Omówienie zgodności urządzeń

Android został zaprojektowany z myślą o działaniu na wielu różnych urządzeniach, takich jak telefony, tablety i telewizory. Szeroka gama urządzeń zapewnia ogromnej liczbie potencjalnych odbiorców Twojej aplikacji. Aby aplikacja mogła odnieść sukces na wszystkich urządzeniach, musi tolerować zmienność funkcji i oferować elastyczny interfejs, który dostosowuje się do różnych konfiguracji ekranu.

Aby zapewnić zgodność urządzeń, Android udostępnia dynamiczną platformę aplikacji, która pozwala udostępnić w plikach statycznych odpowiednie zasoby aplikacji związane z konfiguracją, np. różne układy XML dla różnych rozmiarów ekranów. Android wczytuje odpowiednie zasoby na podstawie bieżącej konfiguracji urządzenia. Biorąc pod uwagę wygląd aplikacji i dodatkowe zasoby, możesz opublikować pojedynczy pakiet aplikacji (APK), który zapewni użytkownikom większą wygodę korzystania z różnych urządzeń.

Jeśli to konieczne, możesz określić wymagania dotyczące funkcji aplikacji oraz określić, na jakich typach urządzeń można ją instalować ze Sklepu Google Play. Z tego dokumentu dowiesz się, jak kontrolować, które urządzenia mają dostęp do Twoich aplikacji, i jak przygotować aplikacje do docierania do właściwych odbiorców.

Co oznacza „zgodność”?

Jeśli chodzi o programowanie na Androida, dostępne są 2 typy zgodności: zgodność urządzeń i aplikacji.

Android to projekt open source, więc każdy producent sprzętu może stworzyć urządzenie z systemem operacyjnym Android. Urządzenie jest jednak „zgodne z Androidem” tylko wtedy, gdy może prawidłowo uruchamiać aplikacje napisane pod kątem środowiska wykonawczego Androida. Szczegóły środowiska wykonawczego Androida są określone w programie zgodności z Androidem. Aby zostało uznane za zgodne, każde urządzenie musi przejść testy Compatibility Test Suite (CTS).

Deweloper aplikacji nie musi martwić się o to, czy Twoje urządzenie jest zgodne z Androidem, bo Sklep Google Play obejmuje tylko urządzenia z Androidem. Jeśli więc użytkownik zainstaluje Twoją aplikację ze Sklepu Google Play, używa urządzenia zgodnego z Androidem.

Musisz jednak zastanowić się, czy Twoja aplikacja jest zgodna z każdą potencjalną konfiguracją urządzenia. Android działa na różnych urządzeniach, więc niektóre funkcje nie są dostępne na wszystkich urządzeniach. Na przykład niektóre urządzenia mogą nie mieć czujnika kompasu. Jeśli główna funkcjonalność aplikacji wymaga czujnika kompasu, jest zgodna tylko z urządzeniami, które ją obsługują.

Kontrolowanie dostępności aplikacji na urządzeniach

Android obsługuje szereg funkcji, z których Twoja aplikacja może korzystać za pomocą interfejsów API platformy. Niektóre funkcje (np. czujnik kompasu) są oparte na sprzęcie, inne (np. widżety) aplikacji są oparte na oprogramowaniu, a inne zależą od wersji platformy. Nie każde urządzenie obsługuje wszystkie funkcje, więc konieczne może być kontrolowanie dostępności aplikacji na urządzeniach w zależności od wymaganych funkcji.

Aby Twoja aplikacja miała jak największą liczbę użytkowników, zadbaj o obsługę jak największej liczby konfiguracji urządzeń za pomocą jednego pliku APK lub pakietu aplikacji na Androida. W większości przypadków można to zrobić, wyłączając funkcje opcjonalne w czasie działania i udostępniając zasoby aplikacji z alternatywami dla różnych konfiguracji, np. różnymi układami na różne rozmiary ekranów. Jeśli to konieczne, możesz ograniczyć dostępność aplikacji w Sklepie Google Play na określonych urządzeniach na podstawie tych cech urządzenia:

Funkcje urządzenia

Aby zarządzać dostępnością aplikacji na podstawie funkcji urządzenia, Android definiuje identyfikatory funkcji wszystkich funkcji sprzętu lub oprogramowania, które mogą nie być dostępne na wszystkich urządzeniach. Na przykład identyfikator funkcji czujnika kompasu to FEATURE_SENSOR_COMPASS, a identyfikator widżetu aplikacji to FEATURE_APP_WIDGETS.

