Tải về hình ảnh của thiết bị hoặc trình mô phỏng

Bạn có thể tải Hộp cát về quyền riêng tư trên Android theo một trong các cách sau:

Tải về hình ảnh thiết bị

Hộp cát về quyền riêng tư trên hình ảnh hệ thống Xem trước nhà phát triển Android có sẵn cho các thiết bị Google Pixel sau:

 • Pixel 6
 • Pixel 6 Pro
 • Pixel 5
 • Pixel 5a 5G
 • Pixel 4
 • Pixel 4a

Bạn có thể tải Hộp cát về quyền riêng tư trên hình ảnh hệ thống Android và tìm hiểu cách cài đặt Hộp cát này vào thiết bị của mình từ phần tải về trên Pixel sau này trên trang này.

Thiết lập thiết bị mô phỏng Android

Để thiết lập một thiết bị được mô phỏng Android chạy Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy làm như sau:

 1. Cài đặt bản dựng ổn định mới nhất cho Android Studio.
 2. Trong Android Studio, hãy chuyển đến mục Công cụ > Trình quản lý SDK.
 3. Trong thẻ Công cụ SDK, hãy chọn phiên bản mới nhất của Trình mô phỏng Android , rồi nhấp vào OK. Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất nếu bạn chưa cài đặt phiên bản mới nhất.
 4. Chuyển đến Công cụ > Trình quản lý thiết bị, làm theo hướng dẫn trên trang xuất hiện, và chọn Tạo thiết bị.

  Hình ảnh hộp cát về quyền riêng tư trên hình ảnh hệ thống mô phỏng Android yêu cầu định nghĩa thiết bị là "Cửa hàng Play". Chọn một tùy chọn từ danh sách định nghĩa thiết bị, ví dụ: Pixel 4.

 5. Nếu bạn chưa cài đặt Hình ảnh hộp cát về quyền riêng tư trên hình ảnh hệ thống Android phù hợp với định nghĩa thiết bị, hãy nhấp vàoTải xuống bên cạnh "TiramisuPrivacySandbox"Tên bản phát hành để tải.

 6. Quay lại danh sách thiết bị ảo trong Trình quản lý thiết bị rồi chọn thao tác Chạy AVD này cho Hộp cát về quyền riêng tư của bạn trên thiết bị ảo Android để bắt đầu.

Tệp đã tải xuống cho Google Pixel

Phần này giúp bạn tải Hộp cát về quyền riêng tư xuống và chạy hình ảnh hệ thống Android trên thiết bị.

Tải về hình ảnh thiết bị về trạng thái ban đầu

Hãy xem bảng sau để tải hình ảnh hệ thống cho thiết bị thử nghiệm của bạn xuống:

Thiết bị Tải đường liên kết xuống và tổng kiểm tra SHA-256
Pixel 6
cb68db3407fce1b784ee3fda41996319fae37c45588b9d81a1b36f5473373d6d
Pixel 6 Pro
87e115a12601000f16d639a3afd4defd20fb11888952162b6d9fbf1ce35da1bb
Pixel 5
609beaadd07576e74125c58479991eb5ce3e1821b1df25cdae4cc3543a5b6a0f
Pixel 5a
71b7cb56342d1fe9c967db824781793a9d2dd7b8ace5222afe82430b1aa08746
Pixel 4
2b17a97b7560924150445d9d5a4c37402a629d5636119be251c237d7d789711d
Pixel 4a
7e0c6437ec331de863a678559c1631c51089a08c0dff212b41bcef6b4b4b6043

Lưu hình ảnh đã tải xuống vào thiết bị của bạn

Sau khi bạn sao lưu dữ liệu thiết bị và tải hình ảnh hệ thống xuống cho thiết bị của mình, hãy lưu hình ảnh đó lên thiết bị của bạn.

Gỡ cài đặt phiên bản xem trước khỏi thiết bị

Bạn có thể chọn gỡ cài đặt phiên bản xem trước bất cứ lúc nào. Để thực hiện việc này, hãy hoàn tất một trong các bước sau:

Download Privacy Sandbox on Android factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Bằng việc nhấp để chấp nhận, bạn đồng ý với những điều sau: Tất cả mục đích sử dụng SDK phiên bản phát triển này sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận cấp phép bộ phát triển phần mềm Android (có tại https://developer.android.com/studio/terms và Google có thể cập nhật hoặc thay đổi URL đó tùy từng thời điểm), URL này sẽ chấm dứt khi Google đưa ra phiên bản phát hành cuối cùng. Thử nghiệm và phản hồi của bạn là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và bằng cách sử dụng SDK, bạn xác nhận rằng (i) việc triển khai một số tính năng vẫn đang trong quá trình phát triển, (ii) bạn không nên dựa vào SDK có đầy đủ chức năng của bản phát hành ổn định ; (iii) bạn đồng ý không phân phối hoặc vận chuyển công khai bất kỳ ứng dụng nào sử dụng SDK này vì SDK này sẽ không được hỗ trợ nữa sau khi SDK Android chính thức được phát hành; và (iv) bạn đồng ý rằng Google có thể phân phối các thành phần của SDK tới các thiết bị của bạn thông qua tính năng tự động cập nhật (OTA hoặc phương thức khác, trong từng trường hợp do Google xác định). KHÔNG CÓ GIỚI HẠN SỐ 10 TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP BỘ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ANDROID, BẠN HIỂU RẰNG PHIÊN BẢN PHÁT TRIỂN CỦA SDK KHÔNG PHẢI BẢN PHÁT HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI, KHIẾM KHUYẾT VÀ RỦI RO BẢO MẬT CÓ THỂ GÂY RA THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ, BAO GỒM CẢ MẤT QUYỀN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HOÀN TOÀN, KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC.
Download Privacy Sandbox on Android factory system image

