Phát triển trò chơi trong Microsoft Visual Studio

Android Game Development Extension (AGDE) dành cho Visual Studio cho phép bạn coi Android là nền tảng mục tiêu cho các dự án Visual Studio. AGDE hỗ trợ đầy đủ các hoạt động phát triển: quản lý dự án, xây dựng, gỡ lỗi và phân tích.

AGDE là công cụ phù hợp nhất nếu bạn đang phát triển chủ yếu trên Windows và sử dụng Microsoft Visual Studio để viết mã C hoặc C++. Nếu bạn đang viết mã C hoặc C++ bằng công cụ khác, hãy sử dụng Android Studio để phát triển cho Android.

AGDE là một phần của Android Game Development Kit. Android Game Development Kit bao gồm các thư viện và công cụ hỗ trợ tạo ra những trò chơi tuyệt vời trên Android. Thư viện trong Android Game Development Kit tương thích với các dự án AGDE. Các công cụ như Android Graphics Inspector (Trình kiểm tra đồ hoạ Android) có thể giúp bạn điều chỉnh trò chơi để đạt được hiệu suất tối ưu.

Coi Android là nền tảng mục tiêu trong Visual Studio

AGDE bổ sung Android làm nền tảng mục tiêu cho Visual Studio. Điều này cho phép các dự án trò chơi Visual Studio đa nền tảng hiện có nhanh chóng tích hợp Android làm nền tảng mới. Tính năng IntelliSense trong Visual Studio tương thích với AGDE. Tất cả cấu trúc CPU Android hiện có đều được hỗ trợ: cả ARM và Intel ở phiên bản 32 bit và 64 bit.

Xây dựng trong Visual Studio

AGDE tích hợp với MSBuild để biên dịch và liên kết mã C++ cho Android. Android NDK được dùng để cung cấp trình biên dịch và tạo chuỗi công cụ. Đối với các nhà phát triển có phần phụ thuộc cụ thể, AGDE tương thích với nhiều phiên bản NDK. Chế độ cài đặt xây dựng dự án được định cấu hình bằng hệ thống thuộc tính Visual Studio tiêu chuẩn. AGDE tương thích với Incredibuild, cho phép các nhà phát triển sử dụng cơ sở hạ tầng xây dựng phân tán hiện có để đẩy nhanh thời gian xây dựng khi biên dịch cho Android.

Gỡ lỗi trong Visual Studio

AGDE hỗ trợ triển khai, chạy và gỡ lỗi bằng cả trình mô phỏng và thiết bị thực tế. Bạn cũng có thể gắn trình gỡ lỗi vào một quy trình đang chạy. AGDE kết nối với LLDB để hỗ trợ gỡ lỗi. Với AGDE, các phiên gỡ lỗi sẽ chạy trong Vision Studio thông qua giao diện tiêu chuẩn dành cho các điểm ngắt, hoạt động truy vết và kiểm tra biến. Các tính năng bổ sung bao gồm các chế độ xem Bộ nhớ, chế độ xem Đăng ký và tháo rời mã gốc. Chức năng LLDB shell có trong Cửa sổ Command (Lệnh) của Visual Studio. Các nhà phát triển sử dụng phiên bản Unreal Engine 4.26.1 trở lên có thể sử dụng AGDE để gỡ lỗi trên Android.

Phân tích từ Visual Studio

AGDE tích hợp với một phiên bản Trình phân tích Android Studio độc lập. Bạn có thể khởi chạy trình phân tích này từ Visual Studio và gắn vào một phiên trò chơi đang chạy. Trình phân tích Android Studio hiển thị số liệu thống kê về việc sử dụng theo thời gian thực cho CPU, bộ nhớ, mạng và năng lượng.

Yêu cầu

AGDE đòi hỏi một máy tính Intel hoặc AMD chạy Microsoft Windows có cài đặt phần mềm sau:

  • SDK .NET Core 2.2
  • Android Studio phiên bản 3.5 trở lên
  • Vision Studio 2017 (15.4.0 trở lên) hoặc Vision Studio 2019 (16.0.0 trở lên)

Thông tin khác

(Đường liên kết để tải xuống) (Đường liên kết đến nội dung hướng dẫn về AGDE)