W razie potrzeby możesz zapobiec instalowaniu aplikacji, jeśli ich urządzenia nie zapewniają jej obsługi. Aby to zrobić, zgłoś tę funkcję za pomocą elementu <uses-feature> w pliku manifestu aplikacji.

Jeśli na przykład aplikacja nie działa na urządzeniu bez czujnika kompasu, możesz zadeklarować czujnik kompasu jako wymóg, używając tego tagu manifestu:

<manifest ... >
  <uses-feature android:name="android.hardware.sensor.compass"
         android:required="true" />
  ...
</manifest>

Sklep Google Play porównuje funkcje, których wymaga Twoja aplikacja, z funkcjami dostępnymi na urządzeniach poszczególnych użytkowników, aby określić, czy Twoja aplikacja jest zgodna z danym urządzeniem. Jeśli urządzenie nie ma wszystkich wymaganych funkcji, użytkownik nie będzie mógł jej zainstalować.

Jeśli jednak główna funkcja aplikacji nie wymaga funkcji urządzenia, ustaw atrybut required na "false" i sprawdź tę funkcję w czasie działania. Jeśli funkcja aplikacji nie jest dostępna na obecnym urządzeniu, płynnie rozwiąż problem z jej funkcją. Aby na przykład sprawdzić, czy dana funkcja jest dostępna, wywołaj funkcję hasSystemFeature() w ten sposób:

Kotlin

if (!packageManager.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_SENSOR_COMPASS)) {
  // This device doesn't have a compass. Turn off the compass feature.
  disableCompassFeature()
}

Java

PackageManager pm = getPackageManager();
if (!pm.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_SENSOR_COMPASS)) {
  // This device doesn't have a compass. Turn off the compass feature.
  disableCompassFeature();
}

Informacje o wszystkich filtrach, za pomocą których możesz kontrolować dostępność aplikacji w Sklepie Google Play, znajdziesz w dokumentacji filtrów w Google Play.

Wersja platformy

Poszczególne urządzenia mogą korzystać z różnych wersji platformy Androida, takich jak Android 12 lub Android 13. Każda kolejna wersja platformy często dodaje interfejsy API niedostępne w poprzedniej wersji. Aby wskazać zestaw dostępnych interfejsów API, każda wersja platformy określa poziom interfejsu API. Na przykład Android 12 jest na poziomie API 31, a Android 13 to API 33.

W pliku build.gradle musisz określić wartości minSdkVersion i targetSdkVersion:

Kotlin

android {
  defaultConfig {
    applicationId = "com.example.myapp"

    // Defines the minimum API level required to run the app.
    minSdkVersion(30)

    // Specifies the API level used to test the app.
    targetSdkVersion(33)
    ...
  }
}

Odlotowe

android {
  defaultConfig {
    applicationId 'com.example.myapp'

    // Defines the minimum API level required to run the app.
    minSdkVersion 30

    // Specifies the API level used to test the app.
    targetSdkVersion 33
    ...
  }
}

Więcej informacji o pliku build.gradle znajdziesz w artykule Konfigurowanie kompilacji.

Każda kolejna wersja Androida zapewnia zgodność aplikacji utworzonych przy użyciu interfejsów API z poprzednich wersji platformy. Dzięki temu aplikacja jest zgodna z przyszłymi wersjami Androida, a jednocześnie korzysta z udokumentowanych interfejsów API Androida.

