Công cụ và dịch vụ hỗ trợ bổ sung

Các công cụ và tài nguyên sau đây sẽ giúp bạn khai thác tối đa API Tính toàn vẹn của Play trong chiến lược chống hành vi sử dụng sai mục đích.

Theo dõi trạng thái của API Tính toàn vẹn của Play

Trang tổng quan về trạng thái của Play cho thấy thông tin trạng thái của API Tính toàn vẹn của Play. Thông tin sẽ được đăng về trạng thái dịch vụ, bao gồm mọi sự cố gián đoạn và ngừng dịch vụ. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề không được nêu trên trang đó, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhà phát triển của Google Play.

Kiểm thử nhiều loại phản hồi của API Tính toàn vẹn của Play với ứng dụng

Bạn có thể tạo các bài kiểm thử để đánh giá cách API Tính toàn vẹn của Play tương tác với ứng dụng. Đối với các địa chỉ email mà bạn chỉ định, bạn có thể quyết định xem những địa chỉ này sẽ nhận được phản hồi nào về tính toàn vẹn trong ứng dụng từ máy chủ của Google Play. Điều này cho phép bạn kiểm thử xem ứng dụng phản ứng như thế nào với tất cả phản hồi có thể có.

Bạn có thể thiết lập hoạt động kiểm thử trong Play Console. Trong phần Phát hành của trình đơn bên trái, hãy chuyển đến phần Tính toàn vẹn của ứng dụng. Bên cạnh API Tính toàn vẹn của Play, hãy nhấp vào Cài đặt và tìm Kiểm thử để bắt đầu. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Play Console.

Lưu ý: đối với các phản hồi kiểm thử, trường testingDetails bổ sung sẽ xuất hiện trong tải trọng trả về.

testingDetails: {
  isTestingResponse: true
}

Kiểm tra kết quả về tính toàn vẹn của thiết bị từ bất kỳ thiết bị nào

Nếu cần xác minh kết quả về tính toàn vẹn mà API Tính toàn vẹn của Play trả về cho ứng dụng của bạn trên một thiết bị cụ thể (ví dụ: khi gỡ lỗi hoặc khắc phục sự cố do người dùng báo cáo), thì bạn có thể dùng ứng dụng Cửa hàng Play để tạo kết quả API Tính toàn vẹn của Play cho thiết bị đó.

Trước tiên, hãy bật các tuỳ chọn cho nhà phát triển của Cửa hàng Play trên thiết bị. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ rồi nhấn vào Cài đặt. Mở trình đơn Giới thiệu rồi nhấn 7 lần vào hàng có nhãn Phiên bản Cửa hàng Play để mở chế độ nhà phát triển.

Sau đó, để tạo kết quả từ thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Play. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ rồi nhấn vào Cài đặt. Mở trình đơn Chung rồi nhấn vào Tuỳ chọn cho nhà phát triển. Trong phần cài đặt Tính toàn vẹn của Play, hãy nhấn vào Kiểm tra tính toàn vẹn để tạo kết quả.

Cân nhắc giải pháp toàn diện để chống gian lận cho doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp toàn diện để quản lý bot và gian lận có thể mua reCAPTCHA Enterprise cho thiết bị di động. Trong dịch vụ này có SDK dành cho Android cung cấp điểm số về rủi ro gian lận cho nhà phát triển. reCAPTCHA Enterprise sẽ tự động nhận các tín hiệu của API Tính toàn vẹn của Play, đồng thời kết hợp các tín hiệu này với mạng reCAPTCHA và các tín hiệu của ứng dụng để cung cấp cho khách hàng một giải pháp quản lý gian lận độc đáo, thầm lặng nhưng vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, giải pháp này còn có thể bảo vệ các ứng dụng Android khi không có API Tính toàn vẹn của Play.

Yêu cầu hỗ trợ

Để báo cáo kết quả không mong muốn về API Tính toàn vẹn của Play, vui lòng gửi vấn đề cùng với tất cả thông tin được yêu cầu.

Để đặt câu hỏi hoặc đưa ra ý kiến phản hồi về API Tính toàn vẹn của Play, bạn có thể:

  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhà phát triển của Google Play ngay trong Play Console.
  • Hoàn thành biểu mẫu này trong Trung tâm trợ giúp của Play Console.

Nếu bạn đề nghị tăng số lượng yêu cầu mà ứng dụng thực hiện hằng ngày, quá trình này có thể cần tới một tuần. Bạn nên theo dõi mức sử dụng API Tính toàn vẹn của Play trong Google Play Console hoặc trong Google Cloud Console. Tại đây, bạn cũng có thể thiết lập cảnh báo hạn mức để tránh bị gián đoạn dịch vụ.