Khoá truy cập trên Android và các nền tảng khác

Bắt đầu sử dụng khoá truy cập để xây dựng trải nghiệm xác thực một cách an toàn và thân thiện với người dùng.

 

Tìm hiểu về khoá truy cập trong 4 phút

Video

Hãy tìm hiểu thêm về khoá truy cập để giúp người dùng có trải nghiệm trực tuyến dễ dàng và an toàn hơn!

Cách giảm sự phụ thuộc vào mật khẩu trong các ứng dụng Android bằng sự hỗ trợ của khoá truy cập

Video

Dùng khoá truy cập và API Trình quản lý thông tin xác thực của Android để xác thực một cách an toàn, liền mạch trên Android.

Cung cấp phương thức xác thực liền mạch cho ứng dụng của bạn bằng khoá truy cập thông qua API Trình quản lý thông tin xác thực

Tìm hiểu về cách triển khai khoá truy cập bằng API Trình quản lý thông tin xác thực.

Tích hợp API Trình quản lý thông tin xác thực trong ứng dụng Android

Lớp học mã

Tìm hiểu cách đơn giản hoá quy trình xác thực bằng cách sử dụng API Trình quản lý thông tin xác thực trong ứng dụng Android

Hướng dẫn về trải nghiệm người dùng để xác thực người dùng bằng khoá truy cập

Bài viết

Ra mắt khoá truy cập vào đúng thời điểm để giúp người dùng duy trì tương tác và sử dụng phương thức đăng nhập mới này.

Triển khai Khoá truy cập và Liên kết danh tính trên các nền tảng khác nhau

Video Không bắt buộc

Phiên này sẽ trình bày chi tiết về các lợi ích của khoá truy cập, cách dùng khoá truy cập để thực hiện quy trình xác thực đơn giản và cách cải tiến ngăn xếp danh tính để sử dụng công nghệ mới này.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho lộ trình Khoá truy cập.