Jeśli jednak Twoja aplikacja korzysta z interfejsów API dodanych w nowszej wersji platformy, ale nie wymaga ich ze względu na główną funkcjonalność, sprawdź ich poziom w środowisku wykonawczym i płynnie dostosuj odpowiednie funkcje, gdy poziom interfejsu API będzie za niski. W tym przypadku ustaw minSdkVersion na najniższą możliwą wartość dla głównej funkcji aplikacji, a potem porównaj wersję bieżącej wersji systemu (SDK_INT) ze stałą kryptonimem w Build.VERSION_CODES, która odpowiada poziomowi interfejsu API, który chcesz sprawdzić, jak w tym przykładzie:

Kotlin

if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
  // Running on something older than API level 11, so disable
  // the drag and drop features that use ClipboardManager APIs.
  disableDragAndDrop()
}

Java

if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
  // Running on something older than API level 11, so disable
  // the drag and drop features that use ClipboardManager APIs.
  disableDragAndDrop();
}

Konfiguracja ekranu

Android działa na urządzeniach różnych rozmiarów, takich jak telefony, tablety i telewizory. Aby kategoryzować urządzenia według typu ekranu, Android określa 2 cechy charakterystyczne dla każdego urządzenia: rozmiar ekranu (fizyczny rozmiar ekranu) i gęstość ekranu (fizyczną gęstość pikseli na ekranie, czyli zwana DPI). Aby uprościć różne konfiguracje, Android uogólnia te warianty w grupy, które ułatwiają kierowanie na nie reklam:

 • Cztery uogólnione rozmiary: mały, normalny, duży i bardzo duży
 • Kilka uogólnionych gęstości: mdpi (średnia), hdpi (wysoka), xhdpi (bardzo wysoka), xxhdpi (bardzo wysoka) i inne

Domyślnie aplikacja jest zgodna ze wszystkimi rozmiarami i gęstością ekranu, ponieważ system w razie potrzeby dostosowuje układ interfejsu użytkownika i zasoby obrazu. Dostarczaj zoptymalizowane obrazy bitmapy dla typowych gęstości ekranu.

Zoptymalizuj wrażenia użytkowników, stosując jak najbardziej elastyczny układ. W przypadku układów z dużymi zmianami konfiguracji, np. pionowych i poziomych lub dużych i małych, warto rozważyć zastosowanie układów alternatywnych, które dostosowują się do mniejszych elementów konfiguracji. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wygodniej korzystać z urządzeń takich jak tablety, telefony i urządzenia składane. Pomaga to też, gdy okna zmieniają rozmiar w trybie wielu okien.

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć alternatywne zasoby na różne ekrany i jak w razie potrzeby ograniczyć wyświetlanie aplikacji do określonych rozmiarów ekranu, przeczytaj przegląd zgodności z ekranami i wskazówki dotyczące jakości aplikacji na duży ekran.

Kontrolowanie dostępności aplikacji z powodów biznesowych

Oprócz ograniczenia dostępności aplikacji ze względu na cechy urządzenia konieczne może być też ograniczenie jej dostępności ze względów biznesowych lub prawnych. W takiej sytuacji Sklep Google Play w Konsoli Play udostępnia opcje filtrowania, które pozwalają kontrolować dostępność aplikacji z powodów innych niż techniczne, np. z języka użytkownika czy z sieci operatora komórkowego.

Filtrowanie pod kątem zgodności technicznej, np. wymaganych komponentów sprzętowych, jest zawsze przeprowadzane na podstawie informacji zawartych w pliku APK lub AAB. Jednak filtrowanie z powodów nietechnicznych, takich jak region geograficzny, jest zawsze obsługiwane w Konsoli Google Play.

Dodatkowe zasoby:

Omówienie zasobów dotyczących aplikacji
Informacje o strukturze aplikacji na Androida w sposób oddzielający jej zasoby od jej kodu, w tym o sposobach udostępniania zasobów alternatywnych dla określonych konfiguracji urządzeń.
Filtry w Google Play
Informacje o różnych sposobach blokowania instalacji aplikacji przez Sklep Google Play na różnych urządzeniach.
Uprawnienia na Androidzie
Jak Android ogranicza dostęp aplikacji do określonych interfejsów API za pomocą systemu uprawnień, który wymaga zgody użytkownika na korzystanie z tych interfejsów API przez aplikację.