deweloperowi dokładne zainicjowanie pakietu SDK zgodnie z tym zdarzeniem dotyczącym zgody użytkownika.
  • Podaj informacje o wykorzystaniu danych w formacie łatwo dostępnym publicznie. Oto opcjonalny format, który może Cię zainteresować do publikowania informacji, ponieważ wielu programistów zna ten format. Przykłady znajdziesz w oświadczeniach związanych z danymi w pakiecie SDK Google Firebase oraz w oświadczeniach dotyczących danych w pakiecie SDK Google AdMob.