Di chuyển trong Jetpack Compose

Tìm hiểu cách sử dụng thành phần Điều hướng để xây dựng các ứng dụng phức tạp hơn với nhiều màn hình hơn cũng như cách di chuyển và truyền dữ liệu giữa các thành phần kết hợp.

 

Giới thiệu về thành phần Điều hướng và ứng dụng Cupcake

Video Không bắt buộc

Chào mừng bạn đến với lộ trình 2! Trong lộ trình này, bạn sẽ tìm hiểu về thành phần Điều hướng Jetpack! Bạn sẽ dùng ứng dụng Cupcake hiện có và thêm thành phần Điều hướng vào ứng dụng đó.

Di chuyển giữa các màn hình bằng tính năng Compose

Lớp học mã

Thêm thành phần Điều hướng vào ứng dụng Cupcake để sắp xếp luồng ứng dụng, di chuyển và chuyển dữ liệu giữa các màn hình.

Thử nghiệm ứng dụng Cupcake

Lớp học mã

Tìm hiểu cách kiểm thử thành phần Điều hướng và tối đa hoá phạm vi kiểm thử mã.

Thực hành: Thêm thành phần điều hướng

Lớp học mã

Thực hành những gì bạn đã học được bằng cách thêm thành phần điều hướng vào một ứng dụng có nhiều màn hình.

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Thật tuyệt, bạn đã hoàn thành lộ trình thứ hai trong Bài 4! Trong lộ trình này, bạn đã tìm hiểu về thành phần Điều hướng Jetpack. Đây là một thư viện chính để tạo ứng dụng có nhiều màn hình hơn và di chuyển được giữa các màn hình đó.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Điều hướng trong Jetpack Compose.