Lên lịch các tác vụ bằng WorkManager

Tìm hiểu về thời điểm và cách sử dụng WorkManager. Đây là API xử lý các tác vụ cần chạy trong nền bất kể quy trình xử lý ứng dụng có đang chạy hay không.

 

Giới thiệu về WorkManager

Video Không bắt buộc

Chào mừng bạn đến với Bài 7! Bài này mở rộng dựa trên những gì bạn đã tìm hiểu trong khoá học này bằng cách sử dụng thư viện WorkManager của Android Jetpack.

Triển khai WorkManager

Video Không bắt buộc

Trong video này, bạn sẽ được xem thông tin tổng quan và hướng dẫn từng bước về mã mà bạn triển khai trong các lớp học lập trình WorkManager.

Hoạt động ở chế độ nền bằng WorkManager

Lớp học mã

API WorkManager dành cho Android giúp công việc trong nền trở nên đơn giản. WorkManager có thể tạo những tác vụ có thể truy vấn, sử dụng lại và tạo chuỗi. WorkManager là trình lập lịch biểu cho tác vụ được đề xuất trên Android. Lớp học lập trình này hướng dẫn bạn chi tiết về WorkManager: tạo trình thực thi, sử dụng yêu cầu công việc và tạo chuỗi trình thực thi theo nhu cầu của ứng dụng.

WorkManager và hoạt động kiểm thử nâng cao

Lớp học mã

Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về WorkManager, chẳng hạn như việc tạo trình tự công việc duy nhất và các công việc theo chuỗi phức tạp hơn kèm theo các quy tắc ràng buộc. Có thể sẽ khó xác minh được công việc trong nền bằng WorkManager. Lớp học lập trình này cũng đề cập đến một số cách xác minh công việc trong nền mà WorkManager thực thi.

Thực hành: Tạo ứng dụng Water Me

Lớp học mã

Áp dụng các khái niệm trong lộ trình này vào ứng dụng Water Me để đảm bảo tất cả các nhiệm vụ đều được thực hiện trong nền bằng WorkManager.

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài 7! Trong bài này, bạn đã tìm hiểu cách sử dụng API WorkManager của Android Jetpack để lên lịch cho những thao tác cần thiết trong nền, chẳng hạn như sao lưu dữ liệu hoặc tải nội dung mới xuống. Những thao tác này sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi ứng dụng thoát ra hoặc thiết bị khởi động lại. Tuyệt vời!

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức và nhận huy hiệu cho bài WorkManager.