Google Play Games đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai.

Ghi chú phát hành SDK đầu vào

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Google Play Games dành cho máy tính – SDK đầu vào

2022-6-14

  • Phiên bản thử nghiệm công khai đầu tiên của SDK đầu vào.