oriole-tra4.220623.006-factory-cb68db34.zip

Download Privacy Sandbox on Android factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Bằng việc nhấp để chấp nhận, bạn đồng ý với những điều sau: Tất cả mục đích sử dụng SDK phiên bản phát triển này sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận cấp phép bộ phát triển phần mềm Android (có tại https://developer.android.com/studio/terms và Google có thể cập nhật hoặc thay đổi URL đó tùy từng thời điểm), URL này sẽ chấm dứt khi Google đưa ra phiên bản phát hành cuối cùng. Thử nghiệm và phản hồi của bạn là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và bằng cách sử dụng SDK, bạn xác nhận rằng (i) việc triển khai một số tính năng vẫn đang trong quá trình phát triển, (ii) bạn không nên dựa vào SDK có đầy đủ chức năng của bản phát hành ổn định ; (iii) bạn đồng ý không phân phối hoặc vận chuyển công khai bất kỳ ứng dụng nào sử dụng SDK này vì SDK này sẽ không được hỗ trợ nữa sau khi SDK Android chính thức được phát hành; và (iv) bạn đồng ý rằng Google có thể phân phối các thành phần của SDK tới các thiết bị của bạn thông qua tính năng tự động cập nhật (OTA hoặc phương thức khác, trong từng trường hợp do Google xác định). KHÔNG CÓ GIỚI HẠN SỐ 10 TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP BỘ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ANDROID, BẠN HIỂU RẰNG PHIÊN BẢN PHÁT TRIỂN CỦA SDK KHÔNG PHẢI BẢN PHÁT HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI, KHIẾM KHUYẾT VÀ RỦI RO BẢO MẬT CÓ THỂ GÂY RA THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ, BAO GỒM CẢ MẤT QUYỀN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HOÀN TOÀN, KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC.
Download Privacy Sandbox on Android factory system image

raven-tra4.220623.006-factory-87e115a1.zip

Download Privacy Sandbox on Android factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Bằng việc nhấp để chấp nhận, bạn đồng ý với những điều sau: Tất cả mục đích sử dụng SDK phiên bản phát triển này sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận cấp phép bộ phát triển phần mềm Android (có tại https://developer.android.com/studio/terms và Google có thể cập nhật hoặc thay đổi URL đó tùy từng thời điểm), URL này sẽ chấm dứt khi Google đưa ra phiên bản phát hành cuối cùng. Thử nghiệm và phản hồi của bạn là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và bằng cách sử dụng SDK, bạn xác nhận rằng (i) việc triển khai một số tính năng vẫn đang trong quá trình phát triển, (ii) bạn không nên dựa vào SDK có đầy đủ chức năng của bản phát hành ổn định ; (iii) bạn đồng ý không phân phối hoặc vận chuyển công khai bất kỳ ứng dụng nào sử dụng SDK này vì SDK này sẽ không được hỗ trợ nữa sau khi SDK Android chính thức được phát hành; và (iv) bạn đồng ý rằng Google có thể phân phối các thành phần của SDK tới các thiết bị của bạn thông qua tính năng tự động cập nhật (OTA hoặc phương thức khác, trong từng trường hợp do Google xác định). KHÔNG CÓ GIỚI HẠN SỐ 10 TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP BỘ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ANDROID, BẠN HIỂU RẰNG PHIÊN BẢN PHÁT TRIỂN CỦA SDK KHÔNG PHẢI BẢN PHÁT HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI, KHIẾM KHUYẾT VÀ RỦI RO BẢO MẬT CÓ THỂ GÂY RA THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ, BAO GỒM CẢ MẤT QUYỀN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HOÀN TOÀN, KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC.
Download Privacy Sandbox on Android factory system image

