Dùng coroutine trong các trường hợp sử dụng phổ biến của Android

Tìm hiểu cách dùng coroutine để đơn giản hóa việc quản lý tác vụ nền trong các trường hợp sử dụng phổ biến, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi mạng và truy cập dữ liệu cục bộ.

 

Dùng coroutine của Kotlin trong các ứng dụng Android

Lớp học mã

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất để tích hợp coroutine vào giao diện người dùng của ứng dụng, cũng như với Room, Retrofit và WorkManager.

Tạo luồng trong CoroutineWorker

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách sử dụng WorkManager với coroutine để lên lịch các tác vụ không đồng bộ, chạy ngay cả khi ứng dụng thoát hoặc thiết bị khởi động lại.

Truy cập dữ liệu bằng đối tượng truy cập dữ liệu Room

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu cách thêm từ khóa Kotlin tạm ngưng vào phương thức DAO để khiến chúng không đồng bộ khi sử dụng chức năng coroutine trong Kotlin.

Android Room có chế độ View-Kotlin

Lớp học mã

Tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng nhận và lưu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Bộ thành phần cấu trúc Android với coroutine.

Bài kiểm tra về việc sử dụng coroutine trong các trường hợp sử dụng phổ biến của Android

Kiểm tra kiến thức của bạn về coroutine của Kotlin và nhận huy hiệu khóa học!