Điều chỉnh cho phù hợp với nhiều kích thước màn hình

Trong lộ trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách điều chỉnh ứng dụng sao cho phù hợp với nhiều kích thước màn hình và cải thiện trải nghiệm người dùng, cũng như cách kiểm thử giao diện người dùng thích ứng.

 

Bố cục thích ứng (Adaptive Layouts)

Video Không bắt buộc

Chào mừng bạn đến với lộ trình 3! Trước đây, bạn đã tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng với nhiều màn hình. Trong lộ trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách làm cho từng màn hình này thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau!

Giới thiệu về ứng dụng Reply (Trả lời)

Video Không bắt buộc

Trong lộ trình này, bạn sẽ xây dựng ứng dụng Reply (Trả lời) (ứng dụng cho thấy cách các bố cục hoạt động trên nhiều kích thước màn hình khác nhau).

Tạo ứng dụng thích ứng bằng tính năng điều hướng động

Lớp học mã

Tìm hiểu cách làm cho ứng dụng hoạt động tốt trên màn hình lớn với các mẫu giao diện người dùng điều hướng thích ứng.

Tạo ứng dụng bằng bố cục thích ứng

Lớp học mã

Tìm hiểu cách điều chỉnh ứng dụng cho phù hợp với màn hình lớn bằng việc triển khai một trong các mẫu bố cục chuẩn.

Thực hành: Xây dựng ứng dụng Sports (Thể thao)

Lớp học mã

Thực hành cách cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn trên nhiều loại thiết bị bằng việc triển khai bố cục chi tiết danh sách, cũng như cách kiểm thử bố cục đó.

Dự án: Tạo ứng dụng My City (Thành phố của tôi)

Lớp học mã

Tạo ứng dụng hiển thị các địa điểm nên ghé thăm tại thành phố bạn đang sống.

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Học phần 4! Trong học phần này, bạn đã tìm hiểu về nhiều chủ đề quan trọng như vòng đời hoạt động, cấu trúc ứng dụng, thành phần điều hướng và bố cục thích ứng. Qua đó, bạn có thể xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ và dễ kiểm thử hơn cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị và kích thước màn hình.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Bố cục thích ứng.