Nền tảng và các chính sách của chúng tôi liên tục phát triển để cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo ra một hệ sinh thái an toàn hơn. Trang này cập nhật thông tin mới nhất về những chính sách đó, bao gồm cả các thay đổi mà bạn có thể phải thực hiện. Cảm ơn bạn đã luôn cập nhật ứng dụng và trò chơi cho phù hợp.

Tiến trình

Ngày Nội dung cập nhật về chính sách
Tháng 8 năm 2024

Những nhà phát triển cung cấp các dịch vụ sau đây sẽ cần phải đăng ký với tư cách là một Tổ chức: sản phẩm và dịch vụ tài chính, y tế, VPN và chính phủ. Chính sách này sẽ có hiệu lực đối với các nhà phát triển mới kể từ ngày 31 tháng 8.

Tháng 10/2024

Các ứng dụng chỉ có thể truy cập vào những ảnh và video liên quan trực tiếp đến chức năng của ứng dụng. Nếu không, các ứng dụng sẽ được yêu cầu dùng một công cụ chọn của hệ thống, chẳng hạn như công cụ chọn ảnh của Android.

Tháng 1 năm 2025

Chứng thực SafetyNet sẽ bị tắt. Thời hạn vào tháng 6/2024 được kéo dài đến tháng 1/2025.

Chúng tôi sẽ ra mắt một chính sách về Tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em, qua đó yêu cầu các ứng dụng Mạng xã hội và Hẹn hò phải tuân theo tiêu chuẩn riêng và tự xác nhận tuân thủ trên Play Console trước khi xuất bản.

Các thay đổi nổi bật

Chúng tôi đang cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em, ứng dụng sức khoẻ cũng như nội dung truyền thông bị bóp méo.

Các mốc thời hạn đã qua

Chúng tôi đang cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến Hành vi sử dụng sai trái thiết bị và mạng, Nội dung và dịch vụ về sức khoẻ, Quyền truy cập vào ảnh và video cũng như nội dung do AI tạo.