Konfigurowanie błyskawicznego dostarczania

Aplikacja błyskawiczna w Google Play umożliwia użytkownikom interakcję z aplikacją bez konieczności instalowania na urządzeniu pakietów APK. Zamiast tego mogą ją sprawdzić, klikając przycisk „Wypróbuj” w Sklepie Google Play lub klikając utworzony przez Ciebie adres URL. Ta forma dostarczania treści ułatwia zwiększanie zaangażowania użytkowników.

Funkcję możesz włączyć natychmiastowo tylko wtedy, gdy włączysz jednocześnie jej podstawowy moduł. Jeśli użytkownik chce wypróbować jeden z modułów funkcji obsługujących aplikacje błyskawiczne, jego urządzenie musi też pobrać jej podstawowy moduł, aby zainstalować wspólny kod i zasoby. Pamiętaj, że aby można było korzystać z aplikacji błyskawicznej w Google Play, pobieranie modułu podstawowego i funkcji musi spełniać kilka kryteriów:

Jeśli utworzysz moduł funkcji obsługujący aplikacje błyskawiczne przy użyciu Androida Studio 3.5 lub nowszego, zgodnie z opisem w tej sekcji, IDE automatycznie włączy dla Ciebie zarówno moduł podstawowy, jak i moduł funkcji. W tym celu umieść w pliku manifestu każdego modułu:

<manifest xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
  ... >
  <dist:module dist:instant="true" />
  ...

Podczas pobierania i instalowania aplikacji moduły funkcji z obsługą błyskawiczną są automatycznie pobierane i instalowane razem z podstawowym plikiem APK aplikacji. Dlatego IDE zawiera też w module funkcji błyskawicznych te elementy.

  <dist:module ...>
    <dist:delivery>
      <dist:install-time />
    </dist:delivery>
  </dist:module>

Oznacza to, że gdy skonfigurujesz dist:instant="true", nie możesz też uwzględnić elementu <dist:on-demand />. Moduły obsługujące aplikacje błyskawiczne możesz jednak zamawiać na żądanie w aplikacji błyskawicznej, korzystając z biblioteki Play Feature Delivery.

Konfigurowanie nowego modułu na potrzeby błyskawicznego przesyłania

Aby dodać moduł funkcji obsługujący aplikacje błyskawiczne do projektu aplikacji za pomocą Android Studio, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz projekt aplikacji w IDE, jeśli nie został jeszcze otwarty.
 2. Na pasku menu wybierz File > New > New Module (Plik > Nowy moduł > Nowy moduł).
 3. W oknie Create New Module (Utwórz nowy moduł) wybierz Instant Dynamic Feature Module i kliknij Dalej.
 4. W sekcji Skonfiguruj nowy moduł wykonaj te czynności:

  1. Wybierz z menu moduł aplikacji podstawowej dla projektu aplikacji.
  2. Wypełnij pole Nazwa modułu. IDE używa tej nazwy do identyfikowania modułu jako podprojektu Gradle w pliku ustawień Gradle. Gdy tworzysz pakiet aplikacji, Gradle używa ostatniego elementu nazwy podprojektu, aby wstrzyknąć atrybut <manifest split> w pliku manifestu modułu funkcji.
  3. Podaj nazwę pakietu modułu. Domyślnie Android Studio sugeruje nazwę pakietu, która łączy nazwę pakietu głównego modułu podstawowego z nazwą modułu określoną w poprzednim kroku.
  4. Wybierz Minimalny poziom interfejsu API, który ma obsługiwać moduł. Ta wartość powinna być zgodna z wartością modułu podstawowego.
  5. Określ Tytuł modułu za pomocą maksymalnie 50 znaków. Platforma używa tego tytułu, aby zidentyfikować moduł dla użytkowników. Z tego powodu podstawowy moduł aplikacji musi zawierać tytuł modułu jako zasób w postaci ciągu, który można przetłumaczyć. Podczas tworzenia modułu za pomocą Android Studio IDE dodaje ciąg znaków do modułu podstawowego i wstrzykuje ten wpis w pliku manifestu modułu funkcji:

   <dist:module
     ...
     dist:title="@string/feature_title">
   </dist:module>
   
  6. Zaznacz pole Łączenie, jeśli chcesz, aby ten moduł był dostępny na urządzeniach z Androidem 4.4 (poziom interfejsu API 20) lub starszym i zawarty w wielu plikach APK. Android Studio wstawia te elementy do pliku manifestu modułu, aby odzwierciedlić Twój wybór.

   <dist:module>
     <dist:fusing dist:include="true" />
   </dist:module>
   
 5. Kliknij Zakończ.

Gdy Android Studio utworzy moduł, samodzielnie sprawdź jego zawartość w panelu Projekt (z paska menu wybierz Widok > Okna narzędzi > Projekt). Domyślny kod, zasoby i organizacja powinny być takie same jak w standardowym module aplikacji.

Po zaimplementowaniu funkcji, którą chcesz pobrać na żądanie, dowiedz się, jak poprosić o nią, korzystając z biblioteki Play Feature Delivery.

Wdrażanie aplikacji

Podczas tworzenia aplikacji z obsługą modułów funkcji możesz wdrożyć ją na połączonym urządzeniu w normalny sposób, wybierając Uruchom > Uruchom na pasku menu (lub klikając Uruchom na pasku narzędzi).

Jeśli projekt aplikacji zawiera co najmniej 1 moduł funkcji, możesz wybrać funkcje do uwzględnienia przy wdrażaniu aplikacji, modyfikując istniejącą konfigurację uruchamiania/debugowania w ten sposób:

 1. Na pasku menu kliknij Uruchom > Edytuj konfiguracje.
 2. W panelu po lewej stronie okna Uruchamianie/debugowanie konfiguracji wybierz odpowiednią konfigurację aplikacji na Androida.
 3. W sekcji Dynamic features to deploy (Funkcje dynamiczne do wdrożenia) na karcie General (Ogólne) zaznacz pole obok każdego modułu funkcji, który chcesz uwzględnić podczas wdrażania aplikacji.
 4. Kliknij OK.

Domyślnie Android Studio nie wdraża modułów z obsługą wersji błyskawicznej w formie aplikacji błyskawicznej ani nie korzysta z pakietów aplikacji do wdrażania aplikacji. Zamiast tego IDE tworzy i instaluje na Twoim urządzeniu pliki APK zoptymalizowane pod kątem szybkości wdrażania, a nie rozmiar pliku APK. Aby zamiast tego skonfigurować Android Studio do kompilowania i wdrażania plików APK i aplikacji błyskawicznych z pakietu aplikacji, zmień konfigurację uruchamiania/debugowania.