Đăng nhập, lưu trò chơi và làm nhiều việc khác với Dịch vụ trò chơi của Play

SDK Play Games cung cấp dịch vụ trò chơi của Google Play đa nền tảng cho phép bạn dễ dàng tích hợp các tính năng trò chơi phổ biến như thành tích, bảng xếp hạng và Trò chơi đã lưu vào trò chơi dành cho máy tính bảng và thiết bị di động.

Bắt đầu sử dụng dịch vụ trò chơi của Play.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu sau: