Nền tảng và các chính sách của chúng tôi liên tục phát triển để cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo ra một hệ sinh thái an toàn hơn. Trang này cập nhật thông tin mới nhất về những chính sách đó, bao gồm cả các thay đổi mà bạn có thể phải thực hiện. Cảm ơn bạn đã luôn cập nhật ứng dụng và trò chơi cho phù hợp.

Lịch trình

Ngày Nội dung cập nhật về chính sách
Tháng 7/2023 Ứng dụng phải tuân thủ nội dung cập nhật trong Chính sách về quyền thông báo chính xác.
Tháng 8/2023

Ứng dụng phải tuân thủ chính sách về API mục tiêu (ứng dụng phải nhắm đến API cấp 31 trở lên để được tiếp tục xuất hiện và API cấp 33 nếu gửi mới).

Các ứng dụng mới phải dùng Thư viện Play Billing 5 trở lên.

Những nhà phát triển cung cấp hệ thống thanh toán thay thế ở Hàn Quốc phải dùng API hệ thống thanh toán thay thế. Trước thời hạn, bạn có thể yêu cầu gia hạn nếu muốn.

Ứng dụng phải tuân thủ Chính sách về hành vi sử dụng sai trái thiết bị và mạng đối với quyền sử dụng dịch vụ trên nền trước.

Tháng 11/2023 Bản cập nhật ứng dụng phải dùng Thư viện Play Billing 5 trở lên.
Tháng 12/2023 Ứng dụng phải tuân thủ nội dung cập nhật trong Chính sách về xoá dữ liệu người dùng – tài khoản.
Tháng 1/2024

Chuyển đổi từ API Chứng thực SafetyNet sang API Tính toàn vẹn của Play. Thời hạn vào tháng 6/2023 được kéo dài đến tháng 1/2024.

Các ứng dụng mới phải dùng API monetization.subscriptions để quản lý danh mục gói thuê bao.

Tháng 5/2024 Tất cả các ứng dụng phải dùng API monetization.subscriptions để quản lý danh mục gói thuê bao.
Tháng 1/2025 Chứng thực SafetyNet sẽ bị tắt. Thời hạn vào tháng 6/2024 được kéo dài đến tháng 1/2025.

Các thay đổi nổi bật

Chúng tôi đang cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến Các yêu cầu mở rộng của Play Console, Dịch vụ tài chính cho nội dung dựa trên chuỗi khối (blockchain) và nhiều nội dung khác. Thời hạn bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, mặc dù một số chính sách có thời gian gia hạn dài hơn.

Các mốc thời hạn đã qua

Chúng tôi đang cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến Dữ liệu người dùng, bao gồm việc xoá tài khoản, hành vi sử dụng sai trái thiết bị và mạng cũng như nhiều nội dung khác. Thời hạn bắt đầu từ ngày 5 tháng 4, mặc dù một số chính sách có thời gian gia hạn dài hơn.