redfin-tra4.220623.006-factory-609beaad.zip

Download Privacy Sandbox on Android factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Bằng việc nhấp để chấp nhận, bạn đồng ý với những điều sau: Tất cả mục đích sử dụng SDK phiên bản phát triển này sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận cấp phép bộ phát triển phần mềm Android (có tại https://developer.android.com/studio/terms và Google có thể cập nhật hoặc thay đổi URL đó tùy từng thời điểm), URL này sẽ chấm dứt khi Google đưa ra phiên bản phát hành cuối cùng. Thử nghiệm và phản hồi của bạn là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và bằng cách sử dụng SDK, bạn xác nhận rằng (i) việc triển khai một số tính năng vẫn đang trong quá trình phát triển, (ii) bạn không nên dựa vào SDK có đầy đủ chức năng của bản phát hành ổn định ; (iii) bạn đồng ý không phân phối hoặc vận chuyển công khai bất kỳ ứng dụng nào sử dụng SDK này vì SDK này sẽ không được hỗ trợ nữa sau khi SDK Android chính thức được phát hành; và (iv) bạn đồng ý rằng Google có thể phân phối các thành phần của SDK tới các thiết bị của bạn thông qua tính năng tự động cập nhật (OTA hoặc phương thức khác, trong từng trường hợp do Google xác định). KHÔNG CÓ GIỚI HẠN SỐ 10 TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP BỘ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ANDROID, BẠN HIỂU RẰNG PHIÊN BẢN PHÁT TRIỂN CỦA SDK KHÔNG PHẢI BẢN PHÁT HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI, KHIẾM KHUYẾT VÀ RỦI RO BẢO MẬT CÓ THỂ GÂY RA THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ, BAO GỒM CẢ MẤT QUYỀN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HOÀN TOÀN, KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC.
Download Privacy Sandbox on Android factory system image

barbet-tra4.220623.006-factory-71b7cb56.zip

Download Privacy Sandbox on Android factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Bằng việc nhấp để chấp nhận, bạn đồng ý với những điều sau: Tất cả mục đích sử dụng SDK phiên bản phát triển này sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận cấp phép bộ phát triển phần mềm Android (có tại https://developer.android.com/studio/terms và Google có thể cập nhật hoặc thay đổi URL đó tùy từng thời điểm), URL này sẽ chấm dứt khi Google đưa ra phiên bản phát hành cuối cùng. Thử nghiệm và phản hồi của bạn là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và bằng cách sử dụng SDK, bạn xác nhận rằng (i) việc triển khai một số tính năng vẫn đang trong quá trình phát triển, (ii) bạn không nên dựa vào SDK có đầy đủ chức năng của bản phát hành ổn định ; (iii) bạn đồng ý không phân phối hoặc vận chuyển công khai bất kỳ ứng dụng nào sử dụng SDK này vì SDK này sẽ không được hỗ trợ nữa sau khi SDK Android chính thức được phát hành; và (iv) bạn đồng ý rằng Google có thể phân phối các thành phần của SDK tới các thiết bị của bạn thông qua tính năng tự động cập nhật (OTA hoặc phương thức khác, trong từng trường hợp do Google xác định). KHÔNG CÓ GIỚI HẠN SỐ 10 TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP BỘ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ANDROID, BẠN HIỂU RẰNG PHIÊN BẢN PHÁT TRIỂN CỦA SDK KHÔNG PHẢI BẢN PHÁT HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI, KHIẾM KHUYẾT VÀ RỦI RO BẢO MẬT CÓ THỂ GÂY RA THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ, BAO GỒM CẢ MẤT QUYỀN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HOÀN TOÀN, KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC.
Download Privacy Sandbox on Android factory system image

flame-tra4.220623.006-factory-2b17a97b.zip

Download Privacy Sandbox on Android factory system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Bằng việc nhấp để chấp nhận, bạn đồng ý với những điều sau: Tất cả mục đích sử dụng SDK phiên bản phát triển này sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận cấp phép bộ phát triển phần mềm Android (có tại https://developer.android.com/studio/terms và Google có thể cập nhật hoặc thay đổi URL đó tùy từng thời điểm), URL này sẽ chấm dứt khi Google đưa ra phiên bản phát hành cuối cùng. Thử nghiệm và phản hồi của bạn là một phần quan trọng trong quá trình phát triển và bằng cách sử dụng SDK, bạn xác nhận rằng (i) việc triển khai một số tính năng vẫn đang trong quá trình phát triển, (ii) bạn không nên dựa vào SDK có đầy đủ chức năng của bản phát hành ổn định ; (iii) bạn đồng ý không phân phối hoặc vận chuyển công khai bất kỳ ứng dụng nào sử dụng SDK này vì SDK này sẽ không được hỗ trợ nữa sau khi SDK Android chính thức được phát hành; và (iv) bạn đồng ý rằng Google có thể phân phối các thành phần của SDK tới các thiết bị của bạn thông qua tính năng tự động cập nhật (OTA hoặc phương thức khác, trong từng trường hợp do Google xác định). KHÔNG CÓ GIỚI HẠN SỐ 10 TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP BỘ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ANDROID, BẠN HIỂU RẰNG PHIÊN BẢN PHÁT TRIỂN CỦA SDK KHÔNG PHẢI BẢN PHÁT HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI, KHIẾM KHUYẾT VÀ RỦI RO BẢO MẬT CÓ THỂ GÂY RA THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ, BAO GỒM CẢ MẤT QUYỀN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HOÀN TOÀN, KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC.
Download Privacy Sandbox on Android factory system image

sunfish-tra4.220623.006-factory-7e0c6437.zip